*
Menneskerettigheter


Enstemmige dommer fra Strasbourg feller Norge i 9 barnevernssaker
Av Marianne Haslev Skånland
13 september 2023

Fersk dom i Strasbourg mot Italia – har ikke sørget for samvær mellom far og barn
Av Marianne Haslev Skånland
11 september 2023, revidert 22 oktober 2023

Hålogaland lagmannsrett med dom mot Senja kommune i en barnevernssak
Av Ole Henriksen
11 juni 2023

Marius Reikerås:
Opphevelse av omsorgsovertakelse
12 mai 2023

Adoptivbarn sørger også over tapt opprinnelsesfamilie
Av Claudia Yaneth Ramirez
22 april 2023

Pågående menneskerettighetsbrudd i barnevernet
Av Venil Katharina Thiis
15 april 2023

Et pågående menneskerettighetsbrudd!
Av Anne Godding
20 mars 2023

Marianne Haslev Skånland:
Norske ikke-mennesker
Stavanger barnevern, India-saken, og nå en Bollywood-film
15 mars 2023

Reindrift og barnevern
Av Ole Henriksen
12 mars 2023

Marius Reikerås:
Trude Lobben tar saken tilbake til Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD), for granskning av nye krenkelser
12 november 2022

Bjørn Bjøro:
Et system som stresser
2 september 2022 / 13 juni 2015

Søsken til barn under barnevernets omsorg
Av advokatfirmaet Skretting
18 juli 2021

Oversendelsesbrev til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov

Av Venil Katharina Thiis og Gro Hillestad Thune
29 mai 2021

Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov

Av Venil Katharina Thiis
29 mai 2021

Marius Reikerås:
Håper dere så historien om Tonje Omdahl med familie på TV2
Åpent brev til
Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Stian Eskeland
Tingrettsdommer i Stavanger Richard Saue
Lagdommere i Gulating lagmannsrett Ingrid Kjedstad Gullaksen, Margareth Christophersen, Roar Klausen
Dommere i Høyesterett Ingvald Falch, Hilde Indreberg, Espen Bergh
28 februar 2021

Barnevernskandalen, EMD og Høyesterett
Av Rolf Brennskag
3 februar 2021

Anita Skippervik:
Nemndene står for 91% menneskerettsbrudd om samvær uten at staten vil reparere de
26 januar 2021

Marius Reikerås:
Barneombud Inga Bejer Engh feilinformerer
29 desember 2020

Olav Terje Bergo:
Trollet og trollsplinten
22 desember 2020, oppdatert 6 januar 2021

Marius Reikerås:
Inngrep i menneskerettene, ikke "tiltak"
21 desember 2020

Marius Reikerås:
Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad
11 desember 2020

EMD-saken V.D. og andre mot Russland
Av Anita Skippervik
11 oktober 2020

En debatt om barnevernssaker mellom Runa Nordahl Hæreid, Inga Bejer Engh og Adele Matheson Mestad
Av Marius Reikerås
30 september 2020

Politiets og Spesialenhetens vurdering av oppdrag for barnevernet
Kommentarer av Olav Terje Bergo og Marianne Haslev Skånland
14 september 2020

Anita Skippervik:
Systematiske lovbrudd kan ikke omdefineres som unntaksvise enkeltsaker
24 juli 2020

3 juli 2020:
Til Ordføreren i Bergen: Varsel om oversendelse av Samnanger-sak til EMD
Fra Marius Reikerås
5 juli 2020

Tanker i natten på årets lyseste dag
Av Anita Skippervik
Sankthansaften 23 juni 2020

Kven har rett?
Av Oddvar Espegard
30 mai 2020

Ytringsfrihet om barnevern, illustrert fra Samnanger
Av Marianne Haslev Skånland
21 mai 2020

Marius Reikerås:
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
23 mars 2020

De to EMD-dommene fra 10. mars 2020
Av Bjørn Bjøro
16 mars 2020

Menneskerettigheter og barnevern
Av Kari Bjørnaas
12 mars 2020

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
12 mars 2020, oppdatert per 12 september 2023

Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
Av Marius Reikerås
11 mars 2020

Barnevern i Menneskerettighetsdomstolen
Av Øistein Schjønsby
7 mars 2020

Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
6 mars 2020

Menneskerettsjurister: Bryr seg ikke om barnas rett
Av Olav Terje Bergo
27 februar 2020

Roy Magne Kanestrøm:
Norges håndtering av sakene i EMD
15 februar 2020

Yngve Nedrebø:
De tungnemme?
13 februar 2020

Familien fra IS, og norsk overtro om barn uten foreldre
Av Marianne Haslev Skånland
1 februar 2020

Dommene mot Norge ved EMD i barnevernssaker
Av Marianne Haslev Skånland
19 januar 2020

Svein Otto Nilsen:
Norsk barnevern har ikke noe å skryte av
15 januar 2020

Ole Henriksen:
Barnevernet og EMD
11 januar 2020

Arnhild Skretting og Vidar Nedrebø:
2020 – blir det året for en helhetlig og faglig gjennomgang av norsk barnevern?
8 januar 2020

Marius Reikerås:
Unøyaktigheter om EMD-dommene i kronikken "Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?"
29 desember 2019

Jakten på syndebukkene – om skandalene i NAV og norsk barnevern
Av Harald Otterstad
26 november 2019

Et sviende prestisjenederlag for den "humanitære stormakten"
Av Øivind Østberg
23 november 2019

Når kommunenes advokater skal 'verne' barn
Av Marianne Haslev Skånland
10 november 2019 / 9 juli 2020

Barnevernets behandling av både barn og foreldre:
Norge kjenner ingen tårer

Av Ole Henriksen
21 oktober 2019

Knusende nederlag for Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD)
Av Bjørn Bjøro
15 september 2019

10. september 2019 klokka 10.00
Av Oddvar Espegard
3 september 2019

IS-barn, straff og barnevern
Av Bjørn Bjøro
8 juni 2019

Er den norske menneskerettighets-institusjonen NIM en syklubb?
Av Irene Hov
10 april 2019

Kenneth Skailand:
Appell holdt ved demonstrasjon i Kristiansand 26 februar 2016
9 februar 2019

Marianne Haslev Skånland:
Petisjon og video – Stopp Tvangsfjerningen av Barn
24 oktober 2018

Olav Terje Bergo:
Nordangers barnevernshatere
5 september 2018

Å skille barna fra foreldrene – er Norge bedre enn USA?
Av Marianne Haslev Skånland
20 juli 2018

Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
3 juli 2018

En udefinert 'bekymring' hos barnevernet er nok til å beslaglegge barn på grensen
Av Marianne Haslev Skånland
12 mai 2018

Anita Skippervik:
La oss ordne opp i det stille, slik at ingen merker det!
26 februar 2018

Hva er galt med barnevernet?
Av familien-er-samlet
31 desember 2017

Gjennomføring av akuttvedtak i barnevernet
– skal det være krigersk eller silkefint?

Av Marianne Haslev Skånland
18 desember 2017

Handler barnerettighetsdagen om å produsere bidragsytere til samfunnet?
Av Irene Hov
30 november 2017

Jan Simonsen:
Tsjekkisk politiker med knallhardt angrep på norsk barnevern
26 november 2017

Jan Simonsen:
"Statens barn" – tsjekkisk dokumentar med kritisk søkelys på norsk barnevern
26 november 2017

Morten Ørsal Johansen:
Barnevernet, en stat i staten?
7 september 2017

Marianne Haslev Skånland:
Er Norge et foregangsland hva angår menneskerettigheter?
13 juni 2017

Roy Kanestrøm:
Barnevern og rettssikkerhet
19 mai 2017

Marianne Haslev Skånland:
Stortingsforslag om nærhetsreform i barnevernet
19 mai 2017

Geir Fauchald:
Tale om barnevern på FrP's landsmøte 6 mai 2017
11 mai 2017

Det tragikomiske barnevernsparadokset
Av familien-er-samlet
Med kommentar av Marianne Haslev Skånland
30 mars 2017

