*

22 mai 2023
 
 
 
 
Barn blir skadet når barnevern og domstoler opptrer som bøller
 
Av Olav Terje Bergo
 
 
• • •
Artikkelen ble publisert i Utrop den 17 mai 2023.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • •
 
 
 
Etter premieren på Mrs Chatterjee vs Norway – filmen om en mye omtalt norsk barnevernsak – tok Norges ambassadør i India, Hans Jacob Frydenlund, avstand fra filmens framstilling av norsk barnevern i flere indiske aviser. Slik angrep han troverdigheten til den moren filmen handler om. Da rettet hen på ingen måte Norges omdømme i India. Han svekket det. 
 
 
Tvilsom rettssikkerhet for barnefamilier i Norge
 
Sagarika Chakraborty (41) fra Vest-Bengal i India ble folkehelt da hun kjempet for barna sine mot norske myndigheter og vant. Filmen forteller hennes historie. Debatten mellom henne og ambassadøren fra landet hun kjempet mot endte med at Sagarika vant. En gang til. 
 
Hadde ambassadøren undersøkt saken filmen handler om, ville han oppdaget at Sagarikas familie ble utsatt for menneskerettsbrudd da de bodde i Stavanger. Indiske, ikke norske myndigheter, ryddet opp. Kanskje ville ambassadøren også oppdaget at brudd på barnefamiliers rettssikkerhet og menneskerett er ganske vanlige i Norge.  
 
 
Misforståelser og selvmotsigelser preger saken
 
Sagarika Chakraborty giftet seg i India i 2007 med Anurup Bhattacharya. Han hadde oljejobb i Stavanger. De dro dit etter bryllupet, fikk en gutt i oktober 2008 og en jente i desember 2010. Barnevernet kom på besøk rett før jenta ble født. 
 
Fra da av kom barnevernet titt og ofte og mente mye om barna, foreldrene og indisk kultur. 11 mai 2011 hentet de uten varsel gutten på vel to år og jenta på fem måneder. Hun ble fortsatt ammet. Foreldrene skadet barna og manglet omsorgsevne, hevdet barnevernet.  
 
Men det var barnevernet som skadet barna. Ikke foreldrene. Det var ingen grunn til å ta fra barna foreldrene. Barnevernet i Stavanger var uvitende og fordomsfulle. Misforståelser og selvmotsigelser preger dokumentene.  
 
 
Barnevernet rev familien i stykker
 
I India skapte overgrepet mot familien sinne.
 
Det ble demonstrert utenfor Norges ambassade. Brinda Karat fra Kommunistpartiet, Mani Shankar Aiyar fra Kongresspartiet, menneskerettsjurist Suranya Aiyar og president Pratibha Patil reagerte. 
 
Daværende statsminister, Manmohan Singh, snakket med Jens Stoltenberg. Utenriksminister Sushma Swaraj snakket med Jonas Gahr Støre. Men Stavanger barnevern ga ikke fra seg barna. 
 
11 februar 2012 hentet Stavanger barnevern Anurups bror, barnas ugifte, barneløse onkel fra India. Daværende barnevernsleder Gunnar Toresen ga foreldrene et valg: Begge foreldrene måtte godta at farens bror ble barnas fosterfar. Hvis ikke kom barnevernet til å beholde barna.  
 
Foreldrene innså at de bare kunne redde barna ved å gå med på Toresens krav. De skrev en avtale, med Indias ambassade som vitne. Men utpressingen førte til at foreldrene skilte lag:  
 
     Familien vår brøt sammen under presset!
 
Anurup sa det til indisk TV, om følgene av det barnevernet og tingretten i Stavanger gjorde mot familien hans. 
 
 
Mor har vist at barnevernet tok feil
 
To dager senere dro Sagarika alene til India. Der sto regjeringen, familien og en hær med hjelpere klar. Hun tok sin tredje mastergrad, fikk jobb i et software-firma og savnet barna sine.  
 
Da barnevernet hadde fått foreldrene med på at onkelen skulle overta barna og Sagarika var reist, gikk barnevernet til tingretten med avtalen om at onkelen skulle bli barnas fosterfar. Tingretten var enig.  
 
Neste dag dro Stavanger barnevern med barna og onkelen til Burdwan i India. De ba onkelen sørge for minst mulig kontakt mellom barna og foreldrene.  
 
Anurup fikk ikke følge barna og broren sin til India og ble nektet å si adjø til dem.   
   
I India vraket myndighetene opplegget fra Stavanger. Den 8. november 2012 konkluderte Burdwan barnevern med at Sagarika er en god mor. Onkelen Stavanger barnevern engasjerte som fosterfar hadde sviktet dem, skrev Burdwan barnevern. De anbefalte at barna fikk komme til moren sin.  

 

Tingretten i Sagarikas hjemby Kolkata, med 15 millioner innbyggere, sørget for dette den 10. januar 2013.  
  
Sagarika har nå vært alenemor i over ti år. Hun har vist at barnevernet, fylkesnemnda og tingretten i Stavanger tok feil da de hevdet at hun var en dårlig mor og farlig for barna sine. 
 
 
Arkitektene bak behandlingen familien fikk bør straffes
 
Dersom Norge hadde vært en velfungerende rettsstat, ville barnevernets daværende leder Gunnar Toresen, kanskje også daværende leder i Rogaland fylkesnemnd, ha blitt etterforsket for mistanke om barnemishandling, misbruk av myndighet, misbruk av rettsvesenet og falske forklaringer for sin behandling av familien.  
For de som uten gyldig, lovlig grunn skiller søsken fra hverandre, fra foreldre, besteforeldre og venner, er forbrytere. Barn blir skadet når barnevern og domstoler opptrer som bøller. Barns liv blir ødelagt av maktmisbruk og uforstand. Barn under barnevernets kontroll dreper, blir drept, tar sitt eget liv, blir narkomane, dør av overdose, blir seksuelt misbrukt, prostituert, spiser glass og brenner barnehjem.  
 
