*


Samfunnsliv


Rettsløs og liten
Av Sigrunn Braatlund
31 mai 2024

Er barnet mitt samfunnets eiendom?
Av Sigrunn Braatlund
30 mai 2024

Heimeundervisning som diagnose?
Av Marta Straume
30 mai 2024

Hvordan er det mulig?
Av Olav Terje Bergo
21 mai 2024

Terje Jektvik:
Hvorfor er barnevernsjefen i Ringsaker skeptisk til nye forslag som kan bedre barns rettigheter?
3 mai 2024

Marius Reikerås:
Om døden i barnevernet
3 mai 2024

Tautrekking om barnevern i to kommuner i Rogaland
Av Bjørn Bjøro
23 mars 2024

Høyre-ordfører mot Høyre-ordfører
Skal det offentlige bruke 'foreldelse' som argument i barnevernssaker?
Av Bjørn Bjøro
21 mars 2024

Er Barnevernet hva vi tror?
Av Svein Otto Nilsen
24 februar 2024

Olav Terje Bergo:
Indisk lekse i humanitet
1 februar 2024

Hva skal en sentralbank gjøre?
Min barnlige oppfatning av økonomi
Av Marianne Haslev Skånland
10 januar 2024

Valget 2023 – Personstemmer
En bra mulighet for barnevernsofre og barnevernskritikere
Av Marianne Haslev Skånland
4 september 2023

Valget 2023 – Et svakt parti for barnevernsofre:
Industri- og Næringspartiet (INP)
Av Marianne Haslev Skånland
2 september 2023

Vi trenger et barnevern som – –
Av Per Olav Tjernes
15 august 2023

Barnevernet – hva må gjøres og hva ikke?
Av Marianne Haslev Skånland
14 august 2023

Valg høsten 2023  –  Liste over noen artikler om barnevernsspørsmål publisert ved tidligere valg
v/ Marianne Haslev Skånland
1 august 2023

Tør ikke barnevernet si hvorfor, mon tro?
Av Ove Dag Knarvik
2 juli 2023

Barnevernsaken fra Stavanger kan ha hatt rasistiske innslag
Av Bjørn Bjøro
27 juni 2023

Stopp privatiseringen av barnevernet!
Av Tonje Omdahl
22 juni 2023

Avvik og klager frå innbyggjarane skal takast på største alvor
Av Jan G. Skrivervik
20 juni 2023

Når samvittigheten tynger
Av Ole Henriksen
10 juni 2023

Det som sitter i veggene!
Av Olav Terje Bergo
6 juni 2023

Barn blir skadet når barnevern og domstoler opptrer som bøller
Av Olav Terje Bergo
22 mai 2023

Dyrt og dårlig barnevern i Stavanger
Bollywood-filmen om barnevernet i Stavanger treffer en kjerne
Av Bjørn Bjøro
2 mai 2023

Skyldtes barnevernssaken India/Stavanger kulturforskjeller, slik det fremstilles i Bollywood-filmen?
Av Marianne Haslev Skånland
24 april 2023

Bollywood-filmen bør være en vekker for vår hvite selvgodhet
Av Bjørn Bjøro
24 april 2023

Adoptivbarn sørger også over tapt opprinnelsesfamilie
Av Claudia Yaneth Ramirez
22 april 2023

Jan Myhre:
Familiebånd
14 april 2023

Det digitale eksperiment
Av Elisabeth Jørgensen Singh
10 april 2023

På kino: Bollywood-filmen "Mrs Chatterjee vs Norway"
Kommentarer av flere
31 mars 2023

Hun bør beklage alvorligere ting også
Av Ole Henriksen
30 mars 2023

Marianne Haslev Skånland:
Norske ikke-mennesker
Stavanger barnevern, India-saken, og nå en Bollywood-film
15 mars 2023