Ragna Heffermehl:
Et juleønske
18 desember 2016

Barnevernets bruk av tvang og makt mot barn
Av Marianne Haslev Skånland
22 november 2016

Statsråd Horne og regjeringen tar ikke
effektive grep i barnevernstragedien
Av Marianne Haslev Skånland
17 oktober 2016

Barnevernet – hva må skje nå?
Appell holdt på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo,
den 11 juni 2016

Av Marianne Haslev Skånland
11 juni 2016


Jan Simonsen:
Måtte sitte i salen
3 desember 2015

Unnskyldning for fortiden? Tillit for fremtiden?
Hva med nåtiden?
– Nordmenns behandling av tatere/romanifolk

Av Marianne Haslev Skånland
2 - 3 juni / 20 juni 2015

Jane-Mette Kile:
Mail til justisminister Anders Anundsen om menneskerettigheter
28 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Bedre å bo på barnevernsinstitusjon
enn på asylmottak sammen med broren?

18 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
Stadig kan tidligere barnevernsofre få erstatning
– mens nye kasus skapes

19 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Hva foregikk på Bloody Sunday?
12.02.1997 / 10.10.2013

Marianne Haslev Skånland:
Overvåking ved fotlenke på unge over 12 år i Danmark
29. oktober 2011

Marianne Haslev Skånland:
Mailveksling med Forskerforbundet om Amnesty
1. mars 2011

Charlotts to brev til det norske Amnesty
November 1999 / oktober 2000 / 20. desember 2013

Norske Amnesty, barnehjem og annet barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
07.08.2003

Menneskerettigheter i Norge - på bånn
Av Marianne Haslev Skånland
Juli 2004

Bergen hevet over menneskerettighetene?
Saken om Morgensol barnehjem og menneskerettigheter

Av Knut Grepstad, desember 2001

Bergens barne"vern" og menneskerettighetene
Av Marianne Haslev Skånland 17.12.01Rettsapparatet


Marianne Haslev Skånland, med et tillegg av Bjørn Bjøro:
Moss barnevern – godt eller dårlig?
6 mai 2024

Terje Jektvik:
Hvorfor er barnevernsjefen i Ringsaker skeptisk til nye forslag som kan bedre barns rettigheter?
3 mai 2024

Marius Reikerås:
Om døden i barnevernet
3 mai 2024

Tautrekking om barnevern i to kommuner i Rogaland
Av Bjørn Bjøro
23 mars 2024

Høyre-ordfører mot Høyre-ordfører
Skal det offentlige bruke 'foreldelse' som argument i barnevernssaker?
Av Bjørn Bjøro
21 mars 2024
 
Marianne Haslev Skånland:
Om Stortingets behandling av barnevernsspørsmål i 1995-96
8 februar 2024

Barnevern eller hensynet til barnets beste?
Av Sverre Kvilhaug
7 februar 2024

Olav Terje Bergo:
Indisk lekse i humanitet
1 februar 2024

Barnevernet – hva må gjøres og hva ikke?
Av Marianne Haslev Skånland
14 august 2023

Barn blir skadet når barnevern og domstoler opptrer som bøller
Av Olav Terje Bergo
22 mai 2023

Tonje Omdahl:
Hvorfor skal en 20 år gammel aktivist bli dømt for ytringer som åpenbart ikke er i strid med loven?
12 mai 2023

Lovande rapport frå Barnevernsutvalet
Av Knut Inge Røen
27 mars 2023

Bollywood og norsk barnevern
Av Erik Bryn Tvedt
18 mars 2023

Om Samnanger kommunes pressemelding i anledning av forlik av erstatningssak
Edvin Bolstad:
Eg vart sjokkert
Kristine Bolstad:
Skal eg si takk?
10 mars 2023

Marianne Haslev Skånland:
Kost og losji i fengselet
16 desember 2022 / 26 januar 1995

Sak om drapet på Birgitte Tengs i 1997/98 og i 2022
Av  Marianne Haslev Skånland
12 november 2022

Norge har kjørt seg ut med sine lovlige og ulovlige barnevernsordninger
Av Marianne Haslev Skånland
15 oktober 2022

