*

19 oktober 2022
 
 
 
 
Bjørn Bjøro:
 
Politisk ansvar for barnevernet
 
 
• • •
Artikkelen ble trykket i Klassekampen som debattinnlegg den 18 oktober 2022.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • •
 
 
I Klassekampen 11. oktober har Liv H. Wiborg et innlegg under tittelen «‘Ta ansvar’ for hva?» i forbindelse med at byrådslederen i Bergen meldte sin avgang og tok ansvar for rot og lovbrudd.
 
Hun skriver om barnevernsleders ansvar. Jeg har tidligere jobbet mange år i barnevern og tillater meg en kommentar:
 
De første rapportene om uholdbare tilstander i Bergen barnevern kom for ti år siden. Bystyret ville ha en gjennomgåelse. Den kom i den såkalte Fjeld-rapporten, som omhandler ti saker der det var konflikt. En av sakene var korrekt behandlet. I de ni andre sakene var det ikke referater, men synsete notater. Videre ble det funnet vedtak som ikke var begrunnet, og barn som ikke lenger ville ha noe med barnevernet å gjøre. Rettssikkerheten og effektiviteten var under sterk kritikk. Bergen barnevern har færre saker i snitt per ansatt enn resten av landet, og de bruker mer penger enn andre større byer.
 
På vårparten i år kom en 154-siders rapport fra Deloitte. Den var meget grundig og påpekte at det var gjort en del bra, men det var ikke prioritert godt nok hva som skulle forbedres. Barnevernskontorer var ikke samlokalisert, rutiner var ikke i tilstrekkelig grad på plass. Videre sluttet 20 prosent hvert år, og sykefraværet var godt over 10 prosent. Barnevernsdirektøren og byrådet sa seg enig i forslagene i rapporten. Deres uttalelser er gjengitt i rapporten. Men det ble ikke raskt og effektivt ryddet opp. Dét er byrådslederen sitt ansvar, som øverste ansvarlige. I stedet dro han på seiltur i Stillehavet.
 
Så ble det avdekket at en sju år gammel gutt ikke fikk hjelp. 32 dager etter at barnevernet ble varslet, fant politiet ham skadet og bundet fast i en seng. Faren var den første som meldte fra, men barnevernkontoret kunne ikke ha en utdypende samtale med ham, fordi de ikke hadde møterom!
 
Videre ble det avdekket at et 17 år gammelt barn aldri hadde gått på skole og heller ikke vært hos tannlege. Barnevernet hadde ikke fanget det opp.
 
Det ble satt krisestab i barnevernet, og en to år gammel bekymringsmelding ble funnet. Den var ikke behandlet. Ansatte hadde ikke hatt opplæring i system. For å unngå at så mange slutter, ble lønninger satt kraftig opp og tilleggsressurser ble satt inn.
 
Toppledelsen har sviktet, og Deloitte-rapporten avdekket i detalj denne svikten. Noe tilsvarende hadde ikke gått i for eksempel oljebransjen. Byrådet i Bergen med byrådslederen i spissen hadde gode muligheter til å få til nødvendige endringer i tide. Det mangler ikke på innspill fra ansatte. Det viser intervju-rapporter.
 
Da byrådslederen meldte sin avgang, var det fordi han og resten av byrådet hadde sviktet de svakeste, til tross for advarsler over lang tid.
 
 
**
 
 
 
Se også
 
 
Marianne Haslev Skånland:
Norge har kjørt seg ut med sine lovlige og ulovlige barnevernsordninger
MHS's hjemmeside, 15 oktober 2022

Rolf Brennskag:
Barnevernskandalen, EMD og Høyesterett
MHS's hjemmeside, 3 februar 2021
 
Marita Moltu:
Forsømmelsen har fått pågå i årevis uten at byrådet har reagert
MHS's hjemmeside, 19 oktober 2022

Leif Helge Bakke:
Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
MHS's hjemmeside, 6 april 2021

Jan Simonsen:
Måtte sitte i salen
MHS's hjemmeside, 3 desember 2015
 
Olav Terje Bergo:
Trollet og trollsplinten
MHS's hjemmeside, 22 desember 2020 / 6 januar 2021
 
Sylvia og Gottfred Haga:
Det har vore ein sju år lang kamp
MHS's hjemmeside, 6 september 2020
 
Marius Reikerås:
Håper dere så historien om Tonje Omdahl med familie på TV2
MHS's hjemmeside, 28 februar 2021
 
Øistein Schjønsby:
Kommunal økonomi og barnevernet
MHS's hjemmeside, 21 juni 2019
 
Svein Otto Nilsen:
Barnevernet i Trondheim går riktig vei
og Hvilke konsekvenser får det for involverte ledere i Barnevernet når loven brytes?
MHS's hjemmeside, 12 august 2019
 
Bjørn Bjøro:
De to EMD-dommene fra 10. mars 2020
MHS's hjemmeside, 16 mars 2020
 
 – :  Bra med tverrfaglighet om barnevern, men ikke nok
MHS's hjemmeside, 19 januar 2021

 – :  Retninglinjer, samhandling og 'barnets beste' i Oslo
MHS's hjemmeside, 31 desember 2019
 
 – : Kostbar unnaluring som barnevernsteknikk
MHS's hjemmeside, 2 desember 2019


*