*Ling 120 Morfologi
5 studiepoeng
Pensum ca 200 sider


Pensum 5
V 2010


sider

C.Hj. Borgstrøm (1973):
Innføring i sprogvidenskap
Oslo: Universitetsforlaget.
     Kapitel 3 til og med § 17.11, + § 18.6                                                                           25
     Kapitel 5                                                                                                                          4

John Lyons (1968):
Introduction to Theoretical Linguistics
Cambridge: Cambridge University Press.
     Kapitel 7 og 8, unntatt avsnitt 7.6.7–7.6.9                                                                    123

Torodd Kinn (1999): "Partiklar og komplementatorar. Om
ordklasseinndeling i NRG", i
Nordica Bergensia 21.
Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen                                                                11

Jan Terje Faarlund (1999): “Ordklasser og definisjonar. Kommentar
til Helge Dyvik og Torodd Kinn”, i
Nordica Bergensia 21.
Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen                                                                  6

J.E. Buse (1965): "Problems of Morphology and Classification
illustrated from Rarotongan", i
Lingua 15.
Amsterdam: North Holland Publ Co.
     side 43-47                                                                                                                       5

Marianne Haslev Skånland (3. utgave desember 2009): "Fire forskjellige begreper 'ord' "
Kan lastes ned fra "Fillager" seksjon "Handouts" på kursets "Mi side":
https://miside.uib.no/dotlrn/classes/det-historisk-filosofiske-fakultet/ling120/ling120-2010v/file-storage/index?folder%5fid=65779911
     og ligger også på
http://www.mhskanland.net/page1/page80/page80.html                                                       3

Marianne Haslev Skånland (3. utgave desember 2009): "Noen mulige definisjoner av
setningsledd"
Kan lastes ned fra "Fillager" seksjon "Handouts" på kursets "Mi side":
https://miside.uib.no/dotlrn/classes/det-historisk-filosofiske-fakultet/ling120/ling120-2010v/file-storage/index?folder%5fid=65779911
     og ligger også på
http://www.mhskanland.net/page1/page81/page81.html                                                      6
                                                                                                                                      ______

                                                                                                                                         183


*