*
Barnevern


Rettsløs og liten
Av Sigrunn Braatlund
31 mai 2024

Er barnet mitt samfunnets eiendom?
Av Sigrunn Braatlund
30 mai 2024

Heimeundervisning som diagnose?
Av Marta Straume
30 mai 2024

Hvordan er det mulig?
Av Olav Terje Bergo
21 mai 2024

Marianne Haslev Skånland, med et tillegg av Bjørn Bjøro:
Moss barnevern – godt eller dårlig?
6 mai 2024

Terje Jektvik:
Hvorfor er barnevernsjefen i Ringsaker skeptisk til nye forslag som kan bedre barns rettigheter?
3 mai 2024

Marius Reikerås:
Om døden i barnevernet
3 mai 2024

Tautrekking om barnevern i to kommuner i Rogaland
Av Bjørn Bjøro
23 mars 2024

Høyre-ordfører mot Høyre-ordfører
Skal det offentlige bruke 'foreldelse' som argument i barnevernssaker?
Av Bjørn Bjøro
21 mars 2024

Er Barnevernet hva vi tror?
Av Svein Otto Nilsen
24 februar 2024

Marianne Haslev Skånland:
Om Stortingets behandling av barnevernsspørsmål i 1995-96
8 februar 2024

Barnevern eller hensynet til barnets beste?
Av Sverre Kvilhaug
7 februar 2024

Olav Terje Bergo:
Indisk lekse i humanitet
1 februar 2024

Enstemmige dommer fra Strasbourg feller Norge i 9 barnevernssaker
Av Marianne Haslev Skånland
13 september 2023

Fersk dom i Strasbourg mot Italia – har ikke sørget for samvær mellom far og barn
Av Marianne Haslev Skånland
11 september 2023, revidert 22 oktober 2023

Valget 2023 – Personstemmer
En bra mulighet for barnevernsofre og barnevernskritikere
Av Marianne Haslev Skånland
4 september 2023

Valget 2023 – Et svakt parti for barnevernsofre:
Industri- og Næringspartiet (INP)
Av Marianne Haslev Skånland
2 september 2023

Vi trenger et barnevern som – –
Av Per Olav Tjernes
15 august 2023

Barnevernet – hva må gjøres og hva ikke?
Av Marianne Haslev Skånland
14 august 2023

Valg høsten 2023  –  Liste over noen artikler om barnevernsspørsmål publisert ved tidligere valg
v/ Marianne Haslev Skånland
1 august 2023

Tør ikke barnevernet si hvorfor, mon tro?
Av Ove Dag Knarvik
2 juli 2023

Barnevernsaken fra Stavanger kan ha hatt rasistiske innslag
Av Bjørn Bjøro
27 juni 2023

Stopp privatiseringen av barnevernet!
Av Tonje Omdahl
22 juni 2023

Avvik og klager frå innbyggjarane skal takast på største alvor
Av Jan G. Skrivervik
20 juni 2023

Hålogaland lagmannsrett med dom mot Senja kommune i en barnevernssak
Av Ole Henriksen
11 juni 2023

Når samvittigheten tynger
Av Ole Henriksen
10 juni 2023

Det som sitter i veggene!
Av Olav Terje Bergo
6 juni 2023

Norske media mestrer ikke barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
30 mai 2023

Barn blir skadet når barnevern og domstoler opptrer som bøller
Av Olav Terje Bergo
22 mai 2023

Tonje Omdahl:
Hvorfor skal en 20 år gammel aktivist bli dømt for ytringer som åpenbart ikke er i strid med loven?
12 mai 2023

Marius Reikerås:
Klage over innsynsnekt
12 mai 2023

Marius Reikerås:
Opphevelse av omsorgsovertakelse
12 mai 2023

Dyrt og dårlig barnevern i Stavanger
Bollywood-filmen om barnevernet i Stavanger treffer en kjerne
Av Bjørn Bjøro
2 mai 2023

Skyldtes barnevernssaken India/Stavanger kulturforskjeller, slik det fremstilles i Bollywood-filmen?
Av Marianne Haslev Skånland
24 april 2023

Bollywood-filmen bør være en vekker for vår hvite selvgodhet
Av Bjørn Bjøro
24 april 2023

Pågående menneskerettighetsbrudd i barnevernet
Av Venil Katharina Thiis
15 april 2023

Jan Myhre:
Familiebånd
14 april 2023

På kino: Bollywood-filmen "Mrs Chatterjee vs Norway"
Kommentarer av flere
31 mars 2023

Et pågående menneskerettighetsbrudd!
Av Anne Godding
20 mars 2023

Hun bør beklage alvorligere ting også
Av Ole Henriksen
30 mars 2023

Lovande rapport frå Barnevernsutvalet
Av Knut Inge Røen
27 mars 2023

Barnevernet - hjelpeinstans eller ond maktutøver?
Av Ingebjørg Jakobsen
26 mars 2023

Marianne Haslev Skånland:
Jernhånden som styrer vuggen
19 mars 2023

Bollywood og norsk barnevern
Av Erik Bryn Tvedt
18 mars 2023

Marianne Haslev Skånland:
Norske ikke-mennesker
Stavanger barnevern, India-saken, og nå en Bollywood-film
15 mars 2023

Reindrift og barnevern
Av Ole Henriksen
12 mars 2023

Om Samnanger kommunes pressemelding i anledning av forlik av erstatningssak
Edvin Bolstad:
Eg vart sjokkert
Kristine Bolstad:
Skal eg si takk?
10 mars 2023

Yngve Nedrebø:
Etterlever Faktisk.no kravene til faktaforståelse, dokumentasjon og vilkårslogikk?
5 mars 2023

Kjøp og salg av barn?
Av Trine Overå Hansen
5 februar 2023

Iranske islamister, og norsk barnevern med samme teknikk
Av Marianne Haslev Skånland
9 januar 2023

Bekymringer for bekymringsmeldinger i Nord-Gudbrandsdalen
Av Bente Ohnstad og Mette Sønderskov
14 november 2022

Marius Reikerås:
Trude Lobben tar saken tilbake til Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD), for granskning av nye krenkelser
12 november 2022

Olav Terje Bergo:
VGs revejakt på Rune Fardal
1 november 2022

Marius Reikerås:
Når VG kritiserer Rune Fardal for eksponering av barn
28 oktober 2022

Et avis-intervju med Kari Killén
Av Marianne Haslev Skånland
21 oktober 2022

Bjørn Bjøro:
Politisk ansvar for barnevernet
19 oktober 2022

 – Forsømmelsen har fått pågå i årevis uten at byrådet har reagert
Et politisk tilbakeblikk på barnevernsskandalen
Av Marita Moltu
19 oktober 2022

Norge har kjørt seg ut med sine lovlige og ulovlige barnevernsordninger
Av Marianne Haslev Skånland
15 oktober 2022

Alvheim's ten commandments to people in touch with Barnevernet /
Alvheims ti bud – til dem som kommer i barnevernets søkelys

11 October 2022

Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
Av Olav Terje Bergo
10 oktober 2022

Sverre Kvilhaug:
Hensynet til barnets beste i barnevernsaker i lys av forskningsbasert kunnskap
2006 / 6 oktober 2022

Lene Olsen:
Situasjonen i Horten barnevern er dypt foruroligende
5 oktober 2022

Olav Terje Bergo:
Hvor mye må barn i Bergen tåle?
4 oktober 2022

Bjørn Bjøro:
Et system som stresser
2 september 2022 / 13 juni 2015

Olav Terje Bergo:
Barneministeren vil ha flere diskusjoner om barnevernet
30 august 2022 / 3 september 2022

Olav Terje Bergo:
Alt er som før i barnevernet
29 august 2022

Marita Eriksen:
Brev til PST
29 august 2022

Bjørg Ødegård:
Det offentliges innblanding i livet
29 august 2022

Marita Eriksen:
Til dem som føler seg tomme etter julaften
28 desember 2021

Marita Eriksen:
Hvordan blir samværene gode for barn og foreldre?
1 november 2021