Reindrift og barnevern
Av Ole Henriksen
12 mars 2023

Den lille kvinnen og banken
Av Elisabeth Jørgensen Singh
19 februar 2023

Kjøp og salg av barn?
Av Trine Overå Hansen
5 februar 2023

Iranske islamister, og norsk barnevern med samme teknikk
Av Marianne Haslev Skånland
9 januar 2023

Marianne Haslev Skånland:
Kost og losji i fengselet
16 desember 2022 / 26 januar 1995

Bekymringer for bekymringsmeldinger i Nord-Gudbrandsdalen
Av Bente Ohnstad og Mette Sønderskov
14 november 2022

Sak om drapet på Birgitte Tengs i 1997/98 og i 2022
Av  Marianne Haslev Skånland
12 november 2022

Bjørn Bjøro:
Politisk ansvar for barnevernet
19 oktober 2022

 
– Forsømmelsen har fått pågå i årevis uten at byrådet har reagert
Et politisk tilbakeblikk på barnevernsskandalen
Av Marita Moltu
19 oktober 2022

Norge har kjørt seg ut med sine lovlige og ulovlige barnevernsordninger
Av Marianne Haslev Skånland
15 oktober 2022

Alvheim's ten commandments to people in touch with Barnevernet /
Alvheims ti bud – til dem som kommer i barnevernets søkelys

11 October 2022

Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
Av Olav Terje Bergo
10 oktober 2022

Olav Terje Bergo:
Hvor mye må barn i Bergen tåle?
4 oktober 2022

Olav Terje Bergo:
Barneministeren vil ha flere diskusjoner om barnevernet
30 august 2022 / 3 september 2022

Olav Terje Bergo:
Alt er som før i barnevernet
29 august 2022

Marita Eriksen:
Brev til PST
29 august 2022

Bjørg Ødegård:
Det offentliges innblanding i livet
29 august 2022

Marita Eriksen:
Til dem som føler seg tomme etter julaften
28 desember 2021

Marita Eriksen:
Hvordan blir samværene gode for barn og foreldre?
1 november 2021

Partiet De Kristne (PDK) har vært et lyspunkt
Av Marianne Haslev Skånland
2 oktober 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Stortingspartiene 3
Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV)

9 / 11 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Stortingspartiene 2
Høyre, Kristelig Folkeparti (KrF)

9 / 13 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Stortingspartiene 1
Venstre, Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rødt

8 september 2021

Anita Skippervik:
Valget er i gang – kortversjon av partiprogrammene om barnevern
8 september 2021

Valget 2021 – PDKs store innsats for barnevernsreform
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2021

Valget 2021 – SP med store svakheter i partiprogrammet men noen bra forslag om barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2021

Valget 2021 – Barnevernet og stortingspartiene. Hva gjør de?
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2021

En rødgrønn regjering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig
Av Olav Terje Bergo
6 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – FrP har fjernet seg fullstendig fra barnevernsofrenes behov
4 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Partiet Demokratene er blitt problematisk for barnevernsofre
1 september 2021

Finnes det en reell politisk vilje til å gjøre noe for å beskytte barn i Norge?
Av Rikke Ekeberg
18 august 2021

Utfordringer for det nye barnevernet i Samnanger
Av Bjørn Bjøro
17 august 2021

Bygger vi menneskeverd, bygger vi fred
Av Ranveig Røtterud
17 august 2021

Valget i 2021 – To bra partier for barnevernsofre:
Partiet De Kristne og Liberalistene

Av Marianne Haslev Skånland
13 august 2021

Marianne Haslev Skånland:
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
3 august 2021

Barnevernet takler ikke omsorgsansvar
Av Olav Terje Bergo
30 juli 2021

Barnevernet tok alt jeg hadde – og knuste det
Av Kristine Bolstad
7 juli 2021

Bjørg Ødegård:
Vi barnevernsofre og våre liv
17 juni 2021

Roy Kanestrøm:
Fra barnevern til familievern
14 juni 2021

Olav Erdal:
Barnevern og bestefarsarv – gufs frå ei fjern fortid
Knut Inge Røen: Tilsetjingskomitéen sitt overtramp
14 juni 2021

