*
5 oktober 2022
 
 

 
Lene Olsen:
 
Situasjonen i Horten barnevern er dypt foruroligende
 
 
• • • 
Artikkelen ble publisert i facebook-gruppen Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet den 26 september 2022.
Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • •
 
 
Situasjonen i Horten barnevern er dypt foruroligende. Som bestemødre og medmennesker ser vi at barn utsettes for grov uforstand og overgrep i barnevernets regi til «barnets beste».
 
Som familie og medmennesker kan vi ikke lenger leve med denne situasjonen. Vi mener at det er på tide å mobilisere et sterkere engasjement rundt utfordringene i barnevernstjenesten i vårt område.
 
Dette må nå tas seriøst opp blant politikere, rettsvesen, media og i samfunnsdebatter. Som medlemmer i det siviliserte samfunn er det på tide at vi åpner øynene opp for den grove uforstand, overgrep og menneskerettighetsbrudd som skjer rett foran øynene våre, hver dag, i vår by.
 
Hvor er rettsvesenet for å beskytte oss, hvem skal gi oss trygghet og omsorg i et rettsapparat som kun hører på en parts løgner og usannheter?
 
*
 
Vi er en familie med veldig godt samhold hvor vi alltid støtter og hjelper hverandre, og vi fikk en nydelig liten gutt som nå er ubarmhjertig tatt i fra oss, «til barnets beste». Vi som besteforeldre som har hatt gleden av å sett lille gutten vår hver dag i syv måneder har ikke sett barnebarnet vårt på tre måneder, siden den dagen da han ble brutalt tatt fra to kjærlige omsorgsfulle foreldre, av barnevernet, med to uniformerte politimenn til stede, på rådhuset i Horten, etter to måneders tvangsopphold på Vilde senteret i Horten. Rettsløs og med grov uforstand stjeler barnevernet små barn ut av kjærlige foreldres omsorgsfulle armer.
 
Vi vil gjerne ha tillit til at høy faglig kompetanse og godt skjønn i barnevernet sikrer velfungerende tiltak og beslutninger. Vi vil også gjerne tro at rettsikkerheten til barna og familiene ivaretas av rettsvesen og sakkyndige. Men vi ser dessverre en annen virkelighet.
 
Det kan hende, og det håper vi, at barnevernstjenesten griper inn der det virkelig trengs, men ser alt for ofte at de overser alvorlig omsorgssvikt og overgrep. På den andre side ser vi at barn fjernes fra hjemmet på et meget svakt grunnlag preget av spekulative fortolkninger, mangel på samsvar mellom observasjoner og vurderinger/konklusjoner, og manglende kvalitet på tiltak som faktisk hadde vært til barnets beste.
 
*
 
En annen alvorlig sak er den manglende rettsikkerhet for familier, som følge av psykologer på Vilde senterets altfor tette bånd til barnevernstjenesten, som er deres oppdragsgiver. Dette gjelder særlig akuttvedtak og ved omsorgsovertakelse. Når dette går videre i fylkesnemnden er det de samme psykologene med godt betalt oppdrag. Dette er levebrødet til mange «sakkyndige psykologer», de støtter velvillig under de vedtak som barnevernet fatter. Dette er en alvorlig svikt i rettsikkerheten. Grunnlaget er ofte spinkelt, svakt og spekulativt. Dommere i fylkesnemnda tillegger ikke familiens advokat den samme vekt, ei heller får vitner og sakkyndige fra familien samme status eller troverdighet.
 
Biologiske foreldre er sjanseløse mot et slikt stort og mektig apparat.
 
På denne bakgrunn vil vi som besteforeldre og familie hevde at barnevernet i Horten og dens advokat, fylkesnemnd, NAV, legevakt, og politikere m.m. har påført oss et stort svik på alle mulige måter. Det er rystende å se hvilken inkompetanse barnevernet sitter inne med og den makt etaten har til å utøve over familier, til «barnets beste».
 
Hilsen Lene Olsen, mormor og medmenneske
 
 
**
 
 
 
 
Se også
 
 
Erik Bryn Tvedt:
Hvem ivaretas i barnevernssaker?
MHS's hjemmeside, 5 februar 2019
 
Inger Elisabeth Baunedal:
Barnevernet "utgått på dato"?
MHS's hjemmeside, 6 desember 2016
 
Leif Helge Bakke:
Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
MHS's hjemmeside, 6 april 2021
 
Bjørg Ødegård:
Vi barnevernsofre og våre liv
MHS's hjemmeside, 17 juni 2021
 
Marianne Haslev Skånland:
Foreldre trekkes for strafferett
MHS's hjemmeside, 2 september 2014
 
 – :  Barnevernets bruk av tvang og makt mot barn
MHS's hjemmeside, 22 november 2016l
 
 – :  Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020 –, oppdatert 27 mars 2022
 
 – :  Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020
 
 
*
 
 
En del artikler som enten henviser til Horten barnevern eller har vært publisert i Hortens-avisen Gjengangeren:
 
Horten barnevern
BarnasRett, Samlemappe november/desember 2003 - 1 februar 2006
 
Tar ikke Horten kommune effektivt tak i barnevernet allikevel?
BarnasRett, 13 juli 2004
 
The assessments made by the Norwegian child protection service (CPS)
MHS's home page, 5 February 2012
 
Barnevernsgalskapen – intet å undres på
Gjengangeren, 9 januar 2006
 
Barnevernet – dessverre en skadevolder
1: Møte med systemet og rettsbehandlingen
MHS's hjemmeside, 1 desember 2006
  

 
 *