*
 4 oktober 2022

 
 
 
Olav Terje Bergo:
 
Hvor mye må barn i Bergen tåle?
 
• • • •
Artikkelen ble først publisert i Bergensavisen (BA) den 7 september 2022.
Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • • •
 
 
BA og bystyrerepresentantene Christine Ødegaard (MDG) og Amina Amin (Ap) har forsøkt å skolere Kjersti Pettersen (H) og Ronny Grønsdal (FB) etter at de stilte kritiske spørsmål til etatsjef for barnevernet Alette Hilton Knudsen i Helse- og sosialutvalgets høring om byens barnevern. Ødegaard og Amin formante ikke bare Pettersen og Grønsdal, men flere i bystyret å lære seg de grunnleggende parlamentariske spillereglene om å adressere kritiske spørsmål til den ansvarlige byråden og ikke til etatsjef Alette Hilton Knudsen. Den ansvarlige byråden under høringen var Ruth Grung (Ap), som forlot uriasposten som ansvarlig for byens barnevern neste dag.
 
BA, Ødegaard og Amin ser ut til å ha glemt at bystyrets fundamentale hovedoppdrag er å sørge for at kommunen følger lovene, tjener folket på en ansvarlig, forsvarlig måte og bruker skattepengene våre klokt og målrettet. Alle som vil vite, vet at folkestyret ikke fungerer slik på barnevernsområdet. Politikerne later som de styrer. Barnevernet later som de blir styrt.
 
*
 
I virkeligheten styrer barnevernet seg selv. Det var kanskje derfor Pettersen og Grønsdal rettet spørsmål til Knudsen, som kjenner, styrer og leder byens barnevern, og ikke til Grung som hadde hatt det politiske ansvaret i noen måneder og gikk av som byråd for barnevern neste dag.
 
Ingen er fornøyd med byens barnevern. De ansatte forteller om sin misnøye med høyt sykefravær. De slutter i frustrasjon. Tillitsvalgte klager med rette over at etaten bli kritisert og undersøkt av utvalg etter utvalg etter utvalg. Barn som med eller uten reell grunn kommer under barnevernets elendige omsorg, viser sin misnøye ved å bli utagerende, flykte hjem, tenne på barnehjem, bli kriminelle, ta sitt eget liv, bli prostituerte og narkomane. Etter en barndom i barnevernet får de fleste et liv med lav utdannelse(1), lav lønn, dårlig helse og kortere levealder(2) enn normalt. Utvalg som undersøker barnevernet, rapporterer om svik og svikt, lovbrudd og grove feilbeslutninger i et stort antall saker.
 
Det er fint at Bergensavisen, Ødegaard og Amin har omsorg for de ansatte i barnevernet. De står i uriasposter. Mange ønsker forandring. Men de folkevalgtes ansvar er først og fremst byens barn og familier: Hindre at de blir utsatt for falske anklager, vilkårlig maktmisbruk, inkompetanse, omsorgssvikt, systemsvikt og feilbeslutninger. Her har nåværende og tidligere byråd sviktet.
 
*
 
Om det er de folkevalgte som har overlatt barnevernet til seg selv eller blitt utspilt av en ukultur som forsvarer seg mot kritikk og forandring, vet bare de som er på innsiden av det mørklagte barnevernsområdet. Men trolig er det flere grunner til at folkevalgte egentlig ikke styrer barnevernet, bare har ansvaret. Ansvar uten makt og innsyn er som de fleste vet en systemfeil i ethvert styringssystem, en oppskrift på handlingslammelse.
 
Grunnen til at folkevalgte med ansvaret for barnevernet ikke får innsyn i hva som faktisk foregår mellom barnevern og barnefamilier, er barnevernets taushetsplikt. Den fører til at de som har ansvaret for barnevernet, ikke vet noe konkret om de sjeldne suksessene. De vet heller ikke noe om maktmisbruk, korrupsjon, inkompetanse, feilbeslutninger, ukultur og kaos innenfor det området de har ansvaret for, med mindre de snakker med familiene. Det gjør folkevalgte stort sett ikke.
 
