*

21 november 2020
Ville barna våre ha samvær med familien da de var under barnevernets 'omsorg'?

Av
Beate KvammenVi fikk det som beskrives som "masse" samvær. 8 stk 4-timers i året!

Barna var oppspilte og hyper i forkant av samvær, ivrige og aktive underveis i samværene, og nedstemte og sorgtunge
etter samvær.

Barnevernstjenesten beskrev dette som at "barna har store reaksjoner på retraumatisering i forbindelse med samvær".

*

Vi er i flere samværsrapporter beskrevet som foreldre med dårlig
samværskompetanse.

Et av samværene med vår eventyrlystne sønn på 7 år var lagt til en aquapark med flere aktiviteter og mange akvarium på ulike nivå og platåer. I dette samværet beskrives far som "lite utholdende i løpet av samværet."

Det som ikke nevnes i samværsrapporten er at far var utskrevet fra Rikshospitalet etter en stor operasjon 8 dager tidligere. Han hadde mange utvendige sting på kroppen, og beskjed om å unngå trapper samt å ikke løfte mer enn 4 kg for at stingene ikke skulle gå opp. Han kunne ikke engang løfte opp sin sønn som kom løpende imot han og hoppet inn i armene til far.

På slike grunnlag prosederte Senja barnevernstjeneste for 4 årlige samvær.
 – Til barnets beste.

*

Barna selv ga stadig uttrykk for at de ønsket hyppigere og lengre samvær, også med overnatting.

Det kommer frem i sakkyndiges rapport, der barna får si sin mening om hvor ofte de vil ha samvær:
    "Jeg ville valgt å treffe dem 30/31 ganger i måneden
og i 24 timer hver gang."
    ”Jeg vil ha samvær 3 ganger i måneden fra fredag til
søndag. 8 ganger i 4 timer – det er drit."
    "Hvis jeg ikke kan dra hjem, vil jeg treffe mamma og
pappa 5 ganger i måneden. Kan vi overnatte hjemme, og ha ferie?”

Ble de hørt? Ikke av barnevernstjenesten, men av sakkyndige og dommerne.

Barna selv ble faktisk gitt mulighet å si sin mening til retten i denne barnevernssaken! Det ble etter barnas eget ønske tilrettelagt for at de to eldste, som var 10 år, fikk en barnesamtale med de 5 lagdommerne.

La meg si det sånn: Barna ble tilbakeført med umiddelbar virkning, og Senja barnevernstjeneste ble bedt å holde seg på sidelinjen under tilbakeføringen og la foreldre og fosterhjem ordne dette selv, til barnets beste.


**
Se også


Ole Henriksen:
Barnevernet og EMD
MHS's hjemmeside, 11 januar 2020

Mormor ble nektet samvær med barnebarna
BarnasRett, samlemappe 2005 - 2006

Svein Otto Nilsen:
Er det lov å kritisere barnevernet?
MHS's hjemmeside, 5 juni 2011

Øistein Schjønsby:
Barnevern – hva nå?
MHS's hjemmeside, 14 mars 2020

Hilde Charlotte Sjølett:
Når systemet svikter, kollapser barnas rettsvern. Hva med å åpne noen dører?
MHS's hjemmeside, 17 februar 2020

Erik Bryn Tvedt:
Årsaker til krisen i barnevernet
MHS's hjemmeside, 17 januar 2020

Harald Otterstad:
Jakten på syndebukkene – om skandalene i NAV og norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 26 november 2019

Marius Reikerås:
Unøyaktigheter om EMD-dommene i kronikken "Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?"
MHS's hjemmeside, 29 desember 2019

Marianne Haslev Skånland:
Interessant EMD-dom: Improta mot Italia
MHS's hjemmeside, 6 mai 2017

 – :  
Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
MHS's hjemmeside, 7 juni 2013

 – :  
Skaden ved adskillelse oversett av fagperson Steinkopf
MHS's hjemmeside, 25 november 2014

Redaksjonen, Norge IDAG:
– Behov for lovendring om Barnevernet
Intervju med advokat Sverre Kvilhaug

MHS's hjemmeside, 8 oktober 2016

Sverre Kvilhaug:
Dagens barnevern knuser familiene og reduserer barnas livskvalitet
BarnasRett, 9 desember 1999*