*

29 oktober 2020
Kyung Sook Jung:

Jeg vil ha min adopsjon opphevet


• • •
Artikkelen har i september 2020 vært publisert i form av flere kommentarer i facebook-grupper som arbeider mot barnevernets overgrep.
Den er publisert her med forfatterens sjenerøse samtykke.
• • •


Jeg er ei dame på 50 år, jeg har et ønske her i livet, det er å få slettet min adopsjon offisielt her i Norge. Jeg er et av Korea-barna som kom i 1970. Jeg ble trafikkert hit til landet.

Jeg har hele tiden hatt levende familie i Korea, men ble sendt ut av Korea ulovlig men såkalt lovlig, og ankom Norge. Ulovlig fra Korea, og Norge ga grønt lys. Har blomstrende kompleks PTSD i dag som følge av mitt liv. Jeg har hatt et ræva liv her i dette landet.

Min far i Korea gikk og lette etter meg i Korea i årevis, før han døde av sorg. Min søster lette etter meg etter at vår far døde.

*

Adopsjon burde kunne oppheves når en ser at det er begått en stor urett imot den adopterte og dennes familie i deres respektive hjemland.

Biologiske foreldre burde kunne få opphevet en tvangsadopsjon i Norge og utenfor Norge.

Den adopterte selv burde kunne få opphevet adopsjonen når den adopterte er myndig, uten å måtte gå til sak mot Staten for å få det til, eller å måtte betale tilbake eventuelt mottatt arv. Jeg ville måtte betale tilbake eventuell arv som er mottatt etter mine adoptivforeldre til gjenlevende søsken etter loven, noe jeg ikke har råd til som uføretrygdet i dag.

*

I det hele tatt, synet bør snues vekk fra adopsjon til forebyggende tiltak i hjemmet, hjelpe familien.

'Til barnets beste' er det noe som heter, da bør hjelp i hjemmet gå foran, fremfor å ta barnet ut av familien.

Jeg har lest at Norge snuser på å få enda flere barn fra fosterhjem ut på markedet, til adopsjon snarest mulig virket det som. Jeg er imot adopsjon av mange grunner. Vil det norske folk virkelig ha adopsjon? Adopsjon er som et lotteri !

Som en trafikkert adoptert fra Korea, ser jeg veldig store brudd på menneskerettigheter når det gjelder adopsjon. Jeg er selv et eksempel på det.

Skulle så gjerne fått min drøm oppfyllt før jeg går i grava, og om mulig få reise til mitt hjemland og se min fødeby Andong i Korea før helsen og alder tar på. Om mulig besøke mine forfedres graver i Korea.

*

PS: Jeg har skrevet litt av min historie som ligger ute på Amazon:

Khara Niné:
Cries of the Soul: the True Story of a Korean Adoptee's Fight to survive
Amazon, 2013; ISBN 13: 978-1492366874, ISBN-10: 1492366870

Den kan også lånes på
Nasjonalbiblioteket i Oslo.


**
Se også


Hilde Charlotte Sjølett:
Når systemet svikter, kollapser barnas rettsvern. Hva med å åpne noen dører?
MHS's hjemmeside, 17 februar 2020

Sverre Kvilhaug:
Barnevernet i Norge – Befringutvalget
MHS's hjemmeside, 7 juni 2000 / 26 november 2013

 – :  Atskillelse barn og foreldre
Isdalstø: Cita forlag, 2005. ISBN 82-303-0532-3

Marius Reikerås:
Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
MHS's hjemmeside, 11 mars 2020

Bjørn Bjøro:
De to EMD-dommene fra 10. mars 2020
MHS's hjemmeside, 16 mars 2020

Lennart Sjöberg:
Tvångsadoption? Psykologer om en mors olämplighet, och om barnets "anknytning". Yttrande till Borgarting Lagmannsrett, Oslo, september 2001
BarnasRett, 2001 – revidert mars 2008

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder. 2: Innnhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet
MHS's hjemmeside, november 2006

 – :  
Noen barnefaglige eksperter (4): Karen Hassel, psykolog, adopsjonsekspert, redaktør av barnevernets prosjekter
MHS's hjemmeside, 14 januar 2019

 – :  Noen barnefaglige eksperter (5): Vigdis Bunkholdt, psykologspesialist
MHS's hjemmeside, 27 november 2019

 – :  
Når kommunenes advokater skal 'verne' barn
MHS's hjemmeside, 10 november 2019 / 9 juli 2020

 – :  
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
MHS's hjemmeside, desember 2007

 – :  
Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd
MHS's hjemmeside, 9 november 2017

 – :  Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA
MHS's hjemmeside, 29 oktober 2020

Tore på sporet
nrk
, 1996 – 2018
Stor serie tv-programmer, hvor Tore Strømøy hjelper mennesker som søker sin biologiske familie. Også omtalt i Wikipedia.

Adopsjon, fosterbarn som vender hjem, gjenforening av familier
BarnasRett, samlemappe 1996 – 2009
(ikke alle lenker fungerer lenger)*