Partiet De Kristne (PDK) har vært et lyspunkt
Av Marianne Haslev Skånland
2 oktober 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Stortingspartiene 3
Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV)

9 / 11 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Stortingspartiene 2
Høyre, Kristelig Folkeparti (KrF)

9 / 13 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Stortingspartiene 1
Venstre, Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rødt

8 september 2021

Anita Skippervik:
Valget er i gang – kortversjon av partiprogrammene om barnevern
8 september 2021

Valget 2021 – PDKs store innsats for barnevernsreform
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2021

Valget 2021 – SP med store svakheter i partiprogrammet men noen bra forslag om barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2021

Valget 2021 – Barnevernet og stortingspartiene. Hva gjør de?
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2021

En rødgrønn regjering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig
Av Olav Terje Bergo
6 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – FrP har fjernet seg fullstendig fra barnevernsofrenes behov
4 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Partiet Demokratene er blitt problematisk for barnevernsofre
1 september 2021

Finnes det en reell politisk vilje til å gjøre noe for å beskytte barn i Norge?
Av Rikke Ekeberg
18 august 2021

Utfordringer for det nye barnevernet i Samnanger
Av Bjørn Bjøro
17 august 2021

Bygger vi menneskeverd, bygger vi fred
Av Ranveig Røtterud
17 august 2021

Marita Eriksen:
Har vi egentlig realitetsbehandling i barnevernssakene?
14 august 2021

Valget i 2021 – To bra partier for barnevernsofre:
Partiet De Kristne og Liberalistene
Av Marianne Haslev Skånland
13 august 2021

Marianne Haslev Skånland:
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
3 august 2021

Barnevernet takler ikke omsorgsansvar
Av Olav Terje Bergo
30 juli 2021

Verdig liv uten statlig inngripen
Av Marita Moltu og Roy Magne Kanestrøm
21 juli 2021

Søsken til barn under barnevernets omsorg
Av advokatfirmaet Skretting
18 juli 2021

Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA – 2
(utvidet versjon)

Av Marianne Haslev Skånland
10 juli 2021

Barnevernet tok alt jeg hadde – og knuste det
Av Kristine Bolstad
7 juli 2021

Bjørg Ødegård:
Vi barnevernsofre og våre liv
17 juni 2021

Roy Kanestrøm:
Fra barnevern til familievern
14 juni 2021

Olav Erdal:
Barnevern og bestefarsarv – gufs frå ei fjern fortid
Knut Inge Røen: Tilsetjingskomitéen sitt overtramp
14 juni 2021

Det er ikke forsvarlig at barnevernet misbruker makten sin og setter inn politiet mot forsvarsløse barn
Av Tonje Omdahl
11 juni 2021

Olav Terje Bergo:
Ny barnevernslov og de politiske partiene
29 mai 2021

Oversendelsesbrev til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov
Av Venil Katharina Thiis og Gro Hillestad Thune
29 mai 2021

Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov

Av Venil Katharina Thiis
29 mai 2021

Marianne Haslev Skånland:
Skal ofrene følges opp fortsatt – av barnevernet selv?
Barnevernets evige drømmer, og tilstanden i 2021

26 april 2021

Systemet en konkurrent om å vinne eller tape
Av Tonje Omdahl
6 april 2021

Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
Av Leif Helge Bakke
6 april 2021

Anita Skippervik:
Hvor konstruktivt er forsvaret av saksbehandlerne i barnevernet, minister Ropstad?
25 mars 2021

Barnevernet er avhengig av høy tillit i befolkningen
Av Kristina Stenlund Larsen
8 mars 2021

Marius Reikerås:
Håper dere så historien om Tonje Omdahl med familie på TV2
Åpent brev til
Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Stian Eskeland
Tingrettsdommer i Stavanger Richard Saue
Lagdommere i Gulating lagmannsrett Ingrid Kjedstad Gullaksen, Margareth Christophersen, Roar Klausen
Dommere i Høyesterett Ingvald Falch, Hilde Indreberg, Espen Bergh
28 februar 2021

Marius Reikerås:
Et forsøk på å forklare noen av reaksjonene etter programmet "Norge bak fasaden", den 22.2.21
Åpent brev til TV2

26 februar 2021

Anita Skippervik:
Kortversjon av historikken til det norske barnevernet
17 februar 2021

Knut Inge Røen:
Nedslåande signal om barneverns-utval frå formannskapsmøte
16 februar 2021

Stavanger Aftenblad om politiets rolle i barnevernssaker
Av Marianne Haslev Skånland
14 februar 2021

Olav Terje Bergo:
Sannhet og løgn om barnevernet
9 februar 2021

Hvem skal betale for barnevernets omsorgsovertakelser – kommune eller stat?
Av Marianne Haslev Skånland
5 februar 2021

Barnevernsrapporten i Tysvær
Av Randi Iren Rettedal
5 februar 2021

Barnevernskandalen, EMD og Høyesterett
Av Rolf Brennskag
3 februar 2021

Den opplyste debatten om barnevern i Samnanger skulle ikke funnet sted
Av Bjørn Bjøro
3 februar 2021

Det handler om sakene der menneskerettighetene er brutt
Av Rødt Ringsaker v/ Terje Jektvik
28 januar 2021

Anita Skippervik:
Nemndene står for 91% menneskerettsbrudd om samvær uten at staten vil reparere de
26 januar 2021

Bra med tverrfaglighet om barnevern, men ikke nok
Av Bjørn Bjøro
19 januar 2021

Bjørg Ødegård:
Kan et blindt barnevern lede våre barn?
31 desember 2020

Marius Reikerås:
Barneombud Inga Bejer Engh feilinformerer
29 desember 2020

Olav Terje Bergo:
Trollet og trollsplinten
22 desember 2020, oppdatert 6 januar 2021

Marius Reikerås:
Inngrep i menneskerettene, ikke "tiltak"
21 desember 2020

Tonje Omdahl:
Man opplever å miste litt av seg selv og tilhørigheten når barnevernet skiller søsken også
19 desember 2020

Tilsyn og rettssikkerhet
Av Bente Ohnstad og Mette Sønderskov
17 desember 2020

Hvem skal gripe inn når tilsynsmyndighetene ikke gjør det?
Av Bente Ohnstad og Mette Sønderskov
16 desember 2020

Marius Reikerås:
Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad
11 desember 2020

Trondheim kommune følger ikke vedtak om barnevernet
Av Svein Otto Nilsen
6 desember 2020

Barnevernet avslører seg
Av Oddvar Espegard
27 november 2020

Retraumatisering?
Av Kåre Sørlie
25 november 2020

Ville barna våre ha samvær med familien da de var under barnevernets omsorg?
Av Beate Kvammen
21 november 2020

Barnevernet vil ha mere penger igjen
Av Rolf Brennskag
21 november 2020

Hva gjør barnevernet for å følge disse meget klare kravene fra høyesterett?
Av Rolf Brennskag
15 november 2020

familien-er-samlet:
Flukt, eksil og sjanser
11 november 2020

Kyung Sook Jung:
Jeg vil ha min adopsjon opphevet
29 oktober 2020

Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA – 1  
Av Marianne Haslev Skånland
29 oktober 2020

Marianne Haslev Skånland:
Vurderingen av det biologiske prinsipp i Raundalen-utvalgets innstilling NOU 2012-5 og i presentasjonen av den
25 oktober 2020

Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK-lister ved stortingsvalget 2021
Av Erik Selle
21 oktober 2020

Vi ser et mønster: Foreldre som kjemper for sine barn blir møtt av bekymringsmelding til barnevern
Av Bente Ohnstad og Ylve Gudheim
19 oktober 2020

EMD-saken V.D. og andre mot Russland
Av Anita Skippervik
11 oktober 2020

En debatt om barnevernssaker mellom Runa Nordahl Hæreid, Inga Bejer Engh og Adele Matheson Mestad
Av Marius Reikerås
30 september 2020

Politiets og Spesialenhetens vurdering av oppdrag for barnevernet
Kommentarer av Olav Terje Bergo og Marianne Haslev Skånland
14 september 2020