Sverre Kvilhaug:
Hensynet til barnets beste i barnevernsaker i lys av forskningsbasert kunnskap
2006 / 6 oktober 2022

Marita Eriksen:
Har vi egentlig realitetsbehandling i barnevernssakene?
14 august 2021

Verdig liv uten statlig inngripen
Av Marita Moltu og Roy Magne Kanestrøm
21 juli 2021

Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA –2
(utvidet versjon)

Av Marianne Haslev Skånland
10 juli 2021

Olav Terje Bergo:
Forelegg til Ruth Ensby for publisering av bilde fra en fødestue
25 mars 2021

Anita Skippervik:
Kortversjon av historikken til det norske barnevernet
17 februar 2021

Tilsyn og rettssikkerhet
Av Bente Ohnstad og Mette Sønderskov
17 desember 2020

Hvem skal gripe inn når tilsynsmyndighetene ikke gjør det?
Av Bente Ohnstad og Mette Sønderskov
16 desember 2020

Hva gjør barnevernet for å følge disse meget klare kravene fra høyesterett?
Av Rolf Brennskag
15 november 2020

Kyung Sook Jung:
Jeg vil ha min adopsjon opphevet
29 oktober 2020

Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA – 1
Av Marianne Haslev Skånland
29 oktober 2020

Barnevernet: Det er Samnanger som går i riktig retning
Av Marianne Haslev Skånland
27 august 2020

Marianne Haslev Skånland:
En norsk advokat for barnevernet: Dag Inge Urå
26 juni 2020

Olav Terje Bergo:
Hva frykter de barnevernsansatte?
16 juni 2020

Spørsmål om søksmål må utredes grundig
Av Bjørn Bjøro
4 juni 2020

"Tilgjevelege feil"
Av Knut Inge Røen
13 mai 2020

Øivind Østberg:
Biologiske bånd nedvurderes også i barnelovssaker
9 februar 2020

Øistein Schjønsby:
Hvordan kan disse myndigheter vite
at omsorgsovertagelsen vil være for alltid?

9 februar 2020

Mørch og Raundalen ser ikke skogen for bare trær
Av Anita Skippervik
31 desember 2019

Rekordhøy tiltro til domstolene?
Av Marius Reikerås
29 desember 2019

Bjørn Bjøro:
Kostbar unnaluring som barnevernsteknikk
2 desember 2019

Betryggende i fylkesnemnda?
Av Ragnvald Bjørgaas Petersen
25 august 2019

Strenge vilkår for å melde til barnevernet
Av Bente Ohnstad
22 mars 2019

Johannes Idsø:
Lav terskel for barnevernsinngrep?
Svar på kommunalsjef Krakhellens innlegg

16 mars 2019

Anita Skippervik:
Norske granskingsmetodar i barnevernsaker held ikkje internasjonal standard
27 februar 2019

Anmodning fra en advokat om å fjerne en straffedømt psykiaters navn
Av Marianne Haslev Skånland
24 februar 2019

Åpenhet er eneste medisin som fremmer rettssikkerhet
Av Olav Terje Bergo
22 februar 2019

Erik Bryn Tvedt, advokat:
Hvem ivaretas i barnevernssaker?
5 februar 2019

Barnefängelser? I Sverige?
Av Siv Westerberg
28 desember 2018 (1995, oktober 1998, 11 oktober 2006)

Hvordan vurderer barnevernet bevis?
Av familien-er-samlet
6 oktober 2018

Marianne Haslev Skånland:
Maskinrommet roper alarm men ignoreres på dekk,
og hvordan barnevernets rykte kan forbedres

30 september 2018

Politiker-uforstand om akuttvedtak og annet i barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
27 september 2018

Olav Sylte:
Etter 12 måneder: 12 nye justismord
24 september 2018


Jan Pedersen:
Statsråd Helleland med selvskryt – Barnevernloven må bort!
18 september 2018

Partisk fylkesnemndleder
Av Olav Terje Bergo
16 september 2018

Barnevernstopp og barnepsykiater Jo Erik Brøyn hadde 200.000 overgrepsbilder av barn
Av Jan Simonsen
4 mai 2018