Olav Terje Bergo:
Ny barnevernslov og de politiske partiene
29 mai 2021

Marianne Haslev Skånland:
Skal ofrene følges opp fortsatt – av barnevernet selv?
Barnevernets evige drømmer, og tilstanden i 2021

26 april 2021

NRK med merkverdig 'agenda' mot prins Philip?
Av Marianne Haslev Skånland
11 april 2021

Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
Av Leif Helge Bakke
6 april 2021

Barnevernet er avhengig av høy tillit i befolkningen
Av Kristina Stenlund Larsen
8 mars 2021

Knut Inge Røen:
Nedslåande signal om barneverns-utval frå formannskapsmøte
16 februar 2021

Stavanger Aftenblad om politiets rolle i barnevernssaker
Av Marianne Haslev Skånland
14 februar 2021

Olav Terje Bergo:
Sannhet og løgn om barnevernet
9 februar 2021

Hvem skal betale for barnevernets omsorgsovertakelser – kommune eller stat?
Av Marianne Haslev Skånland
5 februar 2021

Barnevernsrapporten i Tysvær
Av Randi Iren Rettedal
5 februar 2021

Den opplyste debatten om barnevern i Samnanger skulle ikke funnet sted
Av Bjørn Bjøro
3 februar 2021

Det handler om sakene der menneskerettighetene er brutt
Av Rødt Ringsaker v/ Terje Jektvik
28 januar 2021

Bra med tverrfaglighet om barnevern, men ikke nok
Av Bjørn Bjøro
19 januar 2021

Bjørg Ødegård:
Kan et blindt barnevern lede våre barn?
31 desember 2020

Tonje Omdahl:
Man opplever å miste litt av seg selv og tilhørigheten når barnevernet skiller søsken også
19 desember 2020

Marius Reikerås:
Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad
11 desember 2020

Trondheim kommune følger ikke vedtak om barnevernet
Av Svein Otto Nilsen
6 desember 2020

Barnevernet avslører seg
Av Oddvar Espegard
27 november 2020

Ville barna våre ha samvær med familien da de var under barnevernets omsorg?
Av Beate Kvammen
21 november 2020

Barnevernet vil ha mere penger igjen
Av Rolf Brennskag
21 november 2020

familien-er-samlet:
Flukt, eksil og sjanser
11 november 2020

Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK-lister ved stortingsvalget 2021
Av Erik Selle
21 oktober 2020

Vi ser et mønster: Foreldre som kjemper for sine barn blir møtt av bekymringsmelding til barnevern
Av Bente Ohnstad og Ylve Gudheim
19 oktober 2020

Øyvind Røen:
Feil om barnevernsrapporten
8 september 2020

Vårt eige barnevern
Av Knut Harald Frøland, Odd Arne Haga, Knut L. Høibraaten, Karl Bård Kollbotn, Linda Haug Kollbotn, Anja Elisabeth Gjerde Markhus, Gunn Totland Moss, Øyvind Røen, Monica Tjønna, Lena Tveit, Solveig Vassenden
7 september 2020

Det har vore ein sju år lang kamp
Av Sylvia og Gottfred Haga
6 september 2020

Sylvia Haga:
Forteljinga som manglar
6 september 2020

Nav-tabbe og avslagskultur
Av Bjørn Bjøro
23 august 2020

Det er ingen kunst å spare 100 millioner i Arendal
Av Mika Leppänen
16 august 2020

Noen kommentarer til en avisartikkel skrevet av en barnevernsleder
Av Kari Bjørnaas, Kjell Småbrekke, Bjørn Bjøro, Inger Johanne Kippersund, Odd S Flock, Olav Terje Normann Bergo og Bjørg Mannes
9 juli 2020

Olav Terje Bergo:
Ingen nyhet at barnevernet svikter
3 juli 2020

Barnevernet: Kan endringar lokalt påverka nasjonalt?
Av Knut Inge Røen
30 juni 2020

