*

14 august 2021

Marita Eriksen:

Har vi egentlig realitetsbehandling i barnevernssakene?


• • • •
Denne artikkelen bygger på to innlegg, fra 18 juli og fra 24 juli 2021, postert i gruppen Folket vs Barnevernet på facebook.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • • •Uvirkelig?

Jeg blir ennå ofte sittende å tenke på hva og hvor det gikk galt i forhold til barnevernet, hva kunne vært gjort annerledes slik at barna mine i dag ikke hadde sittet med alle de sår og arr de er blitt påført.

Jeg tenker ofte på hvordan det var mulig at vanlige mennesker som familie og venner som har kjent meg godt både som menneske og mor sa jeg var en fantastisk mor, at psykologen jeg hadde noen samtaler med sa jeg var et sterkt menneske som ikke trengte "behandling", og ikke så noe problem. Likevel kom barnevernet en dag og påstod det stikk motsatte av hva alle disse menneskene sa.

Hvilke "briller" har egentlig barnevernsansatte på seg når de tar en titt inn i familier og klarer se bare dritt og elendighet, når de klarer fremmedgjøre foreldre og barn til det ugjenkjennelige og forsvare å rive familier i biter med sine akuttvedtak og omsorgsovertakelser? Ser de seg selv noen gang i speilet med kritiske øyne og ærlighet? Ser de egentlig barna de ødelegger eller velger de å bare se forbi de?


Hva slags tiltaksplan og evaluering?

Før en omsorgsovertakelse skal hjelpetiltak etter paragraf 4-4 eller tiltak etter paragraf 4-10, 4-11 være forsøkt, men jeg stiller meg kritisk til både barnevernets vurdering av hvilke hjelpetiltak som skal settes inn og om det i det store og hele blir forsøkt i de fleste saker?

Ut fra egne erfaringer kan det virke som at det fra barnevernets side ligger en standardformulering uten noen mening i at foreldre ikke er mottakelige for råd og veiledning og at barnevernet ikke kommer i posisjon til å avhjelpe omsorgssvikten ved hjelpetiltak, når de oversender dokumenter til Fylkesnemnda med begjæring om omsorgsovertakelse.

Jeg har til dags dato tilgode å se noen utarbeidet tiltaksplan etter barnevernloven paragraf 4-5 bli framlagt for Fylkesnemnda. I samme paragraf står det også at hjelpetiltak regelmessig skal evalueres, noe jeg heller aldri har sett noen dokumentasjon på er blitt gjort.


Hva slags veiledning?

"Mor er ikke veiledningsbar" eller "mor er ikke mottakelig for råd og veiledning" er også en standardformulering, og da blir mitt spørsmål: Hva mener barnevernet med dette når man ser det i lys av at barna er blitt tilbakeført fordi barnevernet har tatt barna på oppkonstruerte påstander?

Hvordan skal foreldre da kunne ta imot råd og veiledning? Svaret på det første spørsmålet må vel nærmest da bli at barnevernets påstand skulle vært "mor lar seg ikke hjernevaske eller manipulere".


Hvor er advokatene og dommerne?

Jeg savner at foreldrenes advokater og dommere krever framlagt hva barnevernet konkret har forsøkt satt inn av hjelpetiltak eller hva såkalt råd og veiledning skulle gått ut på, samt en evaluering med faglig begrunnelse på hvorfor hjelpetiltak ikke har nyttet.

Jeg stiller meg svært kritisk til at dommere ikke reagerer når man ser tidsperspektivet i saker hvor begrunnelsen er redsel for framtidig omsorgssvikt og mer diffuse påstander om at omsorgen er for dårlig og er eller vil være skadelig for barna. Fra barnevernet starter saken frem til det blir foretatt en omsorgsovertakelse har barnevernet 3 måneder på seg i en undersøkelsessak, og altfor ofte fører dette til omsorgsovertakelse.

Hvordan skulle det være tid i disse sakene fra barnevernet starter undersøkelse til det er gått 3 måneder, til å sette inn hjelpetiltak
og evaluere disse? Disse påstandene fra barnevernet faller på sin egen urimelighet!


**
Se også


Leif Helge Bakke:
Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
MHS's hjemmeside, 6 april 2021

Kåre Sørlie:
Retraumatisering?
MHS's hjemmeside, 25 november 2020

Ole Henriksen:
Barnevernet og EMD
MHS's hjemmeside, 11 januar 2020

Rolf Brennskag:
Barnevernet vil ha mere penger igjen
MHS's hjemmeside, 21 november 2020

Jane-Mette Kile:
Ja, Mari Hagve, vi har mislykkes som samfunn
MHS's hjemmeside, 24 mars 2019

Oddvar Espegard:
Barnevernet avslører seg
MHS's hjemmeside, 27 november 2020

Sylvia og Gottfred Haga:
Det har vore ein sju år lang kamp
MHS's hjemmeside, 6 september 2020

Marianne Haslev Skånland:
Skal foreldre og andre slektninger "vurderes" som om de søker jobb?
MHS's hjemmeside, april 2003

Jan Myhre:
Forsvaret for barnevernet og kritikken av det
MHS's hjemmeside, 11 april 2019

Gunnar Graff:
Jeg anklager!
MHS's hjemmeside, 31 desember 2019

familien-er-samlet:
6 år som flyktninger, og et lite blikk på Norge
MHS's hjemmeside, 12 november 2019

Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i Serbia
MHS's hjemmeside, 20 februar 2017*