Et barnevern på avveier
Av Marianne Haslev Skånland
23 april 2018

Ove Dag Knarvik:
Barnevernets fatale vedtak
19 mars 2018

Om fylkesmennene og deres personale
Av Marianne Haslev Skånland
23 januar 2018

Samtaler eller avhør? Undersøkelse eller etterforskning?
Av familien-er-samlet
4 januar 2018

Lavmål i fylkesnemndene
Av familien-er-samlet
25 november 2017


Jan Pedersen:
Finnes barnevernets virkelighet? Eller er det myter?
Senioruniversitetet i Søgne tok opp temaet

23 november 2017

Fengsel for en far som har gjort opprør mot tvangsfjerning av sitt barn
Av familien-er-samlet
16 oktober 2017

Barnevern og opplysningsplikt
Av Olav Nilsen, Iveland
12 oktober 2017

Marianne Haslev Skånland:
Heller fengsel enn barnevernet
17 august 2017 (opprindelig 21.01.2006, med
tillegg 28.06.06, 18.01.09 og 18.02.15)

Marianne Haslev Skånland:
Barnevoldsutvalget vil ha mere overvåking og ytterligere utkobling av foreldre,
og tror det skal hjelpe mot overgrep mot barn

25 juni 2017

Marianne Haslev Skånland:
Interessant EMD-dom: Improta mot Italia
6 mai 2017

Åse Hellenes Rødøy:
To møter med norsk barnevern
Oktober 2003 / 6 april 2017

Olav Gram Andersen, Fredrikstad:
Ingen skam å snu om erstatning for ødelagt barndom, Jon-Ivar!
31 mars 2017


Artikler og innlegg relatert til
erstatning og oppreisning for barnevernsbarn

Av Marianne Haslev Skånland
31 mars – 4 april 2017

Barnevernets overordnede
Av Marianne Haslev Skånland, professor emeritus
16 mars 2017

Fengsel og fosterhjem – slik er systemet
Av Marianne Haslev Skånland
27 desember 2015 / 18 januar 2017

Jan Pedersen, Søgne:
Bort med barnevernsloven!
19 november 2016

– Behov for lovendring om Barnevernet
Intervju med advokat Sverre Kvilhaug

Av Redaksjonen, Norge IDAG
8 oktober 2016 (2 september 2016)

Fem / Syv norske barnevernssaker til menneskerettighetsdomstolen
og en regjeringsadvokat uten gangsyn
av Marianne Haslev Skånland
25 september 2016, revidert 3 november 2016

Minneord om Liv Clemetsen
Av Elisabeth Augdahl
4 september 2016


Arne Seland:
En oppskrift på katastrofe
10 mai 2016

Marianne Haslev Skånland:
Stalinistisk diktatur i Norge i regi av barnevernet
2 desember 2015

Mani Shankar Aiyar:
Norwegian non-humans / Norske ikke-mennesker
15 November 2015

Marianne Haslev Skånland:
Nye forslag om 'ordninger' for barnevernsjuss, og advokaters
meninger om dem

5 september 2015

Marianne Haslev Skånland:
Enda en barneverner med gamle påstander
29 juli / 1 november 2015

Marianne Haslev Skånland:
Medlem av fylkesnevnd forsvarer dem fullt ut
15 / 16 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
Når en advokat er 'erfaren' i barnevernssaker
25 juni 2015


Marianne Haslev Skånland:
Nytteløs advokat vil ha mer barnevern og barnedomstol?
Omtrent så galt som det kan bli
16 februar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Overgrepskarusellen er i full sving igjen
2. utgave 24 januar 2015

Dag Sverre Aamodt:
En advokats erfaringer med barnevernet
28 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Viktig viktig: En mor og sønn har flyktet FØR fylkesnevndsbehandling
25 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Foreldre trekkes for strafferett
2 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
FrP igjen med tiltak med garantert negativ effekt for barnevernets ofre
18 juni 2014

Marianne Haslev Skånland:
Svindelen om barn som kidnappes fra Norge
11 juni 2014, med tillegg 12, 15 og 27 juni 2014


