Fakta og forskning om barnemishandling 2

Artikkelen

Fakta og forskning:
Vold mot stebarn kontra biologiske barn: Daly & Wilsons forskning

har ny adresse (lenke):
https://www.mhskanland.net/page64/M-Daly-og-M-Wilson-Vold-mot-stebarn/index.html