Øyvind Røen:
Feil om barnevernsrapporten
8 september 2020

Vårt eige barnevern
Av Knut Harald Frøland, Odd Arne Haga, Knut L. Høibraaten, Karl Bård Kollbotn, Linda Haug Kollbotn, Anja Elisabeth Gjerde Markhus, Gunn Totland Moss, Øyvind Røen, Monica Tjønna, Lena Tveit, Solveig Vassenden
7 september 2020

Det har vore ein sju år lang kamp
Av Sylvia og Gottfred Haga
6 september 2020

Sylvia Haga:
Forteljinga som manglar
6 september 2020

Barnevernet: Det er Samnanger som går i riktig retning
Av Marianne Haslev Skånland
27 august 2020

Det er ingen kunst å spare 100 millioner i Arendal
Av Mika Leppänen
16 august 2020

Anita Skippervik:
Systematiske lovbrudd kan ikke omdefineres som unntaksvise enkeltsaker
24 juli 2020

Noen kommentarer til en avisartikkel skrevet av en barnevernsleder
Av Kari Bjørnaas, Kjell Småbrekke, Bjørn Bjøro, Inger Johanne Kippersund, Odd S Flock, Olav Terje Normann Bergo og Bjørg Mannes
9 juli 2020

3 juli 2020: Til Ordføreren i Bergen: Varsel om oversendelse av Samnanger-sak til EMD
Fra Marius Reikerås
5 juli 2020

Olav Terje Bergo:
Ingen nyhet at barnevernet svikter
3 juli 2020

Om ytringsfrihet og barnevern:
Det er på toppen det blåser mest
Av Ole Henriksen
3 juli 2020

Barnevernet: Kan endringar lokalt påverka nasjonalt?
Av Knut Inge Røen
30 juni 2020

Tre rapporter om barnevernssaker hvor familiene er blitt spurt
– Tysvær, Bergen, Samnanger
Ved Marianne Haslev Skånland
26 juni 2020

Marianne Haslev Skånland:
En norsk advokat for barnevernet: Dag Inge Urå
26 juni 2020

Tanker i natten på årets lyseste dag
Av Anita Skippervik
Sankthansaften 23 juni 2020

Look to Samnanger!
Av Olav Terje Bergo
22 juni 2020

Olav Terje Bergo:
Hva frykter de barnevernsansatte?
16 juni 2020

Øyvind Røen:
Barnevernet i Bergen
16 juni 2020

Knut Inge Røen:
To innlegg om barnevernssaka i Samnanger
   
Spanande kommunestyremøte
   
Ein artikkel av advokat Birthe M. Eriksen om Samnanger-granskinga i 2019-20
10 juni 2020

Landsomfattende støtte i barnevernssaken
Av Bjørn Bjøro
9 juni 2020

Foreldrene har ansvaret
Av Tom Henriksen
8 juni 2020

Bukken og havresekken!
Av Ole Bjelland
7 juni 2020

Når barnevernet blir overgriper
Av Kundan Rockstad
5 juni 2020

Spørsmål om søksmål må utredes grundig
Av Bjørn Bjøro
4 juni 2020

Uvirksom og kanskje negativ 'hjelp' ?
Av Marianne Haslev Skånland
4 juni 2020

Kven har rett?
Av Oddvar Espegard
30 mai 2020

Rapporten om barnevernet bør bli ny nasjonal standard
Av Bjørn Bjøro
28 mai 2020

Rapport og artikler om barnevernet i Samnanger
Ved Marianne Haslev Skånland
Oppdatert per 28 mai, 13 juni 2020 og sist 4 september 2020

familien-er-samlet:
Får barn det bedre etter omsorgsovertakelsen?
22 mai 2020

Ytringsfrihet om barnevern, illustrert fra Samnanger
Av Marianne Haslev Skånland
21 mai 2020

Barnevernssakene i Samnanger
Av Olav Erdal
16 mai 2020

"Tilgjevelege feil"
Av Knut Inge Røen
13 mai 2020

Kari Bjørnaas:
Kjære Inge Kvaran
12 mai 2020

familien-er-samlet:
Rapporter om barnevern fra Bufdir i 2015 og 2016
Ny Bufdir brukerundersøkelse 2016

17 april 2020

familien-er-samlet:
Rapporter om barnevern fra Bufdir i 2015 og 2016
Bufdir-rapport 2015: Åtte av ti er fornøyd?

16 april 2020

Mastergrad er skivebom
Av Olav Terje Bergo
13 april 2020

Luta lei av barnevernet
Av Bjørg Ødegård
8 april 2020

Hvilke media har lest Høyesteretts barnevernsdommer oppmerksomt?
Av Marianne Haslev Skånland
28 mars 2020

Ministeren fraskriver seg ansvaret
Av Nathalie H. Brinkmann
26 mars 2020

Marius Reikerås:
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
23 mars 2020

Jan Myhre:
Barnevernets krise er en holdnings- og ledelseskrise
22 mars 2020

De to EMD-dommene fra 10. mars 2020
Av Bjørn Bjøro
16 mars 2020

Barnevern – hva nå?
Av Øistein Schjønsby
14 mars 2020

Barnevern – fag eller balansekunst?
Av Kari Bjørnaas
14 mars 2020

Tendensiøst om barnevernet
Av Kari Bjørnaas
13 mars 2020

Norsk barnevern dømt i Menneskerettsdomstolen for sjette gang!
Av Vidar Kleppe
13 mars 2020

Menneskerettigheter og barnevern
Av Kari Bjørnaas
12 mars 2020

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
12 mars 2020, oppdatert per 12 september 2023

Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
Av Marius Reikerås
11 mars 2020

Barneombudet tar feil
Av Olav Terje Bergo
10 mars 2020

Barnevern i Menneskerettighetsdomstolen
Av Øistein Schjønsby
7 mars 2020

Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
6 mars 2020

Anita Skippervik og Yngve Nedrebø:
Barn, barnevern og åpenhet
29 februar 2020

Menneskerettsjurister: Bryr seg ikke om barnas rett
Av Olav Terje Bergo
27 februar 2020

Marigona Jahaj:
Utviklingen i barnevernssaker er skremmende
17 februar 2020

Hilde Charlotte Sjølett:
Når systemet svikter, kollapser barnas rettsvern.
Hva med å åpne noen dører?

17 februar 2020

Roy Magne Kanestrøm:
Norges håndtering av sakene i EMD
15 februar 2020

Yngve Nedrebø:
De tungnemme?
13 februar 2020

Øivind Østberg:
Biologiske bånd nedvurderes også i barnelovssaker
9 februar 2020

Øistein Schjønsby:
Hvordan kan disse myndigheter vite
at omsorgsovertagelsen vil være for alltid?

9 februar 2020

Familien fra IS, og norsk overtro om barn uten foreldre
Av Marianne Haslev Skånland
1 februar 2020

Barna som skapte regjeringskrise
Av Ole Henriksen
31 januar 2020

Hvorfor blir vi beskyldt for trusler og trakassering?
Av Ole Henriksen
19 januar 2020

Dommene mot Norge ved EMD i barnevernssaker
Av Marianne Haslev Skånland
19 januar 2020

Årsaker til krisen i barnevernet
Av Erik Bryn Tvedt, advokat
17 januar 2020

Angrep på barnevernet – en desperat handling?
Av Gunnar Graff
16 januar 2020

Svein Otto Nilsen:
Norsk barnevern har ikke noe å skryte av
15 januar 2020

Erna Solberg og barnevernet
Av Ragnvald Bjørgaas Petersen
12 januar 2020

Ole Henriksen:
Barnevernet og EMD
11 januar 2020

Arnhild Skretting og Vidar Nedrebø:
2020 – blir det året for en helhetlig og faglig gjennomgang av norsk barnevern?
8 januar 2020

Morten Wold:
Innlegg i stortingsdebatt om barnevern 14 november 2019, Sak 1
8 januar 2020

Hvordan gransker man barnevernets virkelighet?
Av Marianne Haslev Skånland
7 januar 2020

Vil ytterligere pengebruk på utdanning løse utfordringene i barnevernet?
Av Øyvind Eikrem
6 januar 2020