Marianne Haslev Skånland:
Om barnevernet med motstridende funksjoner
8 mai 2014

Bård Fosse:
Forbrytelse og hevn
6. oktober 1994 / 3. mai 2014

Marianne Haslev Skånland:
Erstatning til familie etter løgn fra leger, sykehus og barnevern
Nyhetsinnslag fra 1996, kommentar fra 2013

23. april 2013

Marianne Haslev Skånland:
Hvor går vårt rettsvesen?  Uhyggelige rettssaker
12. mai 1998 / 20. november 2012

Marianne Haslev Skånland:
Hvem kan stilles for retten?
20. april 2012


Marianne Haslev Skånland:
Dom i Polen: 9-årig pike skal IKKE utleveres til Norge
13. desember 2011
med tillegg 28. desember 2011

Marianne Haslev Skånland:
Endelig – en nesestyver for statens kadaverdisiplin
29. mai 2009

Misbruk av "foreldelse"
Av Marianne Haslev Skånland
Juli 2002 / desember 2006

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
1: Møte med systemet og rettsbehandlingen

01.12.06

Den horrible Bjugn-saken
Samlemappe 1993 - 2006

Lovløse norske domstoler
Av Noralf Aunan
Rettsnorge 28.09.05

Hva skal vi med dommere?
Av Herman Berge
Rettsnorge 24.02.05

Menigfolk, intellektuelle og rettsstaten
Av Marianne Haslev Skånland 17.03.02
  
Identifikasjonen av Olof Palmes drapsmann
Vitnespsykologisk analyse av Astrid Holgerson
Forord og kommentar av Marianne Haslev Skånland
Oktober 2001
Tillegg 4 – 8 april 2018
Ytringsfrihet, media, journalistikk

 
Norske media mestrer ikke barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
30 mai 2023

Marius Reikerås:
Klage over innsynsnekt
12 mai 2023
 
Yngve Nedrebø:
Etterlever Faktisk.no kravene til faktaforståelse, dokumentasjon og vilkårslogikk?
5 mars 2023

Olav Terje Bergo:
VGs revejakt på Rune Fardal
1 november 2022

Marius Reikerås:
Når VG kritiserer Rune Fardal for eksponering av barn
28 oktober 2022

Anita Skippervik:
Hvor konstruktivt er forsvaret av saksbehandlerne i barnevernet, minister Ropstad?
25 mars 2021

Marius Reikerås:
Et forsøk på å forklare noen av reaksjonene etter programmet "Norge bak fasaden", den 22.2.21
Åpent brev til TV2

26 februar 2021

Onar Åm:
Den skjulte nyheten i Køln
26 februar 2021

Om ytringsfrihet og barnevern:
Det er på toppen det blåser mest

Av Ole Henriksen
3 juli 2020

Ytringsfrihet om barnevern, illustrert fra Samnanger
Av Marianne Haslev Skånland
21 mai 2020

Hvilke media har lest Høyesteretts barnevernsdommer oppmerksomt?
Av Marianne Haslev Skånland
28 mars 2020

Anita Skippervik og Yngve Nedrebø:
Barn, barnevern og åpenhet
29 februar 2020

Hilde Charlotte Sjølett:
Når systemet svikter, kollapser barnas rettsvern.
Hva med å åpne noen dører?

17 februar 2020

Frederik Rønnevig:
Reaksjoner på NRKs debatt om barnevern november 2019
17 november 2019

Jan Simonsen til minne
Av Marianne Haslev Skånland
12 august 2019

Simonsen med knusende oppgjør med Barnevernet i fersk bok på engelsk
Av Redaksjonen, Demokratene i Norge
13 juni 2019

Om ytringsfriheten i sammenheng med barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
27 april 2019

Anmodning fra en advokat om å fjerne en straffedømt psykiaters navn
Av Marianne Haslev Skånland
24 februar 2019

KKN anklages av Brøyns advokat for å ha offentliggjort hans navn
Av Jan-Aage Torp
19 september 2018

Dagbladet; god journalistikk – meningsløs lederkommentar
Av familien-er-samlet
16 april 2018