Tanker i natten på årets lyseste dag
Av Anita Skippervik
Sankthansaften 23 juni 2020

Look to Samnanger!
Av Olav Terje Bergo
22 juni 2020

Øyvind Røen:
Barnevernet i Bergen
16 juni 2020

Knut Inge Røen:
To innlegg om barnevernssaka i Samnanger
   
Spanande kommunestyremøte
   
Ein artikkel av advokat Birthe M. Eriksen om Samnanger-granskinga i 2019-20   
10 juni 2020

Landsomfattende støtte i barnevernssaken
Av Bjørn Bjøro
9 juni 2020

Foreldrene har ansvaret
Av Tom Henriksen
8 juni 2020

Bukken og havresekken!
Av Ole Bjelland
7 juni 2020

Når barnevernet blir overgriper
Av Kundan Rockstad
5 juni 2020

Uvirksom og kanskje negativ 'hjelp' ?
Av Marianne Haslev Skånland
4 juni 2020

Rapporten om barnevernet bør bli ny nasjonal standard
Av Bjørn Bjøro
28 mai 2020

Rapport og artikler om barnevernet i Samnanger
Ved Marianne Haslev Skånland
Oppdatert per 28 mai, 13 juni og sist 4 september 2020

familien-er-samlet:
Får barn det bedre etter omsorgsovertakelsen?
22 mai 2020

Barnevernssakene i Samnanger
Av Olav Erdal
16 mai 2020

"Tilgjevelege feil"
Av Knut Inge Røen
13 mai 2020

Kari Bjørnaas:
Kjære Inge Kvaran
12 mai 2020

Mastergrad er skivebom
Av Olav Terje Bergo
13 april 2020

Ministeren fraskriver seg ansvaret
Av Nathalie H. Brinkmann
26 mars 2020

Jan Myhre:
Barnevernets krise er en holdnings- og ledelseskrise
22 mars 2020

Barnevern – hva nå?
Av Øistein Schjønsby
14 mars 2020

Barnevern – fag eller balansekunst?
Av Kari Bjørnaas
14 mars 2020

Tendensiøst om barnevernet
Av Kari Bjørnaas
13 mars 2020

Norsk barnevern dømt i Menneskerettsdomstolen for sjette gang!
Av Vidar Kleppe
13 mars 2020

Barneombudet tar feil
Av Olav Terje Bergo
10 mars 2020

Marigona Jahaj:
Utviklingen i barnevernssaker er skremmende
17 februar 2020

Familien fra IS, og norsk overtro om barn uten foreldre
Av Marianne Haslev Skånland
1 februar 2020

Norske IS-barn og deres mødre
Av Svein Otto Nilsen
31 januar 2020

Barna som skapte regjeringskrise
Av Ole Henriksen
31 januar 2020

Hvorfor blir vi beskyldt for trusler og trakassering?
Av Ole Henriksen
19 januar 2020

Årsaker til krisen i barnevernet
Av Erik Bryn Tvedt, advokat
17 januar 2020

Erna Solberg og barnevernet
Av Ragnvald Bjørgaas Petersen
12 januar 2020

Morten Wold:
Innlegg i stortingsdebatt om barnevern 14 november 2019, Sak 1
8 januar 2020

Hvordan gransker man barnevernets virkelighet?
Av Marianne Haslev Skånland
7 januar 2020

Vil ytterligere pengebruk på utdanning løse utfordringene i barnevernet?
Av Øyvind Eikrem
6 januar 2020


Så har vi feiret jul igjen her i "Ytre Mongolia"
Av familien-er-samlet
1 januar 2020

Jeg anklager!
Av Gunnar Graff
31 desember 2019

Barnevern og budsjetter
Av Øistein Schjønsby
31 desember 2019

Retningslinjer, samhandling og 'barnets beste' i Oslo
Av Bjørn Bjøro
31 desember 2019

Marianne Haslev Skånland:
Nå til jul  /  At Christmas
21 desember 2019 / 21 December 2019