Så har vi feiret jul igjen her i "Ytre Mongolia"
Av familien-er-samlet
1 januar 2020

Mørch og Raundalen ser ikke skogen for bare trær
Av Anita Skippervik
31 desember 2019

Jeg anklager!
Av Gunnar Graff
31 desember 2019

Barnevern og budsjetter
Av Øistein Schjønsby
31 desember 2019

Retningslinjer, samhandling og 'barnets beste' i Oslo
Av Bjørn Bjøro
31 desember 2019

Marius Reikerås:
Unøyaktigheter om EMD-dommene i kronikken "Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?"
29 desember 2019

Rekordhøy tiltro til domstolene?
Av Marius Reikerås
29 desember 2019

Marianne Haslev Skånland:
Nå til jul  /  At Christmas
21 desember 2019 / 21 December 2019

Øivind Østberg:
Kampen om barnevernets framtid hardner til
19 desember 2019

Ole Bjelland sine egne ord...
Av Ole Bjelland
15 desember 2019

Kunsten å beklaga
Av Synnøve Bredal Bjelland
13 desember 2019

Faglig blekksprutaktivitet
Av Arne A. Kallevik
13 desember 2019

Bjørn Bjøro:
Kostbar unnaluring som barnevernsteknikk
2 desember 2019

Nav-skandalen kaster lys over norsk barnevern
Av Nathalie H. Brinkmann
29 november 2019

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (5)
Vigdis Bunkholdt, psykologspesialist

27 november 2019

Hvordan skal han få det til?
Av Øistein Schjønsby
26 november 2019

Jakten på syndebukkene – om skandalene i NAV og norsk barnevern
Av Harald Otterstad
26 november 2019

Et sviende prestisjenederlag for den "humanitære stormakten"
Av Øivind Østberg
23 november 2019

Frederik Rønnevig:
Reaksjoner på NRKs debatt om barnevern november 2019
17 november 2019

6 år som flyktninger, og et lite blikk på Norge
Av familien-er-samlet
12 november 2019

Når kommunenes advokater skal 'verne' barn
Av Marianne Haslev Skånland
10 november 2019 / 9 juli 2020

Barnevernets behandling av både barn og foreldre:
Norge kjenner ingen tårer
Av Ole Henriksen
21 oktober 2019

Familietillit i barneverntjenesten
Av Sebastian Tysvær
6 oktober 2019

Kommentar om vitenskapelig infomasjon i barnevernssaker
Av Ronny Hugo Hansen Warelius
4 oktober 2019

Barnevernstillit avhengig av familietillit
Av Arne A. Kallevik
4 oktober 2019

Knusende nederlag for Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD)
Av Bjørn Bjøro
15 september 2019

Kommersiell og offentlig barnevernsdrift på Dagsnytt 18
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2019

Samnanger med fantastisk innsats mot overgrep fra barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
4 september 2019

Øyvind Røen:
Innlegg ved kommunestyremøtet i Samnanger 22 august 2019 om gransking av barnevernet
4 september 2019

Erene Solsvik Bruvik:
Avisa Dagen og barnevernet
4 september 2019

10. september 2019 klokka 10.00
Av Oddvar Espegard
3 september 2019

Betryggende i fylkesnemnda?
Av Ragnvald Bjørgaas Petersen
25 august 2019

Barnevernsofrene og valget 8-9 september 2019
Av Marianne Haslev Skånland
(11 august 2019) 2 utgave 14 august 2019

Jan Simonsen til minne
Av Marianne Haslev Skånland
12 august 2019

Barnevernet i Trondheim går riktig vei
og Hvilke konsekvenser får det for involverte ledere i Barnevernet når loven brytes?
Av Svein Otto Nilsen
12 august 2019

Hva skal en politiker være?
Av Marianne Haslev Skånland
11 august 2019

Partiet De Kristne (PDK) har forstått mye om barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
10 august 2019

Kommunal økonomi og barnevernet
Av Øistein Schjønsby
21 juni 2019

Barnevern i Vestre Toten
Av Øistein Schjønsby
20 juni 2019

Simonsen med knusende oppgjør med Barnevernet i fersk bok på engelsk
Av Redaksjonen, Demokratene i Norge
13 juni 2019

Gunnar Sveen:
Sakkyndige psykologer
12 juni 2019

Lytt til historiene
Av Jane-Mette Kile
8 juni 2019

IS-barn, straff og barnevern
Av Bjørn Bjøro
8 juni 2019

En hilsen på 17 mai til barnevernets ofre
Av Marianne Haslev Skånland
17 mai 2019

Om ytringsfriheten i sammenheng med barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
27 april 2019

Voldelige ungdommer og skolenes ansvar
Av Marianne Haslev Skånland
22 april 2019

Norsk Lærerlags holdning til barneoppdragelse
Av Marianne Haslev Skånland
Desember 2001 / 22 april 2019

Skole og oppdragelse
og Pedagoger og foreldre
Av Marianne Haslev Skånland
7 november 1995 – 22 april 2019

Forsvaret for barnevernet og kritikken av det
Av Jan Myhre
11 april 2019

Er den norske menneskerettighets-institusjonen NIM en syklubb?
Av Irene Hov
10 april 2019

Barnevernsleder i Bærum Mari Hagve vil ha foreldrenes tillit
Av Jane-Mette Kile
4 april 2019

Olav Terje Bergo:
Hvem skal man lytte til?
26 mars 2019

Ja, Mari Hagve, vi har mislykkes som samfunn
Av Jane-Mette Kile
24 mars 2019

Strenge vilkår for å melde til barnevernet
Av Bente Ohnstad
22 mars 2019

Johannes Idsø:
Lav terskel for barnevernsinngrep?
Svar på kommunalsjef Krakhellens innlegg

16 mars 2019

Johannes Idsø:
Barnevern og maktmisbruk
16 mars 2019

Anita Skippervik:
Norske granskingsmetodar i barnevernsaker held ikkje internasjonal standard
27 februar 2019

Anmodning fra en advokat om å fjerne en straffedømt psykiaters navn
Av Marianne Haslev Skånland
24 februar 2019

Åpenhet er eneste medisin som fremmer rettssikkerhet
Av Olav Terje Bergo
22 februar 2019

"Flytting" er mistenkelig i barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
21 februar 2019

Olav Terje Bergo:
Selvpålagt blindhet hos tre barnevernsforsvarere
20 februar 2019

Kenneth Skailand:
Appell holdt ved demonstrasjon i Kristiansand 26 februar 2016
9 februar 2019

Regjeringspartienes 'plattform' for barnevern
av Marianne Haslev Skånland
7 februar 2019

Erik Bryn Tvedt, advokat:
Hvem ivaretas i barnevernssaker?
5 februar 2019

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (4)
Karen Hassel, psykolog, adopsjonsekspert, redaktør av barnevernets prosjekter

14 januar 2019

Jan Simonsen:
Erna Solbergs hvitvasking av barnevernet
7 januar 2019

Oddvar Espegard:
Åpent brev
Svar til rådmann Tone Tveito Eidnes, Ål

4 januar 2019

Barnefängelser? I Sverige?
Av Siv Westerberg
28 desember 2018 (1995, oktober 1998, 11 oktober 2006)

Hvorfor ingen svar fra barnevernet?
Av Øistein Schjønsby
19 desember 2018

Dyrt og dårlig barnevern
Av Bjørn Bjøro
13 desember 2018

Jan Pedersen:
Barnevernet overtar familieansvar
13 desember 2018

Tysvær barnevern i 2018
med tillegg av artikler etc i 2019 – 2020 
Artikler:
   Ole Bjelland:
Bukken og havresekken!
    Ole Bjelland:
Ole Bjelland sine egne ord... 
    Synnøve Bredal Bjelland:
Kunsten å beklaga
    Arne A. Kallevik:
Faglig blekksprutaktivitet
    Sebastian Tysvær:
Familietillit i barneverntjenesten    
    Arne A. Kallevik:
Barnevernstillit avhengig av familietillit
    Marianne Haslev Skånland:
Politikerne må styre barnevernet
    Synnøve Bredal Bjelland:
Er ei unnskyldning for mykje å be om?
    Bjørg Mannes:
Makt, avmakt og barnevern
    Synnøve Bredal Bjelland:
Barns beste?
    Arne A. Kallevik:
Tilbake til "barnets beste"-fokus    
    Arne A. Kallevik:
– Bare barnevernet kunne sagt unnskyld, men nei, de sier bare "Vi er like bekymret"
8 desember 2018 – 7 juni 2020

