*

5 februar 2023
 
 


Kjøp og salg av barn?
 
Av Trine Overå Hansen
 
 
• • • •
Artikkelen er tidligere publisert i Norge IDAG, den 18 januar 2023.
Forfatteren er sideordnet sjefsredaktør i avisen.

Artikkelen er publisert her med hennes sjenerøse samtykke.
• • • •
 
 
Det er ikke noe nytt at det det blir gjort feil i barnevernet. Men det får ufattelig store konsekvenser når slikt skjer. Foreldre blir fratatt barna sine på feil grunnlag og barna blir brutalt frarøvet sine nærmeste familiemedlemmer og omsorgspersoner. Det er klart at i enkelte situasjoner trenger vi at barnevernet tar over omsorgen for et barn, men det må være absolutt siste utvei.
 
Under LED-konferansen forrige helg intervjuet jeg ekteparet Anne Lise og Sudip Khadka som driver et omfattende misjonsarbeid i Nepal. Der driver de også to barnehjem. Men de er veldig nøye på at de ikke tar inn andre enn det som er høyst nødvendig.
 
– Barn hører hjemme i familien sin, så vi prøver så langt det er mulig å heller støtte barna i hjemmet. Jeg kan jo tenke meg selv som mor om jeg bare var fattig og måtte gi fra meg barna. Derfor tar vi kun inn barn som er foreldreløse, er utsatt for vold eller andre alvorlige årsaker, sa Anne Lise.
 
Man skulle tro det var selvsagt, men med tanke på alle gangene Norge er dømt i Menneskerettsdonmstolen på grunn av barnevernssaker, vet vi at menneskerettsbrudd begås på dette området.
 
*
 
18. januar døde to tvillingjenter fra indre Østfold på 16 år i Spydeberg, etter å ha inntatt en mulig overdose av narkotika. Disse var under barnevernets daglige omsorg – eller mangel på omsorg – da det skjedde.
 
Det går ikke an å tenke seg hvor grusomt det må være å miste barna sine på denne måten. Det er ikke kommet frem noe om årsaken til at de bodde på en barnevernsinstitusjon, men at det offentlige ikke klarer å ta vare på barn de har tatt over den daglige omsorgen for, er en katastrofe uansett.
 
Vi vet også at det ofte er store penger inne i bildet, når det gjelder barnevernet.
 
Menneskerettsjurist Marius Reikerås la nylig ut på et Facebook et brev skrevet i 2017 fra barnevernet i Moss til en institusjon der de lover til en barnevernsaktør: «.....tenker vi at dette er en jente vi kan ta inn på Nordbybakken på kjøpsgaranti».
 
Det aktuelle selskapet, Aberia, omsatte for nærmere 16,5 millioner, og satt igjen med et resultat før skatt på knappe 5.1 millioner. Og det med bare 5 ansatte! skriver Reikerås.
 
Hvordan kan de bruke slike ord om norske barn som trenger omsorg? Dette er skremmende lesning. Hvilket syn har vi på menneskeverdet?
 
*
 
Nylig er det kommet frem at det foregikk kidnapping forut for norsk adopsjon på 80-tallet.
 
VG skrev i forrige uke om 37 år gamle Camilla Austbø som ble kjøpt, solgt – og adoptert til Norge. Camilla var ett av 13 barn som kom til Norge gjennom den ecuadorianske advokaten som senere ble siktet for kidnapping. Selv om dette ble avslørt ganske raskt etter, ble jenta værende i Norge hos adoptivforeldrene. Familien hennes sluttet aldri å sørge over henne.
 
«Tiden jobber for oss», skrev Adopsjonsforum i en rapport ifølge VG. Jo lenger tid som gikk, jo vanskeligere var det å sende jenta tilbake til familien sin.
 
Etter at Utenriksdepartementet, og senere Adopsjonsforum, overførte pengebeløp til et fattigdomsprosjekt som morens advokat var involvert i, forsvant kravet om å få jenta tilbake.
 
