*
01.09.2009

Barnevernshelvetet i USA (og i Danmark)Don't mess with Texas CPS
Se på de andre videoene i høyre kolonne også.

Mike Hanson, som har produsert videoen og mere til:
The Mike Hanson Archives


Her har vi den tvilsomme fornøyelsen av å se alle de elementene vi kjenner så vel fra vårt eget land også, de destruktive aksjonene fra et barne"vern" som gjør alt annet enn å verne barn: forfølgelse, terrorisering, ingen saklig eller nødvendig grunn til å ta barnet, ingen tilsvarende krav til fosterforeldre som de helt arbitrære og helt utilstrekkelige grunnene til å rive barnet bort fra foreldrene, bortadoptering som bringer barnestjelerne store inntekter fra føderale kilder.

Og så videre og så videre.


Mike Hanson viser frem tekster i en lærebok-litteratur for sosialarbeidere, tekst som doserer at familien er en barbarisk institusjon mens staten, som sies å gjøre menneskene til samfunnsmennesker, er sivilisert. Mike Hansons kommentar er at lærebok-tekstene han viser frem, er marxistiske og at barnevernet opptrer som i Sovjetunionen. Det er kanskje uventet for mange at slikt er standard lærestoff for sosialarbeidere i USA. Men meg forbauser det ikke; det er en konsentrasjon av venstre-sosialister som naivt idylliserer kollektivisme nettopp i slike profesjoner og kanskje nettopp i USA, som ikke har opplevet eller sett på nært hold kollektivismens generelle følger.

Ikke rart at myndighetene i våre perfekte land stadig søker å forby publisering på internett av myndighetenes sanne ansikt.


Danske
Borgerdebat har en tråd om disse videoene:
Hold kæft, det er hjertesskærende

Les især Elses kommentarer. Hun kjenner barnevernet av egen erfaring som bestemor.Marianne Haslev Skånland


*