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (3)
Lars Smith, professor emeritus i psykologi

15 november 2018, revidert 20 november 2018

Barnevernsjobben nå: Å utøve det man må kalle 'profesjonell kjærlighet'
Av Marianne Haslev Skånland og familien-er-samlet
10 november 2018

Marianne Haslev Skånland:
Petisjon og video – Stopp Tvangsfjerningen av Barn
24 oktober 2018

Marianne Haslev Skånland:
Myndighetenes statistikker og generaliseringer om barnevern
19 oktober 2018

Falstadsenteret:
Etterlyser barnas historier
Ført i pennen av Gaute Ulvik Haugan, prosjektleder ved Falstadsenteret
11 oktober 2018

Marianne Haslev Skånland:
Psykolog Salvesen tror barnevernet var utmerket på 1990-tallet, og kan bli utmerket igjen
8 oktober 2018

Hvordan vurderer barnevernet bevis?
Av familien-er-samlet
6 oktober 2018

Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernskrisen?
Av familien-er-samlet
4 oktober 2018

Marianne Haslev Skånland:
Maskinrommet roper alarm men ignoreres på dekk,
og hvordan barnevernets rykte kan forbedres

30 september 2018

Politiker-uforstand om akuttvedtak og annet i barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
27 september 2018

Olav Sylte:
Etter 12 måneder: 12 nye justismord
24 september 2018

KKN anklages av Brøyns advokat for å ha offentliggjort hans navn
Av Jan-Aage Torp
19 september 2018

Jan Pedersen:
Statsråd Helleland med selvskryt – Barnevernloven må bort!
18 september 2018

Partisk fylkesnemndleder
Av Olav Terje Bergo
16 september 2018

Olav Terje Bergo:
Nordangers barnevernshatere
5 september 2018

Gunnar Sveen:
Min erfaring med å debattere på Kvinneguiden
31 august 2018

familien-er-samlet:
5 år som flyktninger
30 august 2018

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (2)
Kjell Olaf Edvardsen, psykolog

26 august 2018, med tillegg 14 oktober 2020

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (1)
Kari Killén, sosionom og dr. philos

26 august 2018

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter
26 august 2018 –

Hege Dahl:
Klam dobbeltmoral og sterk tendens til psykologisk benektelse
17 august 2018

Far skal med?
Av familien-er-samlet
12 august 2018

Å skille barna fra foreldrene – er Norge bedre enn USA?
Av Marianne Haslev Skånland
20 juli 2018

Barnevernet – nådeløse nordmenn
Av Arne Jarl Hatlem
18 juli 2018

Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
3 juli 2018

Barnevernets makt og hva de bruker den til
Av Marianne Haslev Skånland
23 juni 2018

Arne A. Kallevik:
– Bare barnevernet kunne sagt unnskyld, men nei, de sier bare "vi er like bekymret"
13 juni 2018

"Familievern" med "terapi" til foreldre som er berøvet barna?
Av Marianne Haslev Skånland og familien-er-samlet
19 mai 2018

En udefinert 'bekymring' hos barnevernet er nok til å beslaglegge barn på grensen
Av Marianne Haslev Skånland
12 mai 2018

Barnevernstopp og barnepsykiater Jo Erik Brøyn hadde 200.000 overgrepsbilder av barn
Av Jan Simonsen
4 mai 2018

All protesten mot barnevernets overgrep har virkning
Av Marianne Haslev Skånland
30 april 2018

Møte om barnevernet – politikerne ut av boblen?
Av Marianne Haslev Skånland, professor emeritus
28 april 2018

Et barnevern på avveier
Av Marianne Haslev Skånland
23 april 2018

Dagbladet; god journalistikk – meningsløs lederkommentar
Av familien-er-samlet
16 april 2018

Marianne Haslev Skånland:
Dagbladet er uvitende og vinglete – som så ofte
15 april 2018

Barnevernsgalskapen – intet å undres på
Av Marianne Haslev Skånland
9 januar 2006 / 6 april 2018

Ove Dag Knarvik:
Barnevernets fatale vedtak
19 mars 2018

Marianne Haslev Skånland:
"Forandringsfabrikken" klager over psykologene som diagnostiserer dem?
6 februar 2018

Om fylkesmennene og deres personale
Av Marianne Haslev Skånland
23 januar 2018

Samtaler eller avhør? Undersøkelse eller etterforskning?
Av familien-er-samlet
4 januar 2018

Manglende oppgjør årsak til politiets holdninger?
Av familien-er-samlet
3 januar 2018

Hva er galt med barnevernet?
Av familien-er-samlet
31 desember 2017

Anita Skippervik:
Hva skjuler barnevernet av saksbehandlingsmetoder og hvordan blir slike spørsmål møtt?
27 desember 2017

Gjennomføring av akuttvedtak i barnevernet
– skal det være krigersk eller silkefint?
Av Marianne Haslev Skånland
18 desember 2017

Voldsbølgen og barnevernet
Av Jan Pedersen
16 desember 2017

Juleønsker fra Ragna Heffermehl
Av Øistein Schjønsby
12 desember 2017

Artikkelserie om barnevern publisert i Sunday Guardian i India
Av Marianne Haslev Skånland
10 desember 2017 –

Familiers redsel for barnevernet er reell
Av Lars Arne Høgetveit
pluss kommentar av Marianne Haslev Skånland
9 desember 2017

Redd for barnevernet!
Av Unni Sandberg, pensjonist og barnevernsaktivist
7 desember 2017

Handler barnerettighetsdagen om å produsere bidragsytere til samfunnet?
Av Irene Hov
30 november 2017

Statens barn – Barnevernet har skapt et fryktens samfunn
Av Jan Pedersen, Søgne
27 november 2017

Jan Simonsen:
Tsjekkisk politiker med knallhardt angrep på norsk barnevern
26 november 2017

Jan Simonsen:
"Statens barn" – tsjekkisk dokumentar med kritisk søkelys på norsk barnevern
26 november 2017

Lavmål i fylkesnemndene
Av familien-er-samlet
25 november 2017

Jan Pedersen:
Finnes barnevernets virkelighet? Eller er det myter?
Senioruniversitetet i Søgne tok opp temaet

23 november 2017

Om fakta og evaluering av barnevernsarbeidet
Av Oddvar Espegard
23 november 2017

Om betroelser til barnevern og sakkyndige
Av familien-er-samlet
13 november 2017

Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd
Av Marianne Haslev Skånland
9 november 2017

Sogn Barnevern – i klartekst norsk uansvarlighet blant politikere, byråkrater og presse?
Av Marianne Haslev Skånland
4 november 2017

Jan Simonsen:
Når staten lyver om barnevernet
30 oktober 2017


Fakta om barnevernet
Av Oddvar Espegard
18 oktober 2017

Fengsel for en far som har gjort opprør mot tvangsfjerning av sitt barn
Av familien-er-samlet
16 oktober 2017

Hva skal du gjøre?
Av Lars-Toralf Storstrand, offer for barnevernets overgrep
14 oktober 2017

Barnevern og opplysningsplikt
Av Olav Nilsen, Iveland
12 oktober 2017

Barnevernsmotstand er ikke 'noe annet'
Av Marianne Haslev Skånland
8 april 2007 (republisert 3 oktober 2017)

Motforestillinger mot institusjoner som skal kombinere barnevern, psykiatri og kjærlighet?
Av Marianne Haslev Skånland
24 september 2017

Sverige og Norge – begge ille, begge idylliserer den andre
Av Marianne Haslev Skånland
24 september 2017