Øivind Østberg:
Kampen om barnevernets framtid hardner til
19 desember 2019

Ole Bjelland sine egne ord...
Av Ole Bjelland
15 desember 2019

Kunsten å beklaga
Av Synnøve Bredal Bjelland
13 desember 2019

Faglig blekksprutaktivitet
Av Arne A. Kallevik
13 desember 2019

Nav-skandalen kaster lys over norsk barnevern
Av Nathalie H. Brinkmann
29 november 2019

6 år som flyktninger, og et lite blikk på Norge
Av familien-er-samlet
12 november 2019

Kommersiell og offentlig barnevernsdrift på Dagsnytt 18
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2019

Samnanger med fantastisk innsats mot overgrep fra barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
4 september 2019

Øyvind Røen:
Innlegg ved kommunestyremøtet i Samnanger 22 august 2019 om gransking av barnevernet
4 september 2019

Erene Solsvik Bruvik:
Avisa Dagen og barnevernet
4 september 2019

Barnevernsofrene og valget 8-9 september 2019
Av Marianne Haslev Skånland
(11 august 2019) 2 utgave 14 august 2019

Barnevernet i Trondheim går riktig vei
og
Hvilke konsekvenser får det for involverte ledere i Barnevernet når loven brytes?
Av Svein Otto Nilsen
12 august 2019

Hva skal en politiker være?
Av Marianne Haslev Skånland
11 august 2019


Partiet De Kristne (PDK) har forstått mye om barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
10 august 2019

Lytt til historiene
Av Jane-Mette Kile
8 juni 2019

En hilsen på 17 mai til barnevernets ofre
Av Marianne Haslev Skånland
17 mai 2019

Voldelige ungdommer og skolenes ansvar
Av Marianne Haslev Skånland
22 april 2019

Norsk Lærerlags holdning til barneoppdragelse
Av Marianne Haslev Skånland
Desember 2001 / 22 april 2019

Skole og oppdragelse
og
Pedagoger og foreldre
Av Marianne Haslev Skånland
7 november 1995 – 22 april 2019


Barnevernsleder i Bærum Mari Hagve vil ha foreldrenes tillit
Av Jane-Mette Kile
4 april 2019

Olav Terje Bergo:
Hvem skal man lytte til?
26 mars 2019

Johannes Idsø:
Lav terskel for barnevernsinngrep?
Svar på kommunalsjef Krakhellens innlegg

16 mars 2019

Johannes Idsø:
Barnevern og maktmisbruk
16 mars 2019

"Flytting" er mistenkelig i barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
21 februar 2019

Regjeringspartienes 'plattform' for barnevern
av Marianne Haslev Skånland
7 februar 2019


Jan Simonsen:
Erna Solbergs hvitvasking av barnevernet
7 januar 2019

Oddvar Espegard:
Åpent brev
Svar til rådmann Tone Tveito Eidnes, Ål

4 januar 2019

Hvorfor ingen svar fra barnevernet?
Av Øistein Schjønsby
19 desember 2018

Jan Pedersen:
Barnevernet overtar familieansvar
13 desember 2018

Barnevernsjobben nå: Å utøve det man må kalle 'profesjonell kjærlighet'
Av Marianne Haslev Skånland og familien-er-samlet
10 november 2018

Falstadsenteret:
Etterlyser barnas historier
Ført i pennen av Gaute Ulvik Haugan, prosjektleder ved Falstadsenteret
11 oktober 2018


Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernskrisen?
Av familien-er-samlet
4 oktober 2018

Gunnar Sveen:
Min erfaring med å debattere på Kvinneguiden
31 august 2018

familien-er-samlet:
5 år som flyktninger
30 august 2018

Hege Dahl:
Klam dobbeltmoral og sterk tendens til psykologisk benektelse
17 august 2018

Arne A. Kallevik:
– Bare barnevernet kunne sagt unnskyld, men nei, de sier bare "vi er like bekymret"
13 juni 2018

