*

Til pensum i Ling 120 Morfologi
Marianne Haslev Skånland (3. utg desember 2009): "Fire forskjellige begreper 'ord' "
Marianne Haslev Skånland (3. utgave desember 2009): "Noen mulige definisjoner av setningsledd"


Pensumlister for
Ling 120 Morfologi V 2010
Ling 120 Morfologi V 2009
Ling 121 Fonologi V 2009, V 2010
Ling 203 Diakroni og sosiolingvistikk V 2009, V 2010
Ling 203 Diakroni og sosiolingvistikk V 2007, V 2008
Ling 203 Diakroni og sosiolingvistikk H 2005
Ling 203 Diakroni og sosiolingvistikk H 2004
Ling 112 Morfologi og fonologi V 2007
Ekspertuttalelse i Götene-saken
Sak (fall) ved Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Alma og Endre Dolhamres barn
Uttalelse fra professor i lingvistikk Marianne Haslev Skånland,
Universitetet i Bergen
10.01.07

Marianne Haslev Skånland:
Alexander Aminoffs språklige kompetanse som barn
Analyse av påstander fremsatt av det svenske sosialvesenet i forbindelse med tvangsfjerningen av ham fra hans mor
04.05.06
*