*
29 august 2022
 
 

 
Marita Eriksen:
 
Brev til PST
 
 
• • • •
Dette åpne brevet ble først publisert den 13 juni 2022, blant annet i facebook-gruppen Folket vs Barnevernet, og sendt til media.
Det er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • • •
 

"Kjære" PST, hvem er det egentlig som utgjør den største trusselen mot det norske samfunn og demokrati?
 
Jeg leser med skrekk og gru artiklene i TV2 og Dagsavisen 10 juni og føler et ekkelt gufs fra krigens dager hvor det også ble oppfordret til angiveri slik dere nå går ut og gjør. Jeg tror tyskerne kan fortelle mye om dette fra årene før og under 2. verdenskrig.
 
Dere tar virkemiddeler som radikalisering i bruk i deres oppfordring til angiveri og her bør vi alle stoppe litt opp.
 
Er det radikalisering at mennesker i et demokrati som Norge hevder seg å være, ytrer sin misnøye mot en både sittende og avgått regjering som nekter høre på folket?
 
Er ikke den økende misnøyen som kommer til uttrykk gjennom ulike grupper bl.a på Facebook noe som burde gi et signal politikerene bør ta på alvor istedefor å skulle kneble folks rett til ytringsfrihet iht Grunnlovens paragraf 100 ?
   
Vi har sett over de senere år en økt bruk fra myndighetenes side av bøter og straffeforfølgelse mot mennesker som ytrer seg samfunnskritiske. Mennesker som varsler om feil i de norske systemer skal ties ihjel med straffeforfølgelse og bøter. Når det så i ettertid har vist seg at disse menneskene har hatt rett i sine varsler (jeg vil her spesielt nevne NAV-skandalen og varsler mot barnevernets systemer), må fremdeles disse menneskene leve med den urett begått mot dem ved bøter og straffeforfølgelser.

*

 
Er det kun økte priser på strøm, drivstoff og en varslet rentestigning som får mennesker rundt i hele Norge til å ta ordet i innlegg og kommentarfelt i sosiale medier eller ligger det en dypere misnøye til grunn?
 
Skal vi uttale oss og forebygge opptøyer må vi våge se helheten og ikke bare hva vi ønsker å se. Vi må også våge se hva som er berettiget kritikk og bakgrunn for kritikken.
 
Jeg har selv vært aktiv i det barnevernskritiske miljø over mange år og i kontakt med en stor gruppe mennesker som av myndighetene har blitt avfeid som hetsere og hatere fordi vi ikke deler myndighetenes syn på et system som blant annet de senere år er dømt 15 ganger av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
 
Vi ble ved PSTs siste redegjørelse for rikets sikkerhet nevnt som en mulig sikkerhetsrisiko. Samtidig avdekkes forhold innenfor barnevernsfeltet vi har varslet om i en årrekke som bryter menneskerettighetene, ødelegger familier og tar livet av barn og foreldre.
 
Det rører ved det dypeste i oss mennesker når vi blir fratatt våre barn og utsatt for rene justismord med de følger at vi må sitte kneblet tilbake mens myndighetene holder våre barn som gisler mot oss.
 
Det rører og skal røre ved noe dypt inne i oss når vi ser våre barn og Norges framtid blir skadet og ødelagt. Det gjør noe med mennesker når vi gang på gang er med og følger et barn til graven fordi det systemet vi blir straffet for å varsle om, igjen har begått grove feil.
 
Jeg tror myndighetene og PST skal være glad vi har disse gruppene i sosiale medier hvor mennesker kan finne sammen og få utløp for sin kritiske røst og samtidig blir ivaretatt av mennesker som deler deres erfaringer.
 
Kanskje noe for PST å reflektere over hva som skjer om mennesker blir sittende alene med sin smerte der håpløsheten ved å ha mistet alt får bli rådende istedefor å kunne bli ivaretatt og få en stemme.

*

 
Jeg vil tillate meg å stille et par spørsmål avslutningsvis:
 
Det er anslått at vi er omlag 70 000 medlemmer på de ulike barnevernskritiske gruppene, hvorav den gruppen Folket vs Barnevernet der jeg selv er en av administratorene er 10 000 medlemmer.
 
I andre halvdel av 2021 var det totalt (Bufdir sine tall) 6 229 årsverk i det kommunale barnevernet og jeg har hørt tall som 15 000 ansatte i barnevernstjenesten.
 
Hvor mange av de barnevernskritiske mennesker har skadet eller ført til noens død hos myndigheter eller innenfor barnevernssystemet og hvor mange har myndighetene og barnevernet i Norge skadet og vært en direkte årsak til død hos?
 
Siste del av spørsmålet mitt har vi faktisk ikke offisielle tall på siden myndighetene i 2009 besluttet at Statistisk sentralbyrå (SSB) ikke fikk offentliggjøre disse statistikkene.
 
Jeg avslutter med samme spørsmål som jeg åpnet med: Hvem er det egentlig som utgjør den største trusselen mot det norske samfunn og demokrati?
 
 

Marita Eriksen
Hammerfest 13 juni 2022
 
Kopi:
Offentlig
debatt@resett.no
debatt@tv2.no
tips@dagsavisen.no

 
**
 
   
 
 
Se også
 
 
Rolf Brennskag:
Barnevernskandalen, EMD og Høyesterett
MHS's hjemmeside, 3 februar 2021

Ole Henriksen:

Barnevernet og EMD
MHS's hjemmeside, 11 januar 2020
 
Leif Helge Bakke:
Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
MHS's hjemmeside, 6 april 2021
 
Ruth Hafstad:
'Naustdalfamilien' må få vere i fred
MHS's hjemmeside, 13 oktober 2016
 
Arnfinn Wiksaas:
Ikke de unges feil
MHS's hjemmeside, 22 januar 2017
 
familien-er-samlet:
Manglende oppgjør årsak til politiets holdninger?
MHS's hjemmeside, 3 januar 2018
 
Politiets og Spesialenhetens vurdering av oppdrag for barnevernet
Kommentarer av Olav Terje Bergo og Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 14 september 2020
 
Marianne Haslev Skånland:
Dr Mengele & co på ferde i norske hjem?
MHS's hjemmeside, 1995
 
 – :  En debatt om politi og presse som sporet av:
Hvorfor blir 2 av 3 barn fjernet fra sitt hjem uten at de selv
eller foreldrene varsles om flyttingen på forhånd?
MHS's hjemmeside, 29 mars 2002 / 22 oktober 2006
 
 – :  Heller fengsel enn barnevernet
MHS's hjemmeside, januar 2006 / 18 februar 2015

 – :  
Fra to dommer om ytringsfrihet ved EMD samt en fylkesnevnd og Personvernnemnda
MHS's hjemmeside, 21 februar 2013
 
Tonje Omdahl:
Det er ikke forsvarlig at barnevernet misbruker makten sin og setter inn politiet mot forsvarsløse barn
MHS's hjemmeside, 11 juni 2021
 
familien-er-samlet:
Fengsel for en far som har gjort opprør mot tvangsfjerning av sitt barn
MHS's hjemmeside, 16 oktober 2017
 

 
  *