*


10 april 2019
Er den norske menneskerettighets-institusjonen NIM en syklubb?

Av Irene Hov


Er NIM en syklubb for virkelighetsfjerne jurister? Norges omdømme henger i en tynn tråd uten at det er nevnt i årsrapporten for 2018 til
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2018
26 mars 2018

Derimot er det viet stor oppmerksomhet til de kriminelles ve og vel i norske fengsler. De får psykiske problemer av å sitte i fengsel. Vold og overgrep, ressursmangel ved landets domstoler og behandlingen av psykisk syke i fengsler er noen av temaene som omtales som problematiske rent menneskerettslig sett. Barnevernets overgrep mot tusenvis av lovlydige foreldre hvert år er knapt nevnt over noen få sider på slutten av rapporten. 

NIM har lagt frem en statusrapport som ikke nevner at en mor har fått asyl i et EU land på flukt fra norsk barnevern. Heller ikke Europarådets rapport, Resolution 2232 (2018), om balansegangen mellom barnets beste og retten til familieliv etter EMK art. 8 er nevnt. 

Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together

Riktignok nevnes det at 10 saker er tatt gjennom nåløyet til behandling i menneskerettsdomstolen, uten å utdype den faktiske menneskerettslige stillingen til alminnelige foreldre i Norge. 


De absolutt verste overgrepene mot lovlydige borgere i moderne tid i Norge er skammelig arrogant behandlet av NIM. Tradisjonelle medier har allikevel gitt dette stor oppmerksomhet i 2016-19, skjønt de og barnevernets forsvarere ofte ikke oppfatter sakenes fakta riktig, antagelig fordi de støtter seg på myndighetenes fremstillinger.


Kari Henriksen (AP) til
Aftenposten:
" – Det var en selsom opplevelse å høre et av foredragene fra den polske stiftelsen Pantarey på OSSEs menneskerettighetsseminar i fjor høst, sier hun.
– Det ble fremstilt som om den norske staten går inn i familiene, fratar barn sine foreldre og driver indoktrinering av barn, forteller hun."
Mistillit til norsk barnevern i utlandet: – Norges anseelse kan bli rammet
Aftenposten, 22 februar 2019


Dagbladet:
"Den tredje august la BBC ut dokumentaren «Norways hidden scandal» på sine hjemmesider. På noen få timer ble saken den mest leste på bbc.no, og den halvtimes lange dokumentaren kan sees av millioner av mennesker på BBC World."
Barnevern: Barns beste – Norge mot verden?
Dagbladet, 16 august 2018


Bergens Tidende:
Nazi-Norge og Gestapo-barnevern, ropes det i utlandet. Norge er dårlig rustet til å takle slike svertekampanjer."Omdømmevernet rakner
Bergens Tidende, 9 februar 2016


**
En optimistisk kommentar til Irene Hovs artikkel postert på Barnevernkritikk tåler å bli knabbet og kopiert inn her:
"Olav Terje Bergo 
• Usynliggjøring som samfunnselitens hersketeknikk mot kritikerne av barnevernet har mistet sin virkning, og er i ferd med å bli byttet ut med demonisering og rettslige skritt.
• Når heller ikke det stopper kritikken, kommer barnevernskritikerne til å bli latterliggjort.
• Deretter blir det vi foreslår, gjennomført, og de skyldige blir straffet."
*