Men det gjorde Fjeld-utvalget, på oppdrag fra bystyret. Utvalget oppdaget feil og mangler i ni av de ti sakene de undersøkte. Fjeld-utvalgets rapport(3) var velbegrunnet, vennlig, saklig og høflig. Men kritikken mot bystyret, byrådet og barnevernet var klar og tydelig.
 
I høringen om Deloitte-utvalget ble status ifølge BT oppsummert slik av representanten for de ti familiene Fjeld-utvalget undersøkte, Ingve Thu: "Vi har hørt mange fine ord. De snakket om endringer. Men det virker ikke som om barnevernet evner å gjennomføre dem i praksis”.
 
Fjeld-utvalgets, de ti familienes og Deloittes kritiske beskrivelser rammer først og fremst de som har styringsansvaret for byens barnevern: Bystyret, byrådet og byråden. Når byråden med ansvaret for byens barnevern stadig skifter og ikke vet hva barnevernet konkret gjør mot barn og familier, er det ikke så rart at det ofte går galt med barn barnevernet blander seg inn i livet til.
 
Det ville være fint, hvis de barnevernsansatte og deres tillitsvalgte går åpent ut med kritikk de nå holder internt, selv om det er vanskelig å være varsler. Men hvor lenge skal byens barn finne seg i at byen har et barnevern preget av kaos, ukultur, maktmisbruk og inkompetanse, og stadig unndrar seg folkevalgt styring?
 
*
 
Fotnoter:
 
(1)
Barnevernsbarn gjør det vesentlig dårligere enn andre på skole
Fri Fagbevegelse, 27 januar 2017
 
(2)
Helsen til barnevernsbarn krever samarbeid
Tidsskriftet - Den norske legeforening, 27 april 2006
 
(3)
Barnevernstjenesten i Bergen får slakt i ny rapport
Bergensavisen, 24 august 2022

  
**
 
 
 
 
Se også
 
 
Sterke reaksjonar etter at gut (7) vart funnen fastbunden: – Tilliten heng i ein tynn tråd
nrk Vestland, 30 september 2022
 
Valhammer: – Jeg beklager på det dypeste. Dere skulle blitt hjulpet lenge før
Nettavisen, 4 oktober 2022
 
Barnevernsdirektøren i Bergen går av etter knusande tilsynsrapportar
nrk Vestland, 3 oktober 2022   19:12
 
Olav Terje Bergo:
Barnevernet takler ikke omsorgsansvar
MHS's hjemmeside, 30 juli 2021

 – :  Alt er som før i barnevernet
MHS's hjemmeside, 29 august 2022
 
 – :  Barneministeren vil ha flere diskusjoner om barnevernet
MHS's hjemmeside, 30 august / 3 september 2022
 
 – :  Nordangers barnevernshatere
MHS's hjemmeside, 5 september 2018
 
Anita Skippervik:
Norske granskingsmetodar i barnevernaker held ikkje internasjonal standard
MHS's hjemmeside, 27 februar 2019

familien-er-samlet:
Hvordan vurderer barnevernet bevis?
MHS's hjemmeside, 6 oktober 2018
 
Marianne Haslev Skånland:
Bergens barne"vern" og menneskerettighetene
MHS's hjemmeside, 17 desember 2001
 
Øyvind Røen:
Barnevernet i Bergen
MHS's hjemmeside, 16 juni 2020
 
Marius Reikerås:
3 juli 2020: Til Ordføreren i Bergen: Varsel om oversendelse av Samnanger-sak til EMD
MHS's hjemmeside, 5 juli 2020
 
Knut Grepstad:
Bergen hevet over menneskerettighetene?
Saken om Morgensol barnehjem og menneskerettigheter
MHS's hjemmeside, 14 desember 2001
 
 Ole Bjelland:
Bukken og havresekken!
MHS's hjemmeside, 7 juni 2020
 
Bjørn Bjøro:
Landsomfattende støtte i barnevernssaken
MHS's hjemmeside, 9 juni 2020

 
*