*

19 februar 2023
 
  
 
 
Den lille kvinnen og banken
 
Av Elisabeth Jørgensen Singh
Cand.mag., forlegger, skribent og billedkunstner
 

• • • •
Artikkelen sto i en litt endret versjon i Klassekampen 17 januar 2023.  
Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.

   Hun oppyser at artikkel-tittelen er hennes hilsen til Terje Rønnes
(se referanse nedenfor)!

• • • •
 
 
Ved en skogsbilvei et sted i Hurum bor Karina, 74 år og rekonvalesent etter en rekke sykehusinnleggelser. Hun har fått sin bankkonto i DNB stengt for 2. gang, uvisst av hvilken grunn. Nå blir hun innkalt til DNBs filial i Drammen – igjen.
 
Karina har penger på konto. Karina har aldri gjort noe galt. For første gang i sitt liv har hun pådratt seg en rekke inkassovarsler fordi banken har satt henne sjakk matt.
 
Karina veier 42 kilo og er svak og ustø etter en rekke mindre slag. Hun har allerede stilt opp i banken i Drammen, og det er ikke lett når man bor alene, knapt kan gå og er uten bil. En bekjent forbarmet seg over henne, og hun trodde dermed at alt var i orden. Kontoen ble åpnet, for så straks å bli stengt igjen. På'n igjen.
 
   – Du kan vel få noen til å kjøre deg, sa saksbehandleren hjelpsomt(!) da Karina omsider kom fram på telefonen for å klage på at hun nok en gang ikke hadde adgang til kontoen sin. Men banken ville at hun skulle ta turen om igjen.
 
Nå er begeret fullt for Karina. Nå har hun to ganger blitt utsatt for det rene forhør (hennes egne ord) av DNB. Her er noen av spørsmålene:
 
-Er du norsk?
 
-Når er du født?
 
-Hvor er du født?
 
-Hvor har du bodd? (alle tidligere adresser)
 
-Hva var din gateadresse dengang du bodde i Oslo? (for over 50 år siden).
 
 
DNB var i hardt vær etter avsløringene om postboksselskapene på Seychellene i 2016. Det kom for en dag at banken gjennom sitt kontor i Luxembourg hadde tilrettelagt for at kunder kunne plassere penger i dette lavskattlandet uten utidig innblanding av norske skattemyndigheter. Panama Papers ble en skandalesak av enorme dimensjoner, og fra flere hold ble det stilt spørsmål om daværende konsernsjef Rune Bjerke kunne bli sittende etter dette. DNB brøt sine egne retningslinjer i forbindelse med oppretting av selskaper i dette og andre skatteparadis, men for bankens styre var Bjerkes avgang aldri noe tema.
 
I en rapport fra advokatfirmaet Hjort ble det pekt på at etikkretningslinjene ikke ble fulgt ved at det ansvarlige forretningsområdet ikke stoppet tjenestetilbudet i påvente av en nærmere omdømmevurdering.
 
Professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen uttalte til VG: – Bjerke har bygd opp en kultur og et system som gjorde at han ikke fikk vite om (min uthevelse) de tvilsomme produktene deres kontor i Luxembourg formidlet. Da bør Bjerke innse at han har bygget en ledelseskultur som har feilet, og bør gå.
 
Rune Bjerke gikk ikke, – ikke da. Men fra september 2019 er det Kjerstin Braathen som sitter som konsernsjef i DNB. Siden hun tydeligvis har arvet ledelseskulturen fra sin forgjenger, vet hun ingen ting om Karina og alle de andre i samme situasjon. Hun vet ikke at Karina hadde sittet uten mat og penger i jula hvis hun ikke hadde fått hjelp av en bekjent. Får du ikke mat når du i forveien er gammel og underernært, er det raskt over og ut.
 