"Familievern" med "terapi" til foreldre som er berøvet barna?
Av Marianne Haslev Skånland og familien-er-samlet
19 mai 2018


Møte om barnevernet – politikerne ut av boblen?
Av Marianne Haslev Skånland, professor emeritus
28 april 2018

Manglende oppgjør årsak til politiets holdninger?
Av familien-er-samlet
3 januar 2018

Julens utskeielser
Av Jan Pedersen
23 desember 2017

Voldsbølgen og barnevernet
Av Jan Pedersen
16 desember 2017

Artikkelserie om barnevern publisert i Sunday Guardian i India
Av Marianne Haslev Skånland
10 desember 2017 –

Statens barn – Barnevernet har skapt et fryktens samfunn
Av Jan Pedersen, Søgne
27 november 2017

Om betroelser til barnevern og sakkyndige
Av familien-er-samlet
13 november 2017

Sogn Barnevern – i klartekst norsk uansvarlighet blant politikere, byråkrater og presse?
Av Marianne Haslev Skånland
4 november 2017

Fakta om barnevernet
Av Oddvar Espegard
18 oktober 2017

Hva skal du gjøre?
Av Lars-Toralf Storstrand, offer for barnevernets overgrep
14 oktober 2017

Barnevernsmotstand er ikke 'noe annet'
Av Marianne Haslev Skånland
8 april 2007 (republisert 3 oktober 2017)

Motforestillinger mot institusjoner som skal kombinere barnevern, psykiatri og kjærlighet?
Av Marianne Haslev Skånland
24 september 2017

Sverige og Norge – begge ille, begge idylliserer den andre
Av Marianne Haslev Skånland
24 september 2017

Hva med den nasjonale granskningen av barnevernssaker?
Av Marianne Haslev Skånland
26 juli 2017

Granskninger av barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
18 juni 2017 (med et tillegg av 26 juli 2017)

Barnevernet tror det er DE som skal dominere barns liv
Av Marianne Haslev Skånland
28 april 2017

Kristelige skolefolk forført av barnevernet?
Av familien-er-samlet
20 april 2017

Ken Joar Olsen:
Hvorfor alt sinne mot barnevernet? De vil jo bare hjelpe!
15 april 2017, Påskeaften

Merete Nykrem, Ålesund PDK (Partiet De Kristne):
Barnevernet – en trussel eller et vern?
6 april 2017

Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i Serbia
20 februar 2017

Styrk familien og dens vern
Av Lars Arne Høgetveit
23 januar 2017

Jørgen Stueland:
Jul, jul, strålende jul
23 januar 2017

Yra Våge:
Jula og barnevern
Jul – den store hyggen som gjør så vondt

23 desember 2016

familien-er-samlet:
Det glemte voldsperspektivet
10 desember 2016

Inger Elisabeth Baunedal, tante til dei fem barna
i Naustdal-saka:
Barnevernet "utgått på dato"?
6 desember 2016

Marianne Haslev Skånland:
I barnevernets fokus: barns egne foreldre
12 november 2016

Nils Morten Udgaard:
Norge og det "sivile samfunn"
10 november 2016

Fosterhjemsbegeistring i Stord kommune
Av Marianne Haslev Skånland
5 november 2016

Marianne Haslev Skånland:
Saken Glassjenta: Både Karmøy og Haugesund
"forklarer og unnskylder" så det står etter

20 oktober 2016

Octavian D. Curpas:
Med Barnevernet er Norge på nedtur
1 september 2016


Marianne Haslev Skånland:
Selvopptatte fosterfolk
31 august 2016

Marianne Haslev Skånland:
Godt tilløp til innsikt ved Høgskolen i Lillehammer
10 august 2016