*
 
– Det er en fryktelig, fryktelig sak. Det som skjedde med Camilla, skulle aldri ha skjedd. Det er menneskehandel, en kriminell handling. Det skal ikke skje, sa Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til VG da hun ble konfrontert med avsløringene.
 
I november sa hun imidlertid til NRK at det ikke finnes holdepunkter for at adoptivbarn kan ha kommet til Norge på ulovlig vis. VG skriver at norske myndigheter har vært kjent med dette siden 1989.
 
Jeg intervjuet selv Juan Jimenez for et par år siden, som ble vitne til at lillebroren hans, Jhonatan, ble utsatt for en slik kidnapping i Colombia mens han så på. Men Juan lot seg aldri berolige med at lillebroren var borte for godt. Siden den gang bar han på en sorg og en dårlig samvittighet for at han ikke klarte å hindre bortføringen. Tapet av Jhonatan og følelsen av at han kunne hindret bortføringen, har preget livet hans. Han har bedt mye for ham og lett på alle mulige måter. Senere ble de lykkelig gjenforent i Bergen som voksne.
 
Mennesker er ikke en salgsvare, men det er ufattelig å se hvor kynisk både myndigheter og private aktører i vårt eget land har operert når det gjelder barn.
 
Kjærligheten foreldre har til sine barn, er ikke noe staten, barnevernsinstitusjoner eller andre lettvint kan erstatte. Det er ikke bare å flytte på dem som ting man kan bytte eller selge.
 
Ingen har eiendomsretten over barna, men de er plassert av Gud selv, i familien, for å ha trygge rammer, sammen med foreldre og søsken som er glad i dem.
 
 
**
 
 

 
Se også
 
 
Sverre Kvilhaug:
Hensynet til barnets beste i barnevernsaker i lys av forskningsbasert kunnskap
Publisert i Kritisk Juss, 2007 2 111-132 (se BarnasRett) og
Forum Redd Våre Barn, 15 februar 2006

Behov for lovendring om Barnevernet
Intervju med advokat Sverre Kvilhaug
Av Redaksjonen, Norge IDAG
MHS's hjemmeside, 8 oktober 2016
 
Adjopsjon, fosterbarn som vender hjem, gjenforening av familier
BarnasRett, samlemappe ca 1998 – 2009

Innlegg om adopsjon og en kommende granskning
Menneskerettighet MR-N, 29 januar 2023

Kyung Sook Jung:
Jeg vil ha min adopsjon opphevet
MHS's hjemmeside, 29 oktober 2020
 
Laila Wibe Erland:
Hva er de optimale vilkår for oss som barn?
lailand.net, 12 mars 2008
 
Vil at flere "problembarn" adopteres
P4, 5 juni 2008

Marianne Haslev Skånland:
Når kommunenes advokater skal 'verne' barn
MHS's hjemmeside, 10 november 2019 / 9 juli 2020
 
 – : Familien fra IS, og norsk overtro om barn uten foreldre
MHS's hjemmeside, 1 februar 2020
 
 – :  Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA – 2 (utvidet versjon)
MHS's hjemmeside, 10 juli 2021
 
 – :  Vurderingen av det biologiske prinsipp i Raundalen-utvalgets innstilling NOU 2012-5 og i presentasjonen av den
MHS's hjemmeside, 25 oktober 2020
 
 – :  Noen barnefaglige eksperter (4): Karen Hassel, psykolog, adopsjonsekspert, redaktør av barnevernets prosjekter
MHS's hjemmeside, 14 januar 2019
 
 – :  Noen barnefaglige eksperter (5): Vigdis Bunkholdt, psykologspesialist
MHS's hjemmeside, 27 november 2019
 
Svein Otto Nilsen:
Det biologiske prinsipp i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, 27 februar 2012

 
 *