*Ling 121 Fonologi
10 studiepoeng


Pensum 1
V 2010 (= 2009)


                                                                                                                            sider


Haslev Skånland, Marianne:
Skrift og transkripsjon
Skriftserie Nr. 51 SERIE A, Universitetet i Bergen
Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap 2000.                                                23
ISBN 82-90391-61-1.

Haslev, Marianne:
Lorang eller den forbudte fonologi. Bind 1
Skriftserie Nr. 18 SERIE A. Universitetet i Bergen 1985.                                   126
ISBN 82-90381-19-0.

Katamba, Francis:
An Introduction to Phonology
Fifth edition 1993. London: Longman. ISBN 0-582-29150-X.
Fra og med kapittel 3 til og med kapittel 12                                                          252
                                                                                                                         _______

                                                                                                                             401