Jan Simonsen:
Appell ved demonstrasjonen mot barnevernet, på Eidsvolds plass foran Stortinget den 28 mai 2016 (Første del) /
Speech at the demonstration against the Norwegian child protection agency Barnevernet, at Eidsvolds plass before Stortinget (Parliament) on 28 May 2016 (First part)

20 September 2017

Morten Ørsal Johansen:
Barnevernet, en stat i staten?
7 september 2017

Bravo for en retoriker som karakteriserer det å nekte å gå inn i enkeltsaker
Av Marianne Haslev Skånland
3 september 2017

Marianne Haslev Skånland:
Heller fengsel enn barnevernet
17 august 2017 (opprindelig 21.01.2006, med
tillegg 28.06.06, 18.01.09 og 18.02.15)

Hva med den nasjonale granskningen av barnevernssaker?
Av Marianne Haslev Skånland
26 juli 2017

Marianne Haslev Skånland:
Barnevoldsutvalget vil ha mere overvåking og ytterligere utkobling av foreldre,
og tror det skal hjelpe mot overgrep mot barn

25 juni 2017

Granskninger av barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
18 juni 2017 (med et tillegg av 26 juli 2017)

Marianne Haslev Skånland:
Er Norge et foregangsland hva angår menneskerettigheter?
13 juni 2017

Avisen Dagen – vassen, feig og dårlig informert leder om barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
18 mai 2017, revidert versjon 26 mai 2017

Roy Kanestrøm:
Barnevern og rettssikkerhet
19 mai 2017

Marianne Haslev Skånland:
Stortingsforslag om nærhetsreform i barnevernet
19 mai 2017

Geir Fauchald:
Tale om barnevern på FrP's landsmøte 6 mai 2017
11 mai 2017

Marianne Haslev Skånland:
Interessant EMD-dom: Improta mot Italia
6 mai 2017

Barnevernet tror det er DE som skal dominere barns liv
Av Marianne Haslev Skånland
28 april 2017

Barnevernet går stadig ut med krav om å få drive på i fred
Av Marianne Haslev Skånland
22 april 2017

Kristelige skolefolk forført av barnevernet?
Av familien-er-samlet
20 april 2017

Ken Joar Olsen:
Hvorfor alt sinne mot barnevernet? De vil jo bare hjelpe!
15 april 2017, Påskeaften

Merete Nykrem, Ålesund PDK (Partiet De Kristne):
Barnevernet – en trussel eller et vern?
6 april 2017

Åse Hellenes Rødøy:
To møter med norsk barnevern
Oktober 2003 / 6 april 2017

Olav Gram Andersen, Fredrikstad:
Ingen skam å snu om erstatning for ødelagt barndom, Jon-Ivar!
31 mars 2017

Artikler og innlegg relatert til
erstatning og oppreisning for barnevernsbarn

Av Marianne Haslev Skånland
31 mars – 4 april 2017

Det tragikomiske barnevernsparadokset
Av familien-er-samlet
Med kommentar av Marianne Haslev Skånland
30 mars 2017

Barnevernets overordnede
Av Marianne Haslev Skånland, professor emeritus
16 mars 2017

Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i Serbia
20 februar 2017

Styrk familien og dens vern
Av Lars Arne Høgetveit
23 januar 2017

Jørgen Stueland:
Jul, jul, strålende jul
23 januar 2017

Arnfinn Wiksaas:
Ikke de unges feil
22 januar 2017

Arnfinn Wiksaas:
De stjeler barn
21 januar 2017

Arnfinn Wiksaas:
Statlige overgrep
21 januar 2017

Fengsel og fosterhjem – slik er systemet
Av Marianne Haslev Skånland
27 desember 2015 / 18 januar 2017

Arnfinn Wiksaas:
Barn som melkeku
15 januar 2017

Arnfinn Wiksaas:
De tjener godt
14 januar 2017

Marianne Haslev Skånland:
En SP-politiker på ville veier – Lise Marie Sommerstad
7 januar 2017

Yra Våge:
Jula og barnevern
Jul – den store hyggen som gjør så vondt

23 desember 2016

Ragna Heffermehl:
Et juleønske
18 desember 2016

Arnfinn Wiksaas:
Det er lukrativt!
11 desember 2016

Arnfinn Wiksaas:
Barnevern og økonomi
11 desember 2016

familien-er-samlet:
Det glemte voldsperspektivet
10 desember 2016

Inger Elisabeth Baunedal, tante til dei fem barna
i Naustdal-saka:
Barnevernet "utgått på dato"?
6 desember 2016

Avsporede ideer igjen: "Debatt må være nyansert . . ."
Av Marianne Haslev Skånland
6 desember 2016

Barnevernets bruk av tvang og makt mot barn
Av Marianne Haslev Skånland
22 november 2016

Jan Pedersen, Søgne:
Bort med barnevernsloven!
19 november 2016

Marianne Haslev Skånland:
I barnevernets fokus: barns egne foreldre
12 november 2016

Fosterhjemsbegeistring i Stord kommune
Av Marianne Haslev Skånland
5 november 2016

Marianne Haslev Skånland:
Saken Glassjenta: Både Karmøy og Haugesund
"forklarer og unnskylder" så det står etter

20 oktober 2016

Statsråd Horne og regjeringen tar ikke
effektive grep i barnevernstragedien

Av Marianne Haslev Skånland
17 oktober 2016

'Naustdalfamilien' må få vere i fred
Av Ruth L. Hafstad
13 oktober 2016

– Behov for lovendring om Barnevernet
Intervju med advokat Sverre Kvilhaug
Av Redaksjonen, Norge IDAG
8 oktober 2016 (2 september 2016)

Hva betyr egentlig "barnets beste"?
Av familien-er-samlet
1 oktober 2016

Fem / Syv norske barnevernssaker til menneskerettighetsdomstolen
og en regjeringsadvokat uten gangsyn
av Marianne Haslev Skånland
25 september 2016, revidert 3 november 2016

Avisen Firda intervjuer barnevernsleder Bjarte Gangeskar, som skjønnmaler
Av Marianne Haslev Skånland
9 september 2016

Minneord om Liv Clemetsen
Av Elisabeth Augdahl
4 september 2016

Octavian D. Curpas:
Med Barnevernet er Norge på nedtur
1 september 2016

Marianne Haslev Skånland:
Selvopptatte fosterfolk
31 august 2016

Marianne Haslev Skånland:
Godt tilløp til innsikt ved Høgskolen i Lillehammer
10 august 2016

Marianne Haslev Skånland:
Partiet Høyre vil gjøre 'et storartet barnevern enda bedre'
23 juli 2016

familien-er-samlet:
3 år borte fra Norge
29 juni 2016

Åge Simonsen:
Protestbølgene mot norsk barnevern
19 juni 2016

Marta Straume:
Barnevern på Karl Johan
10 juni 2016

Barnevernet – hva må skje nå?
Appell holdt på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo,
den 11 juni 2016

Av Marianne Haslev Skånland
11 juni 2016

Avisen Vårt Land igjen – oppsatt på å "tro", og ivrig
etter å skade dem som allerede er mishandlet

Av Marianne Haslev Skånland
1 juni 2016

Elisabeth Augdahl og Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet og tykke brødskiver
Video intervju og norsk tekst

28 mai 2016

Arne Seland:
En oppskrift på katastrofe
10 mai 2016

Dag Sverre Aamodt:
Det norske barnevernet – et svik
3 mai 2016

Ottar Steinhovden:
Informere om norsk barnevern i utlandet
27 april 2016

Ottar Steinhovden:
Demonisering
27 april 2016

Jørgen Stueland:
Jeg, en fanatiker
26 april 2016

Margaret Hennum:
Appell – mot barnevernet
24 april 2016

Jørgen Stueland:
Vi må ta våre barn tilbake
21 april 2016

Demonstrasjon 16 april 2016 i Oslo / Demonstration 16 April 2016 in Oslo
Velkommen!  /  Welcome!
16 april 2016

Ytringsfrihet i barnevernssaker
Appell ved demonstrasjonen i Oslo 16 april 2016
Av Marianne Haslev Skånland
16 april 2016

