*


 
19 oktober 2022
 
 
 
– Forsømmelsen har fått pågå i årevis uten at byrådet har reagert
Et politisk tilbakeblikk på barnevernsskandalen
 
 
Av
Marita Moltu
Tidligere varaordfører i Bergen
Lokallagsleder Partiet De Kristne
 
 
• • • •
Artikkelen ble publisert i Bergens Tidende den 14 oktober 2022 som debattinnlegg.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • • •
 
 
Byrådet i Bergen går av som følge barnevernsskandalen. I forkant sa BT i sin leder at «den politiske overvåkingen av tjenesten er åpenbart blitt forsømt over lang tid. De siste årene har det vært en urovekkende serie av røde flagg og knusende rapporter mot barnevernstjenesten i Bergen».
 
Byens politiske ledelse fortjener ikke lenger folkets tillit
Bergens Tidende, 6 oktober 2022
 
Jeg er helt enig i BT sin oppsummering, men tenker samtidig at BT med fordel kunne vært litt mer ydmyk i denne saken. BTs sjefsredaktør Frøy Gudbrandsen gav i 2017 sterkt uttrykk for hva hun mente om granskingen av barnevernet. Hun mente den gang at bystyrets vedtak var en barnevernstabbe som «i beste fall var meningsløs og i verste fall skadelig». Hva er hennes konklusjon idag?
 
Frøy Gudbrandsen:
Å undersøke fem enkeltsaker i håp om et bedre barnevern i Bergen er et feilgrep.
Bergen bystyre vil undersøke fem enkeltsaker i håp om å bedre barnevernet. I beste fall er det meningsløst, i verste fall skadelig.
Bergens Tidende, 8 juni 2017
 
Det var dette vedtaket som ble til Fjeld-rapporten, som vi alle vet utfallet av. BT oppgir nå manglende oppfølging av denne rapporten som første begrunnelse for hvorfor de mener byrådet må gå av.
 
*
 
Bakgrunnen for at vi fremmet forslaget i 2017 var at vi over lang tid hadde mottatt meldinger om alvorlig systematisk svikt og maktmisbruk i barnevernet. For å få styrket tilliten til barnevernet måtte vi se nærmere på den massive kritikken, og vi mente at det var på høy tid å ta grep for å forbedre systemet.
 
Vi var flere som varslet, så konstruktivt vi kunne, om hva som burde gjøres. Helsekomiteen arrangerte et barnevernsseminar i januar 2017 der blant andre tidligere barnevernsjef Tor Monsen fra Røyken kommune fikk presentere sine konkrete og gode resultater på feltet. Her burde byrådspartiene grepet sjansen og tatt imot gode råd fra noen utenfra med handlekraft og suksess. Men et arrogant byråd ville verken lytte eller ta imot råd. Vi så da behovet for å gå videre med forslag om granskning av noen enkeltsaker. Det ble som kjent sterke reaksjoner både blant bystyrepolitikere og fra BT da granskningen ble vedtatt 31.05.17.
 
Varaordfører vil granske barnevernet – fikk sine egne mot seg
Marita Moltu (KrF) sikret flertall for å granske barnevernet, men fikk eget byråd og samarbeidspartiene mot seg. – Vedtaket er ulovlig, hevder Venstre.
Bergens Tidende, 31 mai 2017
 
*
 
Det er nå åpenbart at lite har skjedd i de påfølgende årene. Det er derfor spesielt å se at KrF nå støtter mistillit mot byrådet som de selv har vært en del av inntil nylig. De har sågar hatt tre byråder på feltet, som overhodet ikke tok alvoret innover seg. De har selv sviktet de mest sårbare over mange år.
 
Mistilliten til byrådet handler om mye mer enn to enkeltsaker som Valhammer refererer til. Forsømmelsen har fått pågå i årevis uten at byrådet har reagert. Det er mange flere skjebner som ikke er omtalt i media, men de finnes. Vi har sett rapporter om grov svikt i barnevernssystemet i årevis med påfølgende lovnader om opprydning fra de ulike byrådene. Tiltak og omorganiseringer med økning i budsjettet har ikke gitt resultater. Hvorfor? Det er på tide å snakke om elefanten i rommet. Hva er den egentlige årsaken til problemet? Hva har virket og ikke virket?
 
Det haster med å få bygget et trygt system for at barn og familier kan få den hjelp som er nødvendig. Det er mulig å se suksess i barnevernet hvis vi kan lytte til de som har lykkes før. Vi trenger sårt et bedre barnevern.
 
 
**
 
 
 
Se også
 
 
Marita Moltu og Roy Magne Kanestrøm:
Verdig liv uten statlig inngripen
MHS's hjemmeside, 21 juli 2021

Olav Terje Bergo:
Hvor mye må barn i Bergen tåle?
MHS's hjemmeside, 4 oktober 2022
 
 – :  Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 10 oktober 2022
 
Bjørn Bjøro:
Politisk ansvar for barnevernet
MHS's hjemmeside, 19 oktober 2022
 
Politisk bråk om barnevernet i Bergen
(Tråd med referanser til avisinnlegg samt debattinnlegg)
Forum Redd Våre Barn, 1-18 juni 2017
(En del av avisinnleggene referert til finnes fortsatt, men med nye adresser, som kan finnes hvis man googler og angir tittel, forfatter og gjerne avisens nettsted.)
 
Marita Moltu (KrF) vil holde foredrag for Partiet De Kristne (PDK) om barnevern
(Tråd med referanser til avisinnlegg samt debattinnlegg)
Forum Redd Våre Barn, 1–6 mars 2018
(En del av avisinnleggene referert til finnes fortsatt, men med nye adresser, som kan finnes hvis man googler og angir tittel, forfatter og gjerne avisens nettsted.)
 
Jan Pedersen:
Barnevernet overtar familieansvar
MHS's hjemmeside, 13 desember 2018
 
Marianne Haslev Skånland:
Norge har kjørt seg ut med sine lovlige og ulovlige barnevernsordninger
MHS's hjemmeside, 15 oktober 2022
 
 – :  Granskninger av barnevernet
MHS's hjemmeside, 18 juni / 26 juli 2017
 
 – :  Tragisk uforstand av en beredskaps"mor" og Bergens Tidende
Forum Redd Våre Barn, 20 mars 2007
 
 – :  Partiet De Kristne (PDK) har vært et lyspunkt
MHS's hjemmeside, 2 oktober 2021
 
Ranveig Røtterud:
Bygger vi menneskeverd, bygger vi fred
MHS's hjemmeside, 17 august 2021

Elisabeth Johannessen:
Barnevernets makt
BarnasRett, 21 juni 2007
 
Margaret Hennum:
Kunnskapen om barnevernet
BarnasRett, 15 juli 2008
 
Nathalie H. Brinkmann:
Nav-skandalen kaster lys over norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 29 november 2019
 
Critical comments to Norway's fourth periodic report to the UN Committee on the Rights of the Child – 2008
Gruppen til Familiens Selvstendige Rett (GFSR), Redd Våre Barn (RVB), BarnasRett.no, 25 January 2009
 


*