Karinas tidligere ubesudlede livsførsel er nå tilsjasket av en stor bunke inkassovarsler. Hun sier:
   Nå vil jeg heller hentes av politiet og bli avhørt av dem enn å bli plaget mer av DNB!
 
Men ikke skyld på konsernledelsen, for de vet jo så lite på toppen i den banken. Og ingen har fortalt konsernsjefen (før nå) at Karina i sin fortvilelse alvorlig vurderte å henge opp en plakat på gjerdet, hvor det skulle stå:
   Kom og hugg juletrær, og legg pengene på trappa, jeg trenger mat til jul til meg og mine tre katter. (Hun bor på en eiendom med en tidligere liten hamnehage, hvor det har grodd opp endel grantrær i juletrehøyde).
 
Saksbehandleren i DNB som Karina har hatt kontakt med har spurt om mye rart, men hun har glemt å spørre Karina om hun nylig har bedrevet noen form for skatteparadis-akrobatikk, og hvor mye penger hun evt. har fått stukket unna på Seychellene. Det må jo være alvorlige greier hun mistenkes for, siden hun, en vanlig bankinnskyter og minstepensjonist, skal utsettes for en sånn trakassering. Vi er nå i første uke av januar 2023, og kontoen til Karina er fortsatt stengt.
 
DNBs ekstreme bruk av hvitvaskepulver minner mistenkelig om et røykteppe. Og, for å sitere et gammelt ordtak:
   På seg selv kjenner man andre.
 
 
*
 
 
 
Flere artikler om bank-problemene:
 
Terje Rønnes:
Den lille mann og banken
Aftenposten, 10 november 2022
 
Elisabeth Jørgensen Singh:
Det skjer noe uhyggelig i bank-Norge
Røyken og Hurums Avis, 21 januar 2023
 
 – :  Pengebingen som tok over
Dagsavisen, 5 oktober 2022
 
 
**
 
 
 
Se også
 
 
Bjørn Bjøro:
Et system som stresser
MHS's hjemmeside, 2 september 2022
 
Olav Sylte:
Etter 12 måneder: 12 nye justismord
MHS's hjemmeside, 24 september 2018

Leif Helge Bakke:
Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
MHS's hjemmeside, 6 april 2021

Nils Morten Udgaard:
Norge og det "sivile samfunn"
MHS's hjemmeside, 10 november 2016 / 20 mai 1996

Olav Bergo:
Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 10 oktober 2022
 
Øivind Østberg:
Et sviende prestisjenederlag for den "humanitære stormakten"
MHS's hjemmeside, 23 november 2019
 
Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets overordnede
MHS's hjemmeside, 16 mars 2017
 
 – :  Ytringsfrihet i barnevernssaker
MHS' hjemmeside, 16 april 2016
(Litt om Panama-dokumentene og overordnedes ansvar mot slutten)


 – :  
Hvem kan stilles for retten?
MHS's hjemmeside, 20 april 2012

 – : 
 Tvungen støy for alle
MHS's hjemmeside, 21 mars 1992 / 11 oktober 2013

 – :  
Menneskerettigheter i Norge – på bånn
MHS's hjemmeside, juli 2004
 
 – :  Når media løper barnevernets ærend
BarnasRett, 15 april 2004

 – :  
Ytringsfrihet: Georg Apenes og William Shakespeare
MHS's hjemmeside, 13 mai 2004
 
Brita Sundberg Weitman:
Fosterbarns rättslöshet
BarnasRett, 16 januar 2006
 
Nathalie H. Brinkmann:
Nav-skandalen kaster lys over norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 29 november 2019
 
Rikke Ekeberg:
Finnes det en reell politisk vilje til å gjøre noe for å beskytte barn i Norge?
MHS's hjemmeside, 18 august 2021
 
Arnfinn Wiksaas:
Det er lukrativt!
MHS's hjemmeside, 11 desember 2016

Jan Myhre:
Forsvaret for barnevernet og kritikken av det
MHS's hjemmeside, 11 april 2019*