Norge kan ikke fortsette å la statsmaktenes barnemishandling, kidnapping og omsorgssvikt være hevet over lovene. I en rettsstat skal de som bryter straffeloven etterforskes, tiltales, dømmes og straffes, uansett hvem som er deres oppdragsgiver.      
 
 
Historien har stor moralsk kraft
 
Norges ambassadør i India opptrådte etter filmpremieren arrogant, uvitende og nedlatende om indisk kultur og Sagarikas omsorgsevne. Akkurat som barnevernet og tingretten i Stavanger gjorde i 2011 og 2012.  
 
Det kan repareres. På Norges vegne kan ambassadøren be Sagarika, Anurup og barna ydmykt om unnskyldning for det barnevernet gjorde mot dem. Det ville styrke Norges omdømme, ikke bare i India.  
 
Henrik Ibsens Dovregubbe rispet Peer Gynt i øyet, så han ikke så virkeligheten slik den var. Så ringte Solveig med kirkeklokkene. Da brast trollets makt og Peer så trollene slik de virkelig var: Fæle!   
 
Som Solveigs kirkeklokker har Mrs Chatterjee og Sagarikas historie moralsk kraft til å bryte trollenes makt.  
 
 
Norges omdømme i verden svekkes
 
Da Bergen bystyre undersøkte byens barnevern, fant de lovbrudd i 9 av 10 undersøkte saker. Da statsforvalteren rapporterte at byens barnevern igjen hadde sviktet to barn, tok Roger Valhammer (Ap) og hans byråd ansvaret og gikk av, en modig, moralsk, riktig handling.  
 
Den Éuropeiske Menneskerettsdomstolen har dømt Norge for brudd på barns og foreldres menneskerett i 15 saker, oftest brudd på retten til familieliv. Det er toppen av et isfjell av statsautoriserte forbrytelser.    
 
Norsk barnevern, verdens eldste, ble opprettet for 123 år siden. De skal verne barn. Men over hele landet bryter barnevernet ofte barns menneskerett, nesten risikofritt:    
   
     Sagarika’s case, shockingly, is not unique.
 
Det skrev den indiske avisen Firstpost den 4. mai i år.
 
Dommene i menneskerettsdomstolen tyder på et stort antall overgrep mot barn fra de statsmaktene som skal verne dem. Men Stortinget behandler dessverre statsmaktenes forbrytelser mot barn slik Peer Gynt behandlet Bøygen. De tar ikke ansvar, slik Roger Valhammers byråd gjorde. De går utenom.  
 
Det svekker Norges omdømme, ikke bare i India. 
 
 
**
 
 
 
 
Se også
 
 
'Mrs Chatterjee vs Norway'
Official Trailer
ZeeStudios & Entertainment, 23 februar 2023
 
På kino: Bollywood-filmen "Mrs Chatterjee vs Norway"
Kommentarer av flere
MHS's hjemmeside, 31 mars 2023
 
Statement on Mrs Chatterjee vs Norway, May 2023
Royal Norwegian Embassy in New Delhi and Consulate General in Mumbai, 19 May 2023
 
Sagarika Chakraborty:
Sagarika Chakraborty, the real-life Mrs Chatterjee of 'Mrs Chatterjee vs Norway', writes: Don't dismiss it as fiction, I lived this story
The Indian Express, 21 mars 2023
 
Mor i barnevernssaken til norsk ambassade: – Ikke avfei det som fiksjon, jeg levde denne historien
Dagsavisen, 22 mars 2023
 
Majoran Vivekananthan:  
Illusjonen om at alt går bra til slutt
Utrop, 21 april 2023

Brinda Karat:
Child custody row: Sagarika then, Dharna now
The New Indian Express, 20 mars 2023
 
Mani Shankar Aiyar:
Mani Shankar Aiyar responds to Norway's Ambassador: 'Mrs Chatterjee vs Norway' is not an attack on a country, but a call to reconsider its child protection system
The Indian Express, 18 mars 2023
 
Child Welfare Committee, Burdwan:
Child Welfare Committee's press release on its order
Press Release Burdwan, 8 november 2012
NDTV, 9 november 2012
 
Norway kids: Mother gets interim custody
Finally I got justice, says mother of children in Norway custody row
NDTV, 10 januar 2013
 
Bjørn Bjøro:
Dyrt og dårlig barnevern i Stavanger
Bollywood-filmen om barnevernet i Stavanger treffer en kjerne
MHS's hjemmeside, 2 mai 2023
 
Marianne Haslev Skånland:
Norske ikke-mennesker
Stavanger barnevern, India-saken, og nå en Bollywood-film
MHS's hjemmeside, 15 mars 2023
 
 – :  Skyldtes barnevernsaken India/Stavanger kulturforskjeller, slik det fremstilles i Bollywood-filmen?
MHS's hjemmeside, 24 april 2023
 
Suranya Aiyar:  Barnevernets kulturelle fordommer
Ny Tid, 15 mars 2023
 
 – :  Mrs Chatterjee vs Norway: Child protection in its current form has failed
The Indian Express, 2 mars 2023
 
Olav Terje Bergo:
Barnevernet takler ikke omsorgsansvar
MHS's hjemmeside, 30 juli 2021
 
 – :  Hvem skal man lytte til?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2019

 
 

*