*22 mai 2020
familien-er-samlet:

Får barn det bedre etter omsorgsovertakelsen?


• • • •
    Innlegget ble publisert i en diskusjonstråd på Forum Redd Våre Barn den 2 september 2015. Det er dessverre like relevant i dag, idet barneverns-industrien ikke har levert noen evidens for at resultatene av omsorgsovertakelse er blitt mindre ille enn de hele tiden har vært.
    Innlegget er trykket opp her med forfatterens velvillige tillatelse.

• • • •Får barn det bedre etter omsorgsovertakelsen?
Hvorfor svarer ingen på dette spørsmålet?
Bufdir-direktøren er forsker av yrke.
Hvor er dataene?
Hvor er forskningsrapportene som viser at barna får det bedre enn de ville hatt det hjemme?

Med et system som til enhver tid har mange tusen barn i sin varetekt, så skulle man kanskje tro at det fantes tall eller oppgaver som viste at innsatsen gav uttelling for barna. Det var jo barna dette skulle handle om, var det ikke?

Smell rapporten i bordet, fei enhver tvil til side og gjør barnevernsskeptikere til skamme! Vis en gang for alle at barnevernsbarn blir gladere, gjør det bedre på skolen, får mindre psykiske problemer og er mer aktive i arbeidslivet enn tilfellet ville vært om de ble boende i familien!

La oss som Thomas tvileren få kjenne med våre egne fingre, så skal vi tro og roe oss.

*

Hva? Finnes der ingen slike data?

Kanskje vi da nærmer oss kjernen av problemet, både når det gjelder barnevern og når det gjelder foreldrenes bunnløse fortvilelse som kan gi seg så mange utslag.

Kanskje foreldre er redde og negative kort og godt fordi de tenker på barnets beste, og forstår at slett ikke alle barn får det bedre borte fra sin uperfekte far og mor?

Så lenge alle undersøkelser viser at det jevnt over går dårlig med barnevernsbarna, kan man godt si at foreldrenes bekymringer - som ikke dreier seg om dem selv, men om barna deres – er høyst realistiske.


**
Se også


familien-er-samlet:
Det glemte voldsperspektivet
MHS's hjemmeside, 10 desember 2016

 – :  
5 år som flyktninger
MHS's hjemmeside, 30 august 2018

 – :  
Så har vi feiret jul igjen her i "Ytre Mongolia"
MHS's hjemmeside, 1 januar 2020

 – :  Det tragikomiske barnevernsparadokset
MHS's hjemmeside, 30 mars 2017

Begynte å skada seg etter overgrep og tvang
Samningen, 30 april 2020

Knusande rapport mot barnevernet: "Ett barn er fullstendig fratatt sin barndom"
nrk, 24 april 2020

Var syv år da barnevernet frarøvet henne barndommen
tv2, 10 mai 2020

Svein Otto Nilsen:
Er det lov å kritisere barnevernet?
MHS's hjemmeside, 5 juni 2011

Ruth L. Hafstad:
Naustdalfamilien' må få vere i fred
MHS's hjemmeside, 13 oktober 2016

Marianne Haslev Skånland:
Samarbeid med barnevernet?
Ringerikes Blad, 18 september 2014

 – : 
Politisk program for barnevern på lokalplan
MHS's hjemmeside, 10 mars 2012

Falstadsenteret:
Etterlyser barnas historier
MHS's hjemmeside, 11 oktober 2018

Olav Gram Andersen:
Ingen skam å snu om erstatning for ødelagt barndom, Jon-Ivar!
MHS's hjemmeside, 31 mars 2017

*