*


20 juni 2019
Barnevern i Vestre Toten

Av Øistein Schjønsby


• • •
Artikkelen ble publisert som debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad (OA) den 15 mai 2019.
Den er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • •


I OA lørdag framgår det at utgiftene til barnevern i Vestre Toten nå er 52 millioner kroner. Økningen er fra 8 millioner.

Opplysningene framkommer i et debattinnlegg om bosetting av flyktninger i Vestre Toten. Da husker jeg tilbake til budsjettbehandlingen i fjor høst, hvor det framgikk at Vestre Toten hadde 17 akuttsaker i barnevernet og hvor dette så ut til å være 17 saker hvor nylig bosatte flyktninger i Vestre Toten ble fratatt ungene sine.

Om jeg husker riktig kunne det se ut til at disse 17 akuttsaker (altså at barnevernet kommer uanmeldt og tar med seg ungen) skjedde omtrent samtidig med at Vestre Toten hadde fått ny leder i barnevernet (?) Selv hadde jeg et debattinnlegg om slike utgifter i barnevernet. Så kommunestyret fikk advarsel om at det var store utgifter på vei. Som kommunen nå må forholde seg til. Jeg husker at jeg spådde at Vestre Toten kommune nå ville havne tilbake på Robek-lista om det ikke lot seg gjøre å begrense disse utgifter.

Vel, nå synes utgiftene å være et faktum som kommunestyret som bevilgende instans må forholde seg til. I samme innlegg i dag ser vi at eiendomsskatten i Vestre Toten er 45 millioner. Som borger i annen kommune angår det ikke meg direkte at Vestre Toten har slike fæle utgifter til barnevern. Men jeg håper bare at det må lages kontrollrutiner i egen kommune for å unngå at liknende skulle skje her.

Et hjertesukk til slutt: Er det dette vi vil med å bosette flyktninger i kommunen – ta fra dem barna deres? Ved siden av at det er dyrt, er det også nokså ille for flyktningene, som trodde de kom til et land i sikkerhet fra å bli fratatt ungene sine.

Å bosette flyktninger er for øvrig en inntektspost, kommunen får mer enn kroner 500.000,- for hver flyktning i en femårs periode. Kanskje dette er et motiv for å få flyktninger til kommunen?

Intet er bedre enn å få rene opplysninger om faktum. Men fra barnevernet hører vi aldri noe – de skylder på taushetsplikten (som slett ikke er til hinder for generelle opplysninger fra administrasjonen uten navn på enkeltpersoner).

Om mitt innlegg inneholder feil, ja, så la oss få vite det?


**

  *