Kristen leder i India støtter kampen for Bodnariu-familien og andre bv-ofre
Dr John Dayal for Anti-Barnevernet / Pro-Bodnariu Global Protest 16 April 2016

16 april 2016

Enno meir barnevern
Av Per Storegjerde, Naustdal
15 april 2016

Marianne Haslev Skånland:
Kommentar til en video / Comment to a video
15 april 2016

Jan-Aage Torp intervjuer Jan Simonsen om barnevern /
Jan-Aage Torp interviews Jan Simonsen about Barnevern
(Intervju på norsk, tekst på engelsk lagt ut i filen. / Interview in Norwegian, English text in the file.)
10 April 2016

Videoer med intervjuer og appeller/taler av
Marianne Haslev Skånland, Åge Simonsen og Jan Simonsen

9 april 2016

Ting jeg ikke har sagt om barnevern!
Av Marianne Haslev Skånland
22 februar 2016


Noen få artikler om "tilknytning", et begrep som står mot "det biologiske prinsipp" /
A few articles about "attachment", a concept which is in opposition to "the biological principle"

Av Marianne Haslev Skånland
21 februar 2016

Per Storegjerde:
Barnevern i Norge og Naustdal
18 februar 2016

Marianne Haslev Skånland:
Forfjamsete politikere?
8 februar 2016

Ida-saken: Makt-etater og fagfolk fortsetter å bable
Av Marianne Haslev Skånland
6 februar 2016

Marianne Haslev Skånland:
Troskyldig anonymitet
13 januar 2016

Jan Simonsen:
Måtte sitte i salen
3 desember 2015

Marianne Haslev Skånland:
Stalinistisk diktatur i Norge i regi av barnevernet
2 desember 2015

De fem barna til en rumensk-norsk familie
tatt av barnevernet i Norge

Av Marianne Haslev Skånland
21 november / 4 desember / 18 desember 2015

Mani Shankar Aiyar:
Norwegian non-humans / Norske ikke-mennesker
15 November 2015

Marianne Haslev Skånland:
TV-programmer fra 1993 om barnevernsovergrep
10 november 2015

Marianne Haslev Skånland:
Enda en barneverner med gamle påstander
29 juli / 1 november 2015

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernssaken i Norge om
de tsjekkiske barna til Eva Michaláková.
Noen aspekter og synspunkter

22 oktober 2015

Hvorfor tar barnevernet noen barn i en søskenflokk men ikke alle?
Av Marianne Haslev Skånland
18 oktober 2015

Sinnsforvirret artikkel og/eller forvirret forskning?
Av Marianne Haslev Skånland
16 oktober 2015

Et smålig samfunn truer med barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
10 oktober 2015

En våken rapportlesers analyse av Bufdir's rapport
Av Marianne Haslev Skånland
1 oktober 2015

Marianne Haslev Skånland:
Røyken og Hurum kommuners barnevern
på vei i konstruktiv retning

23 september 2015

Marianne Haslev Skånland:
Seier for ytringsfrihet – Bjørnar Moxnes frikjent av retten
20 september 2015

Marianne Haslev Skånland:

Sunnmørsposten med full støtte og tillit til barnevernet
12 september 2015

Marianne Haslev Skånland:
Nye forslag om 'ordninger' for barnevernsjuss, og advokaters
meninger om dem

5 september 2015

Artikkel hos Human-Etisk Forbund – full barnevernsideologi
Av Marianne Haslev Skånland
2 september 2015

Marianne Haslev Skånland:
Er barnevernskritikerne mistenkelige?
Hva slags syn har vi og barnevernet på vold mot barn?

28 august 2015

Om tilknytning, blikkontakt og samspill
Av Marianne Haslev Skånland
16 august 2015

Marianne Haslev Skånland:
Forskjell på egne barn og stebarn ?
7 august 2015

Ikke sjokkert over barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland og Nina Elin Hauge
10 desember 2004 / 31 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
Medlem av fylkesnevnd forsvarer dem fullt ut
15 / 16 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
Det skjulte motivet for sammenslåing av barnevern
19 mars / 30 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
Oppfordring til angiveri – men gode kommentarer
Forblindet intervjuobjekt og forblindet artikkel

23 september 2014, tillegg 18 mai og 3 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
Når en advokat er 'erfaren' i barnevernssaker
25 juni 2015

Hysterisk abdisering i samfunnet –
barnevernet skal ordne alt, gjøre alt
Av Marianne Haslev Skånland
16 juni 2015

Fagfolk vil kritisere barnevernet
av Marianne Haslev Skånland
11 juni 2015

Unnskyldning for fortiden? Tillit for fremtiden?
Hva med nåtiden?
– Nordmenns behandling av tatere/romanifolk

Av Marianne Haslev Skånland
2 - 3 juni / 20 juni 2015

Demonstrasjoner mot norsk barnevern mange steder den
30. mai 2015
Dertil blir barnevernet tema i EU den 2. juni

Av Marianne Haslev Skånland
25 mai 2015

Marianne Haslev Skånland:
Uttaler ikke barnevernet seg til media?
5 mai 2015

Marianne Haslev Skånland:
Når minoriteters barn fratas foreldrene
12 april 2015 (tidligere versjoner 12 april 2014 og 11 juni 2014)

Marianne Haslev Skånland:
'Seksuelt overskridende atferd' hos barn?
En ny runde behandlings-mani, denne gangen på Stortinget

18 mars 2015

Marianne Haslev Skånland:
Nytteløs advokat vil ha mer barnevern og barnedomstol?
Omtrent så galt som det kan bli
16 februar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Statsråd Solveig Horne vil ha råd:
Hvordan skal barnevernsbarn få vellykket skolegang?

12 februar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets resonnement: Det må fordømmes at noen
drar til utlandet, vil dra til utlandet,
eller kan mistankes for å ville dra til utlandet

10 februar 2015

Jane-Mette Kile:
Mail til justisminister Anders Anundsen om menneskerettigheter
28 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Overgrepskarusellen er i full sving igjen
2. utgave 24 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Ytringsfrihet om barnevern – en liten repetisjon
11 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
En barnevernsansatt med barneporno
10 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Stavanger Aftenblad med riktig språkbruk
28 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
Mislykket sak brukt som argument for
"mere barnevern" og "mere penger til barnevern"

Lille julaften 23 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
Bedre å bo på barnevernsinstitusjon
enn på asylmottak sammen med broren?

18 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
England - myndighetene foretrekker lyntogsfart til bortadoptering
4 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
Skaden ved adskillelse oversett av fagperson Steinkopf
25 november 2014

Jan Simonsen:
Barnevernsak rammer Norges anseelse i Tsjekkia
24 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Stadig kan tidligere barnevernsofre få erstatning
– mens nye kasus skapes

19 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Betaling til fosterhjem
13 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Mobbing – Narvik kommune, kommunens advokat og en rektor prøver å bruke barnevernet
for å bli kvitt et problem de selv burde ordne opp i

3 november 2014

Dag Sverre Aamodt:
En advokats erfaringer med barnevernet
28 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Viktig viktig: En mor og sønn har flyktet FØR fylkesnevndsbehandling
25 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern i Østre Totens budsjett
24 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Ikke populært å si høyt hva barnevernet er og hva man mener regjeringen gjør
20 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
En barnevernssak Malaysia / Sverige
5 oktober 2014
    
 De malaysiske barna som holdes i Sverige trenger sin egen familie
       7 oktober 2014
   
   Når malaysiere blir angrepet av vestlig barnevern – hva gjør man?
         13 oktober 2014
    
•   Fosterhjemstilværelse – som Sverige ville ha for malaysiske barn
       15 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Samarbeid med barnevernet?
18 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Praktisk hjelp, husmorvikar, kommunenes og barnevernets oppførsel
17 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Rotherham-skandalen – politiets og barnevernets rolle, og
synet på foreldre

28 - 29 august / 16 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barn som flykter, hvem er de på flukt fra?
9 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Foreldre trekkes for strafferett
2 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnestatsråd Horne skikkelig på jordet angående
barnevernsbarns skolegang