Marianne Haslev Skånland:
Partiet Høyre vil gjøre 'et storartet barnevern enda bedre'
23 juli 2016

familien-er-samlet:
3 år borte fra Norge
29 juni 2016

Åge Simonsen:
Protestbølgene mot norsk barnevern
19 juni 2016

Dag Sverre Aamodt:
Det norske barnevernet – et svik
3 mai 2016

Jørgen Stueland:
Jeg, en fanatiker
26 april 2016

Margaret Hennum:
Appell – mot barnevernet
24 april 2016

Jørgen Stueland:
Vi må ta våre barn tilbake
21 april 2016

Matianne Haslev Skånland:
Kommentar til en video / Comment to a video
15 april 2016

Per Storegjerde:
Barnevern i Norge og Naustdal
18 februar 2016

Marianne Haslev Skånland:
Forfjamsete politikere?
8 februar 2016


Marianne Haslev Skånland:
Barnevernssaken i Norge om
de tsjekkiske barna til Eva Michaláková.
Noen aspekter og synspunkter

22 oktober 2015

Et smålig samfunn truer med barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
10 oktober 2015

Artikkel hos Human-Etisk Forbund – full barnevernsideologi
Av Marianne Haslev Skånland
2 september 2015

Ikke sjokkert over barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland og Nina Elin Hauge
10 desember 2004 / 31 juli 2015

Hysterisk abdisering i samfunnet –
barnevernet skal ordne alt, gjøre alt
Av Marianne Haslev Skånland
16 juni 2015

Fagfolk vil kritisere barnevernet
av Marianne Haslev Skånland
11 juni 2015

Demonstrasjoner mot norsk barnevern mange steder den
30. mai 2015
Dertil blir barnevernet tema i EU den 2. juni

Av Marianne Haslev Skånland
25 mai 2015

Marianne Haslev Skånland:
Når minoriteters barn fratas foreldrene
12 april 2015 (tidligere versjoner 12 april 2014 og 11 juni 2014)

Marianne Haslev Skånland:
Det skjulte motivet for sammenslåing av barnevern
19 mars / 30 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
'Seksuelt overskridende atferd' hos barn?
En ny runde behandlings-mani, denne gangen på Stortinget

18 mars 2015

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets resonnement: Det må fordømmes at noen
drar til utlandet, vil dra til utlandet,
eller kan mistankes for å ville dra til utlandet

10 februar 2015

Jørgen Stueland:
Min adventssalme
16 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
England - myndighetene foretrekker lyntogsfart til bortadoptering
4 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
Betaling til fosterhjem
13 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Mobbing – Narvik kommune, kommunens advokat og en rektor prøver å bruke barnevernet
for å bli kvitt et problem de selv burde ordne opp i

3 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
En barnevernssak Malaysia / Sverige
5 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Samarbeid med barnevernet?
18 september 2014


Marianne Haslev Skånland:
Praktisk hjelp, husmorvikar, kommunenes og barnevernets oppførsel
17 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barn som flykter, hvem er de på flukt fra?
9 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Rotherham-skandalen – politiets og barnevernets rolle, og
synet på foreldre

28 - 29 august / 16 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnestatsråd Horne skikkelig på jordet angående
barnevernsbarns skolegang

2. utgave 28 august 2014

Marianne Haslev Skånland:
Terapi etter ferien – komikken i samfunnet er blitt total
5 august 2014

Marianne Haslev Skånland:
Svindelen om barn som kidnappes fra Norge
11 juni 2014, med tillegg 12 juni – 10 juli 2014


Marianne Haslev Skånland:
Tvungen støy for alle
21.03.1992 / 11.10.2013

Marianne Haslev Skånland:
Barnehagepersonale på Ørlandet med spørreskjema à la barnevernet
27 oktober 2011 / 19 juni 2014

Elefanten
Om en som er fjernet fra sin opprindelse – og som lengter

Av Marianne Haslev Skånland
6 desember 2010


Marianne Haslev Skånland:
Politisk program for barnevern på lokalplan
3. utgave 29. november 2010

Marianne Haslev Skånland:
Andre nasjoner mere familiekjære ?
10. april 2010

Marianne Haslev Skånland:
Polanski om adskillelsen og overgrepene under krigen
2 mai 2008
*