*

16 juni 2020
Olav Terje Bergo:

Hva frykter de barnevernsansatte?


• • • •
Innlegget er en kommentar til artikkelen "Kommune vil saksøka tidlegare barnevernssjef: Barnevernstilsette fryktar for framtida" (se nederst).
Innlegget er publisert her med forfatterens velvillige samtykke.

• • • •


Når tillitsvalgte og ansatte i barnevernet spør om de risikerer å bli rettsforfulgt om 10-15 år, reiser det mange motspørsmål.

Mitt første spørsmål er: Hvilken eller hvilke forbrytelser eller andre lovbrudd har de vært ansvarlige eller medansvarlige for, som de frykter at de vil bli rettsforfulgt for i fremtiden?

Forstår de ikke at det er andre enn egen arbeidsgiver som i så fall kan stille dem til ansvar? Påtalemyndigheten og politiet kan komme til å våkne og etterforske kriminelle forhold i barnevernet.

Barn som har fått barndommen og livet ødelagt kan gå til privat straffesak eller erstatningssak. Foreldre og besteforeldre kan gjøre det.

Jeg tror at alle som vet litt om barnevernet vet at mange ansatte bryter straffeloven og går langt ut over den fullmakten de har. Til nå har det vært tilnærmet risikofritt. Men snart er det ikke det lenger.


**


Kommune vil saksøka tidlegare barnevernssjef: Barnevernstilsette fryktar for framtida
nrk Vestland, 12 juni 2020
Artikkelen har hatt forskjellige titler gjennom oppdateringer, bl.a
"Dagen derpå for barnevernstilsette: – Kan eg forventa å bli saksøkt om 15 år?" og "Tilsette i barnevernet vil sparka Samnanger ut av samarbeid") Se også


Øyvind Røen:
Barnevernet i Bergen
MHS's hjemmeside, 16 juni 2020

Reagerer sterkt på "trugslar" – kommunen trekkjer seg frå barnevernssamarbeid
nrk Vestland, 13 juni 2020

Vil kutte barnevern-samarbeid med Bergen
Dagbladet, 13 juni 2020

Barnevernskandalen i Samnanger:
Vil rettsforfølge fylkesnemnd, tingrett og tidligere barnevernsjef
tv2, 11 juni 2020

Hallvard Tysse:
Stort fleirtal for å gå vidare med barnevernssaka
Samningen, 11 juni 2020

Samnanger kommune – Kommunestyremøte 11.06.2020
Video
   Møtedelen som angår barnevernssaken: fra 2:09:15
Samnanger Kommune, 11 juni 2020
Denne lenken fungerer også.

Knut Harald Frøland:
Ei naudsynt gransking
Bergens Tidende, 11 juni 2020

Rapport og artikler om barnevernet i Samnanger
Ved Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, oppdatert per 28 mai, deretter senest 16 juni 2020


*