*

25 mars 2021
Her har det stått en artikkel:

"Forelegg til Ruth Ensby for publisering av bilde fra en fødestue"

Det er i dag 26 mars 2021 kommet opplysninger om at bildet det refereres til,
muligens er manipulert, altså ikke ekte. Artikkelen stilles derfor
i bero. Den vil eventuelt komme i ny, oppdatert versjon når spørsmålet er avklaret.


Marianne Haslev Skånland