*
9 februar 2013
Marianne Haslev Skånland:

En aktør mot barneverns-overgrepene?  Edward Dawes?Jeg ser i en tråd (Ad demonstrasjon) på rvb at en Edward Dawes er nevnt som initiativ-tager til en demonstrasjon 1. april 2013 mot barneverns-overgrep.

Nå er 1. april annen påskedag, men også ellers er det forbausende, å dømme etter det Dawes har skrevet tidligere, som har et innhold som viste nærmest total uvitenhet for 10 måneder siden om barnevernet i Norge, men svær iver etter å rekruttere beundrere for Arbeiderpartiet.

Her (klikk
Show all comments) hadde Dawes en kommentar postert 11. mars 2012 til en av artiklene i The Hindu: Documents will reach Norway next week.

*

I sin kommentar presenterte Dawes det som om SV både generelt er et suspekt parti og var skyldige i at Bhattacharya-saken ikke var 'blitt ordnet opp i' fordi de hadde barneministeren, mens han mente at Arbeiderpartiet vil lage vei i vellingen:

"My Foreign Minster ( also from AP Labour Party) is also concerned. He is a very fine diplomat. He will seek the best solution. And the same goes for my PM Mr Stoltenberg who has visited India a number of times. Both these gentlemen are very concerned and cautious and am sure are on top of the case.."

"Since we have coalition government, the Minister responsible for this agency is from the left wing party called SV. And they are in mess. The Minister had to resign early this week for corruption and funding his own party groups. Today the leader of this Party Ms Halvorsen has also been implicated in such malpractices."

Uansett hva man kan si om de forhold i SV som det refereres til her, hadde de intet å gjøre med barnevern, og de fikk da heller ingen følger for barnevernet og deres praksis.

*

Dawes uttrykte også tiltro til (det daværende) barneombudet Hjermann:

"I am also confidant that the departmental head of the Child Protection Office Reidar Hjermann will also see the onus in this case."

*

Dawes mente det kunne være tvil om kvalifikasjonene til enkelte ved barnevernet i Stavanger.
"As i see it the qualifications of some of those involved from the child protection office in Stavanger can be questioned. There is no denying that they also do a lot of good for children but sometimes they become an authority onto themselves. ."

Når han nevnte dette, var det vel fordi han syntes det forklarte og unnskyldte behandlingen av familien Bhattacharya som et uheldig unntak fra vanlig norsk utøvelse av barnevern? Og han skyndte seg altså å legge til at ingen kan nekte (!! tja --) at de (barnevernet generelt eller barnevernet i Stavanger) gjør mye godt. Man kunne som vanlig spørre hva som er bra som ikke hvem som helst kan gjøre uten maktbruk og uten noen ideologi.

– Dette er jo ren nonsens. Norsk barnevern oppfører seg som de i Stavanger hver en dag. Senest den siste uken har jeg fått henvendelser fra Nord-Norge, Bærum, Telemark, og faktisk et par steder til om nye, fortvilede saker hvor barnevernet ødelegger hele familier, og hvor det knapt finnes noe som kan gjøres for å berge barna. Og Arbeiderpartiet er helt på linje med SV og barnevernet. Sånn er det i år. Sånn var det i fjor, mens Bhattacharya-saken var på høyden.

Hvis Dawes er bosatt i Norge, burde han visst bedre enn å prøve å berolige med at Støre og Stoltenberg ville fikse saken. Han mente visst også at nå ville det bli en annen dans generelt, fordi det var 'avslørt' både at en fosterfar i Stavanger, i en annen beryktet sak, var pedofil og nå var straffedømt, og at en rekke fosterbarn i ymse kommuner har vært utsatt for mishandling og direkte vold i barnevernets hender (Letters to the editor, Pravasi Today april-juni 2012, side 6). Noen av oss ser nok norsk samfunn, og politikere og godtfolk i Norge, med noe andre øyne. Vi har sett barnevernet gjennom mange år på relativt nært hold, så vi holdt vel heller en knapp på at resultatet ville bli som det da også ble her i Norge: alt fortsetter som før, nemlig i enda mere alarmerende retning. Når barna Bhattacharya fikk en bedre behandling til slutt, var det i India, ikke i Norge: Good news in India for the children in the Bhattacharya case.

