*

Ling 120 Morfologi
5 studiepoeng
Pensum ca 200 siderPensum 2
V 2009


                                                                                                                          sider

C.Hj. Borgstrøm (1973):
Innføring i sprogvidenskap
Oslo: Universitetsforlaget.
        Kapitel 3 til og med § 17.11, + § 18.6                                                         25
        Kapitel 5                                                                                                        4

John Lyons (1968):
Introduction to Theoretical Linguistics
Cambridge: Cambridge University Press.
        Kapitel 7 og 8, unntatt avsnitt 7.6.7–7.6.9                                                 123

Torodd Kinn (1999): "Partiklar og komplementatorar. Om
ordklasseinndeling i NRG", i
Nordica Bergensia 21                                          11
Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

Jan Terje Faarlund (1999): “Ordklasser og definisjonar. Kommentar
til Helge Dyvik og Torodd Kinn”, i
Nordica Bergensia 21                                  6
Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

J.E. Buse (1965): "Problems of Morphology and Classification
illustrated from Rarotongan", i
Lingua 15  
Amsterdam: North Holland Publ Co.
        side 43-47                                                                                                     5

Marianne Haslev Skånland (2006): "Fire forskjellige begreper 'ord' "                  3
http://www.mhskanland.net/page1/page80/page80.html

Marianne Haslev Skånland (2007): "Noen mulige definisjoner av
setningsledd"                                                                                                        6
http://www.mhskanland.net/page1/page81/page81.html
                                                                                                                        ______

                                                                                                                          183