*


Ling 203 Diakron lingvistikk og sosiolingvistikk
15 studiepoeng, ca 500 siders pensum


Pensum 3
V 2007 og 2008

                                                                                                                  
sider

Theodora Bynon (1983):
Historical Linguistics
Cambridge: Cambridge University Press
ISBN 0-521-29188-7
        unntatt kapitel 3                                                                              220


C.Hj. Borgstrøm (2. utgave 1973):
Innføring i sprogvidenskap
Oslo: Universitetsforlaget
        Kapitel IX: "Lydendringer"                                                               12


Helge Dyvik (2003): "Offisiell og ikke-offisiell
språknormering – nyttig eller skadelig motsetning?"                                 10
i Helge Omdal og Rune Røsstad (red.): Krefter og motkrefter
i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis
Forskningsserien nr. 33, Høgskolen i Agder, Kristiansand.
Høgskoleforlaget 2003. side 25-40


Helge Dyvik (2000): "Er diakron syntaks mulig?"                                    18
Norsk Lingvistisk Tidsskrift 18


Erik Egeberg (1986): "Kjell Venås om Gustav Indrebø –
Lærdomshistorie og målstrev"                                                                    7
Heimen 4, 1986 XXIII


Derek Bickerton (1981):
Roots of Language
Ann Arbor: Karoma. ISBN 0-89720-073-X
         Introduction                                                                                       2
         Ch 1: "Pidgin Into Creole"                                                               41
         Ch 2: "Creole", side 132 – 135"                                                        3
         Ch 3: "Acquisition"                                                                         77
         Ch. 4: "Origins",
                            side 214 - 244 første avsnitt                                          29
                            side 246 siste avsnitt - 249                                              3
                            side 255 to siste avsnitt - 293                                        38
         Ch. 5: "Conclusions" side 294 - 298                                                  4


Michael Studdert-Kennedy (2000): "Evolutionary Implications
of the Particulate Principle: Imitation and the Dissociation
of Phonetic Form from Semantic Function"                                             14
i Chris Knight, Michael Studdert-Kennedy, James R. Hurford (eds):
The Evolutionary Emergence of Language
Cambridge: Cambridge University Press


James R. Hurford (2000): "Social Transmission Favours Linguistic
Generalistion"                                                                                           27
i Chris Knight, Michael Studdert-Kennedy, James R. Hurford (eds):
The Evolutionary Emergence of Language (s 324-352)
Cambridge: Cambridge University Press
                                                                                                             ______

                                                                                                                505