*

Den godeste Edward Dawes kalte merkelig nok fylkesmannen for 'statsoverhodet':
"the head of the State (Fylkesmann)". Statsoverhodet er nok kongen, det. Heller ikke virker det som om Dawes ante/aner at fylkesmennene ikke har noen makt i det hele tatt i barnevernssaker, bare en mulighet for å peke på eventuelle formelle feil barnevernet måtte ha begått når folk klager, og selv ikke der kan han foreta seg noe. Jf Redd Våre Barn, GFS og Barnas Retts rapport til FN: Critical comments to Norway's fourth periodic report to the UN Committee on the Rights of the Child – 2008:

"The County Governor (fylkesmannen) does not have the authority to undertake any detailed evaluation of the working of the system. The figures referred to by the Norwegian state in these points conceal the fact that the remit of the County Governor is actually restricted to whether the formal prescriptions of the Child Welfare Act are being followed. It is not within the scope of the powers of the County Governor to take a stand on the quality of placement. Neither are the suggestions of the County Governor binding for the Child Protection authorities. BarnasRett.no, GFSR and RVB have received many complaints from members and users who inform us that even in cases where the County Governor has found breaches of procedure, and issued concrete recommendations to the Child Protection authorities, these recommendations were not followed up by the Child Protection authorities."

*

Dawes avsluttet sin kommentar i
The Hindu slik:

If you are interested in more details please contact me ntsalgarve@yahoo.no ?tlf 004797769069
from: Edward Dawes


Hva slags detaljer dette skulle være, er uklart. Dawes unnlater å gjøre det klart at det var helt unødvendig med flere opplysninger om saken Bhattacharya / Stavanger Barnevern, idet familien selv hadde sørget for at alle aspekter av saken var publisert allerede. Det kunne leses i aviser og i et White Paper publisert flere steder, her fra 11. februar 2012: A White Paper on NRI kids in Norway.

Det fantes ikke andre grunner anført av barnevernet for omsorgsovertagelse enn dem vi har kjent til hele tiden, selv om folk i India knapt kunne tro at Norge ville berøve barn deres foreldre på en slik basis, og hele tiden lette etter en 'virkelig grunn'. Alt har vært kjent og publisert helt fra meget tidlig, inklusive 'diagnosen' av guttens språk og atferd som et utslag av 'tilknytningsforstyrrelse' - en diagnose som Stavanger barnevern serverte for The Hindu's korrespondent på et sent stadium som om det var noe nytt og frapperende, og lyktes i å imponere korrespondenten med slik at avisen - og flere med - gjorde kuvending og falt familien i ryggen. Nei da, også denne påståtte 'diagnosen' var godt kjent tidlig. Her har jeg selv nevnt den (og jeg hadde naturligvis tatt min observasjon fra saksbeskrivelser som forelå allerede):

"The CPS favours speculative psychological ideas which have either been disproved, or have no confirmation through research, or are incapable of valid empirical testing. The favourite at present is ‘attachment’ theory, of psycho-analytic origin, with poor research support, cf Sjöberg (2006): “.. current empirical research on Attachment Theory is shown to have yielded only very weak results”. Attachment theorising is of course visible against Mrs Bhattacharya (cf above)."

Artikkelen hvor dette står ble publisert rundt 12. april, på nettet og i et kvartals-magasin, i Pravasi Today, men var ferdigskrevet og sendt til redaksjonen en måned før:
The curious case of 'child protection' in Norway  (side 16-19)
Også her:
http://www.pravasitoday.com/the-curious ... n-norway-2
http://www.mhskanland.net/page10/page128/page128.html

Så mye om Dawes' detaljer.

*

Hvorvidt hans mail-adresse tyder på at han holder til i Algarve, vites ikke. Han presenterer seg som Arbeiderparti-politiker på Eidsvoll. Hans kommentar synes å være klar propaganda for Arbeiderpartiet, og han virker uinformert om hva Arbeiderpartiet har ment om barnevern i flere tiår nå, blant annet i de periodene da de selv har hatt barneministeren.

*

Nåvel, folk kan ta til seg informasjon og forandre mening i løpet av et år, så Dawes kan saktens være kommet lenger enn han var i 2012.

Dawes undertegner seg i innlegget sitt i
Pravasi Today som 'sosial-reformator': "– Edward Dawes, Social Reformist, Norway". Jeg har et forslag: Hvis Dawes som Arbeiderparti-medlem har forstått i dag det han ikke forsto for et år siden om hvordan norsk barneverns ideologi, praksis og tilhørende lovgivning er, og hvordan våre politiske partier, sosialistene kanskje særlig ivrig, i årevis har fremmet ødeleggende angrep på barn og familier og ikke har villet høre på nødropene, ville det være fint om han tok dette opp kontinuerlig i Arbeiderpartiet – på hvert eneste møte, hvert eneste arrangement – blant annet for å prøve å bidra til å hindre ny lovgivning som er varslet og som blir enda verre enn den nåværende. Når Dawes får reformert Arbeiderpartiet på Eidsvoll til å våkne, kunne Dawes stille seg i spissen for en demonstrasjon sammen med sine partifeller på Eidsvoll, en demonstrasjon som forteller andre Arbeiderparti-lag om den katastrofale linje partiet har fulgt og følger når det gjelder beskyttelse og hjelp for barn.
*