Marianne Haslev Skånland:
Dagbladet er uvitende og vinglete – som så ofte
15 april 2018

Jan Simonsen:
Når staten lyver om barnevernet
30 oktober 2017

Bravo for en retoriker som karakteriserer det å nekte å gå inn i enkeltsaker
Av Marianne Haslev Skånland
3 september 2017

Avisen Dagen – vassen, feig og dårlig informert leder om barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
18 mai 2017, revidert versjon 26 mai 2017

Barnevernet går stadig ut med krav om å få drive på i fred
Av Marianne Haslev Skånland
22 april 2017

Avsporede ideer igjen: "Debatt må være nyansert . . ."
Av Marianne Haslev Skånland
6 desember 2016

Avisen Firda intervjuer barnevernsleder Bjarte Gangeskar, som skjønnmaler
Av Marianne Haslev Skånland
9 september 2016

Marta Straume:
Barnevern på Karl Johan
10 juni 2016

Marianne Haslev Skånland:
Avisen Vårt Land igjen – oppsatt på å tro, og ivrig
etter å skade dem som allerede er mishandlet

1 juni 2016

Ottar Steinhovden:
Informere om norsk barnevern i utlandet
27 april 2016

Ottar Steinhovden:
Demonisering
27 april 2016

Ytringsfrihet i barnevernssaker
Appell ved demonstrasjonen i Oslo 16 april 2016
Av Marianne Haslev Skånland
16 april 2016

Jan-Aage Torp intervjuer Jan Simonsen om barnevern /
Jan-Aage Torp interviews Jan Simonsen about Barnevern
(Intervju på norsk, tekst på engelsk lagt ut i filen. / Interview in Norwegian, English text in the file.)
10 April 2016

Ida-saken: Makt-etater og fagfolk fortsetter å bable
Av Marianne Haslev Skånland
6 februar 2016

Marianne Haslev Skånland:
Troskyldig anonymitet
13 januar 2016

Marianne Haslev Skånland:
Seier for ytringsfrihet – Bjørnar Moxnes frikjent av retten
20 september 2015

Marianne Haslev Skånland:

Sunnmørsposten med full støtte og tillit til barnevernet
12 september 2015

Marianne Haslev Skånland:
Ytringsfrihet om barnevern – en liten repetisjon
11 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Stavanger Aftenblad med riktig språkbruk
28 desember 2014

Marianne Haslev Skånland:
Ikke populært å si høyt hva barnevernet er og hva man mener regjeringen gjør
20 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Oppfordring til angiveri – men gode kommentarer
Forblindet intervjuobjekt og forblindet artikkel

23 september 2014, tillegg 18 mai og 3 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
Foreldre trekkes for strafferett
2 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Selvopptatte journalister
ser ikke paralleller til sin egen situasjon når det
er barnevernets ofre som opplever det samme

27 juli 2014

Marianne Haslev Skånland:
Falsk kritikk av barnevernet ?
27. april 2014 / 8. august 2007

Marianne Haslev Skånland:
Viktig dom i England STØTTER endelig ytringsfrihet i barnevernssaker
31 desember 2013

Marianne Haslev Skånland:
Fra to dommer om ytringsfrihet ved EMD samt en fylkesnevnd og Personvernnemnda
21 februar 2013


Marianne Haslev Skånland:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjør som så ofte før en ynkelig figur
- Nannyhjelpen i TV3

16.11.05 / 17.12.05 // 24.04.2013


Marianne Haslev Skånland:
Utredning om redaktøransvar og straffelovgivning
18. juni 2011

Ytringsfrihet: Georg Apenes og William Shakespeare
Av Marianne Haslev Skånland – "Shakespeare-oversetter"
13.05.04


Marianne Haslev Skånland:
Når media løper barnevernets ærend
15.04.04

Marianne Haslev Skånland:
En debatt om politi og presse som sporet av:
Hvorfor blir 2 av 3 barn fjernet fra sitt hjem uten at
de selv eller foreldrene varsles om flyttingen på forhånd?
29.03.02, med tillegg av 22.10.06


*