2. utgave 28 august 2014

Marianne Haslev Skånland:
Når barnevernet og BUP en sjelden gang er uenige
17 august 2014

Marianne Haslev Skånland:
Selvopptatte journalister
ser ikke paralleller til sin egen situasjon når det
er barnevernets ofre som opplever det samme

27 juli 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern som hjelpemiddel?
29 juni 2014

Marianne Haslev Skånland:
FrP igjen med tiltak med garantert negativ effekt for barnevernets ofre
18 juni 2014

Marianne Haslev Skånland:
Svindelen om barn som kidnappes fra Norge
11 juni 2014, med tillegg 12 juni – 10 juli 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnehagepersonale på Ørlandet med spørreskjema à la barnevernet
27. oktober 2011 / 19 juni 2014

Marianne Haslev Skånland:
Lettvint politi som barnevernets redskap
24. mai 2009 / 7. september 2013 / 28. mai 2014

Marianne Haslev Skånland:
Om barnevernet med motstridende funksjoner
8 mai 2014

Marianne Haslev Skånland:
Sex i beredskapshjem - ikke så uventet
28 april 2014

Marianne Haslev Skånland:
Falsk kritikk av barnevernet ?
27 april 2014 / 8 august 2007

Feil: Det betyr ingenting
– Om barnevernets språkbruk

av Marianne Haslev Skånland, språkforsker
23 mars 2014

Marianne Haslev Skånland:
Et barneverns argumenter:
Hjemmefødsel og sjalusi og mystiske forbokstaver og vagabondering
27 februar 2014

Marianne Haslev Skånland:
Nei, fosterforeldre har ingen unnskyldning
28 januar 2014

Fosterforeldres egne barn blir ikke sjelden sjalu –
en helt naturlig reaksjon

av Marianne Haslev Skånland
19 januar 2014

Fosterbarn som blir sårbare og får reaksjoner
av Marianne Haslev Skånland
17 januar 2014

Marianne Haslev Skånland:
50 prosent av alle fosterbarn har psykiske lidelser – hvorfor?
13 januar 2014

Marianne Haslev Skånland:
Viktig dom i England STØTTER endelig ytringsfrihet i barnevernssaker
31 desember 2013

Charlotts to brev til det norske Amnesty
November 1999 / oktober 2000 / 20. desember 2013

Frastøtende å skjule hvem "klientene" i barnevernet er
av Marianne Haslev Skånland
13. desember 2013


Marianne Haslev Skånland:
Når foreldre – eller barnevernere – straffes for vold mot barn
19. april 2009 / 7. september 2013

Siv Westerberg:
Fosterbarn som god butikk
(14. juli 1995) / februar 2005 / juni 2006 / 6. september 2013

Else Sommer:
Om fosterbørn
5. februar 2008  /  23. juli 2013

Else Sommer:
Hjelpetiltag
29. januar 2008  /  22. juli 2013

Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
Fallitt for barneverns-psykologiens 'tilknytnings'fantasier

Av Marianne Haslev Skånland
7 juni 2013

Marianne Haslev Skånland:
Erstatning til familie etter løgn fra leger, sykehus og barnevern
Nyhetsinnslag fra 1996, kommentar fra 2013

23. april 2013

Marianne Haslev Skånland:
Hvem vurderer barnevernet i Samnanger riktig?
- Folkefornuft mot politisk og byråkratisk galskap

Vedlagt innlegg, artikler og brev av Erene Solsvik Bruvik, Stein Birger Haga, Knut Inge Røen og Gottfred Haga
7 mars 2013

Marianne Haslev Skånland:
En uavsluttet liste over grunner gitt av de nordiske barnevernstjenester
for å berøve barn deres foreldre

22. februar 2013 -

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern i gåseøyne
23.07.2009 / 21.02.2013


Suranya Aiyar:
Familie må komme først
15. februar 2013

Marianne Haslev Skånland:
En aktør mot barneverns-overgrepene?  Edward Dawes?
9. februar 2013


Marianne Haslev Skånland:
Nye utviklinger i Norge, og andre lands
begynnende aksjoner mot vestlig barnevern

30. november 2012

Marianne Haslev Skånland:
Ansvarsløs, uvitende, uvoksen 'oppvask' med barnevernet i Orkdal
Politikere og byråkrater i komedie-stil
4. november 2012

Marianne Haslev Skånland:
Politisk program for barnevern på lokalplan
4. utgave 10. mars 2012

Svein Otto Nilsen:
Det biologiske prinsipp i barnevernssaker
27. februar 2012

Marianne Haslev Skånland:
Dom i Polen: 9-årig pike skal IKKE utleveres til Norge
13. desember 2011
med tillegg 28. desember 2011

Marianne Haslev Skånland:
"Sosial arv" er en fiksjon
13. november 2011

Rettsbeskyttelse mobilisert mot barnevern i Texas! Med suksess!
2. november 2011

Marianne Haslev Skånland:
Sukker og aggressivitet - ADHD eller normal fysiologi?
1. november 2011

Marianne Haslev Skånland:
Overvåking ved fotlenke på unge over 12 år i Danmark
29. oktober 2011

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets kontaktpersoner
9. oktober 2011

Marianne Haslev Skånland:
Hjelper barnevernet fattige familier?
21 september 2011

Marianne Haslev Skånland:
Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med
barnevern

august 2011 (desember 2000, juni 2007)

Marianne Haslev Skånland:
Utredning om redaktøransvar og straffelovgivning
18. juni 2011

Svein Otto Nilsen:
Er det lov å kritisere barnevernet?
5. juni 2011

Elefanten
Om en som er fjernet fra sin opprindelse – og som lengter

Av Marianne Haslev Skånland
6 desember 2010

Marianne Haslev Skånland:
Borte fra mor og far
19. november 2010 / 18. november 2005

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernshelvetet i USA (og i Danmark)
1. september 2009

Marianne Haslev Skånland:
Forsker Evelyn Dyb med forslag om mer barnevern
for å bøte på barnevernets fallitt

24. juli 2009

Marianne Haslev Skånland:
Å forsvare barna når barnevern og politi vil ha dem
10. august 2008

Marianne Haslev Skånland:
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv
Desember 2007

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet og kritikken: På helsen og livet løs – for hvem?
10.01.07

Ekspertuttalelse i Götene-saken
Sak (fall) ved Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Alma og Endre Dolhamres barn
Uttalelse fra professor i lingvistikk Marianne Haslev Skånland,
Universitetet i Bergen
10.01.07

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
1: Møte med systemet og rettsbehandlingen

01.12.06

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
2: Innhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet

01.12.06

Marianne Haslev Skånland:
En debatt om politi og presse som sporet av:
Hvorfor blir 2 av 3 barn fjernet fra sitt hjem uten at
de selv eller foreldrene varsles om flyttingen på forhånd?
29.03.02, med tillegg av 22.10.06

Siv Westerberg – en introduksjon
6. juni 2006

Marianne Haslev Skånland:
Alexander Aminoffs språklige kompetanse som barn
Analyse av påstander fremsatt av det svenske sosialvesenet i forbindelse med tvangsfjerningen av ham fra hans mor
04.05.06

Marianne Haslev Skånland:
Tvang, trusler, indoktrinering, og så kanintrikset
30.01.06

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets belastninger
14. april 2005

Marianne Haslev Skånland:
Fakta og forskning:
Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til - 2
Vold mot stebarn kontra biologiske barn: Daly & Wilsons forskning
13.04.05

Marianne Haslev Skånland:
Skal foreldre og andre slektninger "vurderes" som om de søker jobb?
april 2003

Bergen hevet over menneskerettighetene?
Saken om Morgensol barnehjem og menneskerettigheter

Av Knut Grepstad, desember 2001

Sverre Kvilhaug:
Barnevernet i Norge - Befringutvalget
Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om
omsorgsovertakelse er til barnets beste

7 juni 2000

Marianne Haslev Skånland:
Dr Mengele & co på ferde i norske hjem?
1995*