*


4 mai 2018


Barnevernstopp og barnepsykiater Jo Erik Brøyn hadde 200.000 overgrepsbilder av barn

Av Jan Simonsen


Barnevernstopp og barnepsykiater Jo Erik Brøyn hadde 200.000 overgrepsbilder av barn.

Jo Erik Brøyn (da 48) er blitt far til tvillinger ved hjelp av en surrogatmor i India, skrev Aftenposten i 2010. Brøyn har i mange år vært en aktiv støttespiller for barnevernet som sakkyndig i barnevernssaker i Oslo/Akershus, og satt som medlem av Barnesakkyndig Kommisjon inntil nylig.

Nå er han dømt av Oslo Tingrett til ubetinget fengsel i ett år og 10 måneder for nedlasting, oppbevaring og deling av enorme mengder overgrepsbilder og -video av barn.

Han skal ha oppbevart mer enn 4 000 timer ulovlig videomateriale og rundt 200 000 ulovlige bilder. I nesten 20 år lastet han ned overgrepsbilder av barn fra nettet. I følge ABC Nyheter var den kjente barnepsykiateren i besittelse av 205.536 datafiler som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.

"Saken er stor i omfang og har bilder og video av grov karakter", sa politiadvokat Jens Johannes Andenæs ved Oslo politidistrikt til ABC Nyheter før saken startet. Ifølge Andenæs har tiltalte "i det vesentlige" tilstått forholdene.

"Fremstillingene viser blant annet grove seksuelle overgrep utført av voksne mot barn, seksuell omgang mellom barn, og barn som utfører seksuelle handlinger på seg selv", stod det i tiltalen.

Asker og Bærums Budstikke skrev i januar at den tiltalte barnepsykiateren har jobbet på oppdrag for barnevernstjenesten i en rekke kommuner på Østlandet, deriblant Bærum kommune.

Som psykiater og spesialist på barn har han gitt sakkyndige rapporter i hundrevis av saker, og lagt bak seg gråtende og fortvilte foreldre som på grunn av hans nesten konsekvente støtte til barnevernet har mistet det kjæreste de eide, sine barn. Allerede før 2010 ble han satt på en svarteliste av en organisasjon som er kritisk til barnevernet som listet opp psykiatere som barneforeldre burde forsøke å holde vekke fra sakene sine.

Jo Erik Brøyn har vært medlem av Barnesakkyndig Kommisjon helt til han ble suspendert da politiet siktet ham for overgrepsbildene. Denne kommisjonen er en sentral institusjon når det gjelder barnevern. Den ble opprettet i 2010 og har som oppgave å kvalitetssikre sakkyndigrapporter bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller private parter knyttet til barnevernssaker.

Han har ifølge VG engasjert seg i flere samfunnsdebatter og uttalt seg i mediene om barn og psykiatri.

Jo Erik Brøyn unnskylder seg med at han ikke formidlet bildene videre til andre, men kun så på dem selv, og at han derfor trodde at ingen kunne bli skadelidende av det. Det er ikke Redd Barna enig i. De jobbet i flere år for å få politikere og media til å slutte å bruke betegnelsen "barnepornografi" og heller bruke betegnelsen "overgrepsbilder". "Det å være i besittelse av slike bilder er med på å opprettholde et marked som forutsetter overgrep mot barn. For barnet utgjør det et nytt overgrep at bilder blir spredt. Det er også alvorlig fordi besittelse av overgrepsmateriale kan bidra til å normalisere overgrep mot barn", sier kommunikasjonssjef Line Hegna.


*


En av to: OK med surrogati
Mer enn halvparten av den norske befolkningen mener det er greit å bruke surrogatmor for å få barn.

Aftenposten, 23 oktober 2010 / oppdatert 7 februar 2018

Fant 193.000 overgrepsbilder hos barnepsykiater 
abc nyheter, 24 januar 2018

Barnepsykiater med overgrepsbilder jobbet for barnevernet i Bærum
Asker og Bærum Budstikke, 29 januar 2018

Oslo-psykiater tiltalt for oppbevaring av overgrepsmateriale: – Jeg har skammet meg veldig
VG, 11 april 2018***